ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נגד אגד אגודה שיתופית בישראל בע"מ :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ליאת מרציאנו

נגד

נתבעת

אגד אגודה שיתופית בישראל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יוסף מועדים לשמחה

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בעקבות נזקי רכוש לרכב על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 11.11.2018 בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 86-730-54 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח נזקי רכוש (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 75-702-69 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת (להלן: "האוטובוס") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים אשר לאחריות לקרות התאונה ואשר להיקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה, כאשר נהג הפרטית העיד באמצעות היוועדות חזותית על פי החלטתי מיום 21.08.2020.

4. בתום ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לרבות תמונות שהוגשו לתיק לאחר הדיון באמצעות מערכת 'נט המשפט', לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

שוכנעתי כי בזמן צאתו של האוטובוס ממפרץ תחנת האוטובוס, שמצד ימין לנתיבי הנסיעה, ולאחר איסוף נוסעים, סטה האוטובוס בחדות שמאלה, לנתיב נסיעתה של הפרטית, תוך ניצול המרווח שנוצר בין הפרטית לרכב הנוסע לפניו.

נראה כי נהג האוטובוס לא התאזר בסבלנות ולא נהג באיפוק הנדרשים כאשר מבקשים להעביר כלי רכב מנתיב אחד למשנהו, ועל כמה וכמה כאשר מדובר בכלי רכב גדול כדוגמת אוטובוס. היה על נהג האוטובוס לוודא כי נהג הפרטית מאפשר לו להשתלב לפניו, ולא להניח הנחות בדמות 'הנוסעת שישבה לצדו של הנהג בפרטית הסתכלה והבינה כי הוא מעוניין להשתלב'. בכך אין די וידוא. אף אם נהג האוטובוס צפר לפרטית כסימן לכך שהוא מעוניין להשתלב לפניו אין בכך כדי להוציא את נהג האוטובוס ידי חובת וידוא כי יוכל להשלים את ההשתלבות. היה על נהג האוטובוס לוודא היטב כי נהג הפרטית מאפשר לו להשתלב, וככל שהיה ספק הרי שהיה עליו להתאזר בסבלנות ולהשתלב רק לאחר הפרטית ובתנאי כביש פנוי. זאת ועוד, נראה כי נהג האוטובוס כלל לא היה מעוניין להמתין לנוכח עומס התנועה שהיה בכביש.

שני הצדדים לא העידו עדים נוספים לתאונה. התובעת לא העידה את הנוסעת שישבה לצד הנהג בפרטית והנתבעת לא הביאה מי מהנוסעים שבוודאי היו עדים לתאונה. עם זאת, אי הבאת עדים רלוונטיים אינה פוגמת ביכולת התובעת להוכיח את תביעתה ברמת ההסתברות הנדרשת במשפט אזרחי.

בנוסף לכך, מוקדי הנזק בכלי הרכב המעורבים בתאונה ואופי הנזק בפרטית תומכים בגרסתו של נהג הפרטית.

בנסיבות העניין, לא מצאתי כי היה באפשרותו של נהג הפרטית למנוע את התאונה.

מכאן, שמלוא האחריות לקרות התאונה מוטל על נהג האוטובוס.

אשר להיקף הנזק הנטען, הרי מאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

6. הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 13,952 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בשיעור 17.55% מהסכום המוצמד שנפסק.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת תישא בשכר העד מטעמה, כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ' אלול תש"פ, 09 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נתבע: אגד אגודה שיתופית בישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: