ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויקטור פרידה נגד שומרה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשם הבכיר איתי רגב

תובע

ויקטור פרידה

נגד

נתבעים
1.שומרה חב' לביטוח בע"מ
2.דוד חנוכייב

פסק דין

תביעה זו עניינה נזק לכלי רכב, שהיו מעורבים בתאונת דרכים, אשר ארעה ביום 24.4.17. התובע טוען לנזקים בסך כולל של 9,302 ₪ בגין עלות תיקונים, שכר שמאי ו בזבוז זמן.

כתב ההגנה הראשון שהוגש לתיק, מטעמם של שני הנתבעים, העלה את הטענה כי רכב הנתבעים לא היה מעורב בתאונה עם רכב התובע, וזאת נוכח עמדת הנתבע 2 כפי שפורטה בטופס ההודעה שהומצא לנתבעת 1.
בדיון הראשון (נובמבר 2018) התברר כי הנתבע 2 מאשר דווקא את מעורבות רכבו בתאונה (נוכח סרטון שהוצג), אך טען כי מי שנהג ברכב היה אחר, שבינתיים הלך לעולמו.
בעקבות כך, הודיעה הנתבעת 1 כי לאור חוסר שיתוף הפעולה עם הנתבע 1 (שסירב למסור פרטים נדרשים לצורך בירור הטענה לגבי הנהג האחר) היא מסירה ממנו את הכיסוי הביטוחי וחדלה מייצוגו.
בהחלטה מיום 13.2.20 התיר בית המשפט לנתבעת 1 לתקן את כתב ההגנה ולהגישו מטעמה בלבד (זאת, לאחר ששוכנע כי הנתבע 2, בשתיקתו, הסכים לבקשה לעשות כן).
הנתבע 2 לא הגיש כתב הגנה, אולם התייצב לדיון הבא שנקבע וטען כי התבלבל בתחילה בין התאונה עם התובע לתאונה נוספת בה היה מעורב, כי נלחץ כשצפה בסרטון וטען טענה כוזבת באשר לזהות הנהג ברכב – ואישר כי הוא שנהג ברכב שהיה מעורב בתאונה עם התובע.
הנתבעת 1 טענה כי מגרסת הנתבע 1 בוססה טענת העדר שיתוף הפעולה והמרמה, ומכוחה אין לנתבע 1 כיסוי ביטוחי ואין לחייבה בנזקי התובע. התובע טען, מנגד, כי מהראיות ומדו"ח החקירה עולה כי לפני הנתבעת 1 עמדו הנתונים הדרושים לשם בירור נסיבות התאונה כבר בראשית הדרך, וכי מחדליה הם שגרמו לתוצאת התמשכות ההליכים, כך שאין לפטור אותה מתשלום נזקי התובע שהוכחו.

ברע"א 9215/10 יצחק פלדמן נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 12.04.2011) נקבע כי ‏‏ "מקום בו הוכיחה המבטחת את התקיימותם של היסוד הראשון והשני, לאמור: כי המבוטח מסר עובדות בלתי נכונות או כוזבות וכי הוא עשה כן ביודעין, ואין ידועות העבודות הנכונות לאשורן, הרי שיש לראות במבטחת כמי שהוכיחה לכאורה את קיומה של כוונת המרמה". משכך, וכשהוכחו שלושת יסודותיו של ס' 25 לחוק חוזה הביטוח, וחברת הביטוח תהיה פטורה מהכיסוי הביטוחי למבוטחה.
במקרה דנן, נוכח גרסתו של הנתבע 2 בעצמו, הוכח כי המבוטח מסר עובדות כוזבות וכי עשה כן ביודעין, והוא אף הסביר כי עשה כן בשל בלבול ולחץ ונוכח גילו הצעיר. די בכך, כאמור, כדי לפטור את הנתבעת 2 מחובתה כלפי הנתבע 1 וכפועל יוצא מכך, כלפי התובע.

משכך, אני קובע כי האחריות לקרות התאונה מוטלת על שכם הנתבע 2 ועליו לשאת בתוצאות הנזקים שנגרמו.

לאור כל האמור, אני מחייב את הנתבע 2 לשלם לתובע סך של 9,302 ₪, וכן את אגרת התביעה בסך 374 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך של 2,384 ₪. כל הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום מהמצאת פסק הדין לידי הנתבע 2 , אחרת ישאו הפרשי הצמדה למדד וריבית כדין מהיום.
התביעה נגד הנתבעת 1 נדחית ללא צו להוצאות.

ניתן היום, ה' אב תש"פ, 26 יולי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ויקטור פרידה
נתבע: שומרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: