ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד עודד נשר :

בפני כבוד ה שופטת עדי יעקובוביץ

מאשימה

מדינת ישראל

נגד

נאשם
עודד נשר

החלטה

לפניי בקשת המבקש לתיקון פרוטוקול מיום 6.8.2020 (להלן: ''הבקשה'').

לאחר שבחנתי את בקשתו של הנאשם לתיקון פרוטוקול דיון הקראה מיום 12.2.2020, ופרוטוקול דיון הוכחות מיום 25.5.2020, אני סבורה שיש לדחותה.

דיון הקראה מיום 12.2.2020 נערך בפני כבוד השופט בן חיים, ועל כן לא אדון בבקשה הנוגעת אליו.

דיון הוכחות מיום 25.5.2020 נוהל בפני ועל כן אדון בבקשתו של הנאשם לגבי דיון זה.

בבקשתו מתייחס המבקש לאמירות ודברים אשר נאמרו לכאורה בדיון ואינם מוצאים ביטוי בפרוטוקול, ועל כן מבקש לתקן הפרוטוקול בהתאם.

ב''כ המאשימה השיבה בתגובתה לבקשה מיום 11.8.20 (להלן:''תשובת המאשימה''), כי גזר הדין המתוקן הומצא ונשלח למבקש לאחר שהמאשימה הגישה בקשה לתיקון פרוטוקול הדיון. זאת ועוד, הבקשה לתיקון הפרוטוקול השני הוגשה ביום 6.8.2020 שיהוי של למעלה מחודשיים ממתן גזר הדין.

הנאשם בתגובתו לתשובת המאשימה מיום 11.8.2020 (להלן:''התשובה לתגובת המאשימה''), טען כי השיהוי נבע ממעבר הדירה שבו היה מצוי, וממציאות המורכבת בה אנו חיים עקב נגיף הקורונה. כמו כן, טוען כי התנהלות המאשימה בהליך תיקון הפרוטוקול גרמו להפרות חמורות כלשונו של זכויות נאשם ושל זכויות חוקתיות, וכן פגיעה בהליך הוגן.

על כך השיבה המאשימה בו ביום (להלן: ''התשובה השנייה לתגובת הנאשם''), כי הנאשם מנצל לרעה את זכות הגישה לערכאות הקיימות, וחרג מגבולות כל מסגרת סבירה לניהול דיון בעבירות אלו, תוך הארכת הדיון הפלילי מעבר לכל אמת מידה מקובלת בתיקים דומים.

דיון והכרעה:

החלטה בנוגע לתיקון פרוטוקול היא החלטה דיונית-ניהולית, המסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. פרוטוקול דיון אכן אמור לשקף את הדיון הן בשלב קדם משפט והן בישיבת הוכחות על פי סעיף 68א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ''ד-1984.

תיקון פרוטוקול מעצם טבעו וטיבו הנו מצב שבדיעבד. השופט הוא האחראי על ניהול הפרוטוקול, והוא מוסמך להורות על תיקונו, ובלבד שיש בתיקון כדי להעמידו על דיוקו בהתאם לתנאים שבס' 68א (ד) לחוק בתי המשפט.

על הרישום בפרוטוקול לשקף את מהלך הדיון. בית המשפט העליון בע''פ 1609/19 שי שוראקי נ' מדינת ישראל קבע כי על הפרוטוקול לשקף נאמנה את מהלך הדיון. אין פירוש הדבר כי הפרוטוקול יהיה תמליל של כל מילה ומילה שנאמרה, כפי שניתן לעשות כאשר הדיון מוקלט. מטבע הדברים הקצב של אדם (הקלדן), גם המקצועי ביותר, לא ניתן להשוואה מול מכשירי הקלטה. (רע''א (ת"א) 71059-11-16 סינדיבאד נ' צ'רלטון בע"מ.

יפים לענייננו דבריה של כבוד השו' שטרסברג כהן בחוות דעת מס' 14/04 של נציבות תלונות הציבור על שופטים, ''ככלל, ניהול פרוטוקול באופן תקין נגזר מהצורך להבטיח התנהלות תקינה של כל גוף ציבורי (ת''א 176/92 שמואל מרג'י נ' ''תנועת ביחד'', בג''צ 528/85 אספניולי חזאן נ' המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות). חובה זו נגזרת מזכות הציבור לדעת, מהצורך בחשיפת האמת ובשקיפות פעילותו של גוף ציבורי המאפשרת ביקורת ציבורית ומשפטית, המהווים חלק מעקרונות יסוד של חברה דמוקרטית (בג''צ 954/97 עו''ד ד''ר שלמה כהן נ' ראש לשכת עורכי הדין, בג''צ 990/92 בן ציון מורדוב נ' עיריית תל אביב יפו).

הנה כי כן, פרוטוקול הדיון צריך לשקף את מהלך הדיון.
לאור האופן בו פרשו בתי המשפט את החוק בעניין זה, נוכח התנגדות המאשימה לתיקון הפרוטוקול, שכן המאשימה סבורה כי הפרוטוקול משקף את ה דברים כהווייתם ומאחר ובית המשפט עצמו לאור חלוף הזמן הרב אינו זוכר ברמת דיוק של 100% כל שנאמר בדיון ובעיקר בהינתן שמבדיקת הפרוטוקול עולה כי הוא מפורט ומשקף נכונה ובאופן מלא את שארע באולם בזמן אמת-אין לי אלא לדחות את הבקשה.

אשר על כן, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"א אלול תש"פ, 10 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: עודד נשר
שופט :
עורכי דין: