ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד שמעון עידן :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

מגדל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד בן עזר

נגד

נתבעים

  1. שמעון עידן
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ששי לב

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בעקבות נזקי רכוש לרכב על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 10.11.2017 בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 89-139-70 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח נזקי רכוש (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג אופנוע, מ"ר 77-976-73 שבעת התאונה היה רכוב בידי הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "האופנוע") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה, המחלוקת היא לעניין האחריות לקרות התאונה ולעניין הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו נהגת רכב התובעת ורוכב האופנוע.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על יסוד כל החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שרוכב האופנוע יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 35% ואילו נהגת רכב התובעת תישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 65%.

5.1. אני מעדיף את גרסתו של רוכב האופנוע (על אף שהיא אינה חפה מתהיות), שהתיישבה עם ההיגיון שבקרות התאונה, על פני גרסתה של נהגת הפרטית.

5.2. נהגת הפרטית העידה כי טרם התחילה לבצע פניית פרסה הסתכלה לכל הכיוונים והכביש היה פנוי. אמנם, נהגת הפרטית אומרת כי ראתה את האופנוע אך הוא היה רחוק. בהמשך עדותה, התברר כי חרף שהבחינה באופנוע המתקרב מאחוריה, נהגת הפרטית לא שמרה על קשר עין אתו אלא הסתמכה על כך שהכביש היה לכאורה פנוי בפעם הראשונה שבדקה את הכביש. לא בכדי, העידה נהגת הפרטית "לא הסתכלתי כמה פעמים במראה, הסתכלתי במראה כשהתחלתי לצאת".

היה על נהגת הפרטית לוודא היטב כי הכביש פנוי לא רק כאשר היא בוחנת את הכביש אלא בכל מהלך הפרסה, במיוחד כאשר העידה נהגת הפרטית כי הבחינה באופנוע המתקרב מאחוריה. כמו כן, אם הטענה של נהגת הפרטית היא כי האופנוע הגיע במהירות נסיעה גבוהה הרי שהיה עליה להביא בחשבון כי הוא מהר מאוד יכול להגיע אליה בזמן שהיא מבצעת פניית פרסה, והיה עליה לחשוב על כך טרם ביצוע הפרסה.

5.3. זאת ועוד, על פי חקירתה הנגדית של נהגת הפרטית עולה כי הייתה לה אפשרות לבצע פרסה במעגל תנועה בהמשך הדרך, אלא שזו בחרה לבצע פרסה דווקא באמצע כביש דו סטרי, תוך העלאת הסיכון לקרות התאונה. נכון, לא היה קו הפרדה רצוף בין הכבישים. עם זאת, לא כל מה שלא נאסר מעיד על היעדר סכנה בשימוש אי האיסור.

5.4. מכאן, שעיקר האחריות לקרות התאונה חל על נהגת הפרטית. יחד עם זאת, איני פוטר את רוכב האופנוע מהאחריות לתאונה.

5.5. סבורני כי רוכב האופנוע אכן נסע במהירות שאינה תואמת את תנאי הדרך, ובהם רכב העומד באמצע הדרך, דבר שהיה צריך להדליק לרוכב האופנוע נורה אדומה ולהביא בחשבון סטייה של הרכב העומד בכל רגע נתון. איני מקבל את טענתו של רוכב האופנוע כי הפרטית עמדה ב"חניה כפולה" בצד הדרך.

מכאן, שיעור אחריותו החלקי של רוכב האופנוע לקרות התאונה.

5.6. אשר למחלוקת בעניין הנזק והיקפו הנטען, אומר שמאחר שהנזק הנטען שנגרם לפרטית נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

6. אשר על כן, הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 1,148 ₪, שהינו 35% מסכום התביעה, בתוספת אגרת בית המשפט ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העדה כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ' אלול תש"פ, 09 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: שמעון עידן
שופט :
עורכי דין: