ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איליה קוסטוב נגד הוט מובייל בע"מ :

בפני כבוד הנשיא אברהם אברהם

המערער
איליה קוסטוב
ע"י ב"כ עוה"ד יריב ואקנין

נגד

המשיבה
הוט מובייל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מעיין אלישע ואריאל לאונה

ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בנצרת (סגנית הנשיא כבוד השופטת נבילה דלה מוסא) בת"א 27329-01-17

פסק דין

  1. בעת הרלוונטית קיבל המערער מהמשיבה שירותי טלפון סלולרי. ביום 7.6.2016 נותק קו הטלפון. בירור העלה כי הניתוק מקורו בתקלה, שמקורה הוא בכך: מסתבר כי פלוני הונה את המשיבה על ידי כך שרכש ממנה מכשירים, כשהוא מתחזה למערער. משלא שולמה תמורת המכשירים (שרכש אותו פלוני), ניתקה המשיבה את חשבונו של המערער (שבעיניה, אותה עת, היה מי שרכש את המכשירים ולא שילם). המערער פנה למשיבה בעקבות הניתוק, וזו הודתה כי לא היה לו מקום, על רקע ההונאה המתוארת מעלה. הקו הוחזר לפעולה, אלא שבהמשך שבה המשיבה וניתקה אותו פעמיים נוספות.
  2. על רקע הדברים הללו הגיש המערער תביעה לבית משפט השלום, בה שטח את המתואר מעלה וטען, כי ניתוק הקו מהווה לשון הרע, באשר הוא גרם להכפשת שמו בקרב לקוחות, ספקים וכד' עמם הוא עובד, והדבר הסב לו נזק, אותו הוא העמיד על סך של 150,000 ₪. נוסף על כך טען המערער לרשלנות של המשיבה והפרת חובה חקוקה, שגרמו לו נזק בדמות עגמת נפש. את הפיצויים על כך הוא העריך בסך של 20,000 ₪. נוסף על כך טען המערער לעילה על פי דיני עשיית עושר ולא במשפט, בשל גביית יתר.
  3. המשיבה אישרה כי טעתה בניתוק הקו לראשונה, ניתוק שבא על רקע הונאה שהונה אותה פלוני כמתואר מעלה. את שני הניתוקים האחרים היא הצדיקה בכך שהמערער החליט שלא לשלם את חשבונו השוטף. מכל מקום היא דחתה את הטענה בדבר קיום עילה לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965.
  4. בית משפט השלום דחה את התביעה, מכיוון שלא הוכחו יסודות העילה על פי חוק איסור לשון הרע, ומכיוון שהעילות האחרות נזנחו בידי המערער בסיכומיו. בית המשפט בחר שלא ליתן צו להוצאות.
  5. על פסיקה זו מלין המערער, בהודעת ערעור שהניח לפניי. הוא טוען כי נתקיימו יסודות העילה לפי חוק איסור לשון הרע. בנוסף הוא כופר בכך שזנח את העילות האחרות, ומסביר כי הן ברורות מאליהן ולכן לא היה מקום להרחיב בהן, ומכל מקום הוא מפנה לסעיפים בסיכומים שבהם נזכרו העילות.

המשיבה מבקשת, בתורה, להותיר את פסק הדין על כנו, ובתוך כך תומכת בטעמים שהטעים בפסק הדין.
דיון והכרעה
6. על העובדות הסובבות את התובענה אין מחלוקת רבה. המשיבה ניתקה את קו הטלפון של המערער, ושבה וחיברה אותו לאחר שפנה אליה, כשהיא מסבירה כי הניתוק נבע מטעות (בעקבות אותה הונאה של צד שלישי כלפיה). מחלוקת עובדתית קיימת ביחס לניתוקים השני והשלישי, ובשאלה אם הם נבעו כתוצאה מחוב שנוצר לאחר הניתוק הראשון, אם לאו.
לטעמי, להבדל זה בין הגרסאות אין השלכה רבה, ודי לי בניתוק הראשון כדי לתת את הדעת אודות הערעור שהניח לפניי המערער.
7. את עיקר תובענתו השתית המערער על עוולה לפי חוק איסור לשון הרע. בעניין זה הסכמתי עם הכרעתה של כבוד סגנית הנשיא קמא. המערער לא הוכיח את יסודות העוולה, ואת הנזק שהיא גרמה לטענתו. מקובלים עליי הטעמים שהטעימה סגנית הנשיא, ובתמצית אומר, בלא לגרוע מן הטעמים האחרים שהוטעמו בפסק הדין, כי יסוד הפרסום לא התקיים, שהרי לכל היותר ידע מן הניתוק המערער עצמו, ובכך אין משום פרסום. לכך אוסיף, כי לא הוכח הנזק הנטען לשמו הטוב של המערער. השם הטוב, לפי גישתו, נפגע בשל ידיעתם של לקוחות, ספקים וכד', אלא שהוא לא הביא ולו ראיה לשם כך, כגון עדות של אחד מן הלקוחות והספקים הללו, שיתאר כי כאשר המערער לא הגיב לטלפון, היה זה משום שהקו נותק, וכי הניתוק היה בשל קיומו של חוב. כל אלה לא הוכחו, ונותרו בגדר עדותו היחידה של המערער, שאין כל מקום להסתמך עליה בלא תימוכין שבנקל ניתן היה להביא.
8. עוולה לפי חוק איסור לשון הרע לא הוכחה, אפוא. אנו נותרים עם העילות האחרות שנטענו, ביחס אליהן קבע בית המשפט קמא, כי המערער זנח אותן בסיכומיו.
אם כן, בכל הנוגע לעשיית עושר ולא במשפט, בין אם נזנחה הטענה ובין אם לאו, המערער לא הוכיח גבייה ביתר. אדרבא, המשיבה טוענת כי השיבה לו ביתר כ-600 ₪.
אשר לשאר העילות, אלה שנסמכו על דיני החוזים ודיני הנזיקין, איני סבור כבית המשפט קמא כי המערער זנחן.
ראשית אומר, כי סיפור המעשה הסובב סביב ניתוק טלפון, שיסודו בטעות של המשיבה (כתוצאה מהונאתה), הוא פשוט ונהיר. ואם הניתוק ארע, פשיטא שהוא הסב למערער נזק, את זאת ניתן לומר גם בלא שתובא לכך ראיה ישירה. נזקים כספיים או אחרים צריכים היו הוכחה מפורשת, אולם להוכחת עוגמת נפש כתוצאה מן הניתוק אין צורך להוכיח במפורש, באשר הדברים ברורים וידועים, זאת יוכל לומר כל אדם מן היישוב הנתקל בקושי מול נותן שירות (שבמקרה שלפנינו התבטא בניתוק קו הטלפון).
מכאן לזניחת העילות בסיכומים, כפי שקבע בית המשפט קמא? אכן, סיכומי טענותיו של המערער בבית משפט השלום עסקו, רובן וכמעט כולן, בניסיון לשכנע בקיומה של עוולה לפי חוק איסור לשון הרע. אלא שבכך אין כדי לומר, כי הוא זנח את העילות האחרות. עילות אלה, לבד מכך שהן עולות מסיפור המעשה עצמו, נזכרו בכל זאת בסיכומים, גם אם בשפה רפה (ראו סעיפים 8 לסיכומים (שם נזכרה עגמת הנפש) וסעיף 13 (שם נזכרה הרשלנות).
9. סיכום הדברים עד כה, הוצאת דיבה לא היתה כאן. אלא שהתרשלות ניתן לומר כי היתה כאן, וגם אם לאו – הפרה של המערכת החוזית בין הצדדים בשל הניתוק הבלתי מוצדק של קו הטלפון בוודאי היתה כאן, גם אם בתום לב ובעקבות הונאה שחוותה המשיבה. הפרה זו גרמה למערער עגמת נפש, ועל כך צריך היה לפצותו.
10. פועל יוצא מן האמור – את החלק בתביעה שעניינו עוולה לפי חוק איסור לשון הרע יש לדחות. את הערעור על החלק הנותר של פסק הדין, שדחה את התביעה ככל שנסמכה על דיני החוזים – יש לקבל. את הפיצויים על הפרה זו, בדמות של עוגמת נפש, אני מעמיד על סך של 1,500 ₪.
11. אשר להוצאות המשפט: דרך כלל, כאשר זוכה תובע בתביעתו, יש לזכותו בהוצאות משפט. לכלל זה נודעו חריגים. נדמה כי המקרה שלפנינו נופל בגדרם, בשל כך שהתביעה הועמדה על סך של 170,000 ₪, ובערבו של יום יזכה המערער, על פי פסיקתי, בסך של 1,500 ₪ בלבד. בנסיבות אלה, אין מקום לפסוק לטובתו הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בבית משפט השלום או בבית המשפט המחוזי.
12. סוף דבר, הערעור על פסק הדין של בית המשפט קמא מתקבל חלקית כאמור מעלה. המשיבה תשלם למערער סך 1,500 ₪. אין צו להוצאות בשתי הערכאות.
ניתן היום, כ"א אלול תש"פ, 10 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איליה קוסטוב
נתבע: הוט מובייל בע"מ
שופט :
עורכי דין: