ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רעות מאיר נגד א.מ.ל. אמריקן לייזר בע"מ :

בפני כבוד ה רשמת בכירה אירנה רוזן

תובעת

רעות מאיר

נגד

נתבעת
א.מ.ל. אמריקן לייזר בע"מ

פסק דין

לפניי תביעה לפיצוי ולהשבת כספים ששילמה התובעת לנתבעת בגין טיפולי הסרת שיער.

טענות הצדדים:

כעולה מכתב התביעה, התובעת רכשה מהנתבעת שירות להסרת שיער מגופה, ללא הגבלת מספר טיפולים, תמורת סך של 5,953 ₪. להתקשרות קדמה פגישת היוועצות עם נציגת הנתבעת, במהלכה התריעה התובעת אודות רגישותה היתירה לכאב. בשל כך, היא הוזמנה לבצע טיפול ניסיון במכשיר "קנדלה" ולאחר מכן החליטה כי יהא בכוחה לעמוד בכאב והסכימה לרכוש את השירות.
במפגש הטיפולי הראשון בוצע בתובעת טיפול באמצעות מכשיר חלופי אשר הסב לה כאב ניכר והותיר על גופה כוויות. משהתברר לתובעת כי בסניף הנתבעת מכשיר "קנדלה" אחד בלבד, היא הביעה את רצונה לסיים את ההתקשרות אך נמסר לה על ידי המזכירה בסניף כי תוכל לקבל טיפול באמצעות "קנדלה" בכפוף להמתנה בתור ככל שיידרש.

התובעת הסכימה לתנאי זה וקיבלה מספר טיפולים באמצעות "קנדלה". ביום 26/11/18 היא התייצבה לקבלת הטיפול אך נאמר לה על ידי מנהלת הסניף בשם יפית שמולה אף בוצעה ההתקשרות כי תצטרך לקבל טיפול באמצעות מכשיר אחר. לאחר שהתובעת סירבה והביעה נכונות להמתין עד שהמכשיר "קנדלה" יהא זמין, נאמר לה על ידי יפית כי לא תורשה לקבל טיפול באמצעות "קנדלה". לטענת התובעת, במהלך השיחה יפית הרימה את קולה בנוכחות צוות הסניף והנוכחים במקום. התובעת עזבה את המקום המומה ופנתה לשירות הלקוחות אך מאז לא קיבלה כל מענה ואף נציג הנתבעת מעולם לא חזר אליה.

לטענת הנתבעת , ההתקשרות בין הצדדים בוצעה לאחר הסבר מלא ומקיף אודות הטיפולים המוצעים על ידי הנתבעת ולאחר שהתובעת חתמה מדעת על מסמכי ההתקשרות השונים.

הנתבעת אינה מכחישה כי התובעת אכן ציינה בפני יפית כי היא רגישה לכאב וכי הוצג בפניה המכשיר "קנדלה" תוך ציון כי מדובר במכשיר המתאים לאנשים בעלי סף כאב נמוך. הנתבעת מדגישה כי מעולם לא התחייבה כי התובעת תטופל אך ורק באמצעות "קנדלה" ומפנה להסכם בו מצוין במפורש כי בחירת המכשיר תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הנתבעת. עוד טוענת הנתבעת כי צוין בפני התובעת כי קיימים תכשירים שונ ים שניתן לעשות בה ם שימוש בטרם הטיפול שעשוי ים לסייע בהתמודדות עם כאב במהלך הטיפול.

הנתבעת מבהירה כי אומנם נמסר לתובעת כי ישנה אפשרות להגיע ביום בו ישנם תורים למכשיר "קנדלה" אולם לא התחייבה לקבלת הטיפול במכשיר.

הנתבעת מכחישה את הטענות בדבר הכוויות שנגרמו לתובעת כתוצאה משימוש במכשיר אחר וטוענת כי לכל היותר מדובר בתופעות לוואי המפורטות בהסכם ההתקשרות ובטפסים עליהם חתמה התובעת.

בנוסף, מכחישה הנתבעת כי נציגתה התנהלה כלפי התובעת באופן המתואר בכתב התביעה וטוענת כי מדובר בלא יותר מהכפשת שמה.

דיון והכרעה:

לאחר שעיינתי בכל אשר הובא לפניי ושמעת את הצדדים וסיכומיהם, נחה דעתי כי דין התביעה להתקבל בחלקה.

התובעת העידה כי בשל רגישותה לכאב היא הסכימה לרכוש מהנתבעת את השירות להסרת שיער אך ורק לאחר שבוצע בה טיפול ניסיון באמצעות המכשיר "קנדלה" במהלכו חשה כי "זה נסבל" (עמ' 1 ש' 15). עוד העידה התובעת כי באותו שלב לא הוסבר לה כי קיים רק מכשיר אחד מהסוג הזה בסניף (ש' 15).

התובעת הוסיפה והעידה כי לאחר החתימה על ההסכם היא קיבלה טיפול במכשיר אחר "שהיה מאד כואב" וגרם לה לכוויות (ש' 16-17) וכי לאחר שציינה בפני הנציגה הנוספת בסניף כי היא שוקלת להפסיק הטיפול כי "זה היה נוראי" (ש' 18), הוצע לה לקבל טיפולים באמצעות "קנדלה" בכפוף לנכונות להמתין בתור: "זה פשוט יהיה המתנה ארוכה אבל תחכי למכשיר החדש" (ש' 19).

עוד העידה התובעת כי ביום האחרון בו ביקרה בסניף הנתבעת, היא נתבקשה על ידי יפית לקבל הטיפול לא באמצעות "קנדלה" אלא באמצעות מכשיר אחר אשר גרם לה בעבר לכאבים. על אף שהתובעת הביעה נכונות להמתין כמה שיידרש , סירבה יפית לאפשר לה לקבל הטיפול באמצעות "קנדלה", תוך שהיא מרימה את קולה על התובעת בפני הלקוחות והעובדות במקום. התובעת העידה כי עזבה את המקום המומה ופנתה מיד לשירות לקוחות של הנתבעת בבקשה לקבל מענה אך הנתבעת התעלמה מפנייתה.

התובעת העידה – בכאב ניכר וגלוי – כי היא המתינה לתשובת הנתבעת תקופה ארוכה, תוך שהיא מקפידה למלא אחר ההוראות במשך כשנה על מנת לאפשר חידוש הטיפול אך בסופו של יום פנתה לקבלת הטיפול במקום אחר.

גב' ציפי תורג'מן, נציגת הנתבעת, ציינה כי "קנדלה" אינה מפחיתה מתחושת הכאב במהלך הטיפול אלא מדובר במכשיר המיועד ל"שיערה דקה" (עמ' 2 ש' 13). עוד העידה כי הנתבעת נוהגת לשלב בין מכשירים שונים על מנת להגיע לתוצאה המקווה ולא ניתן לעשות זאת באמצעות מכשיר מסוג אחד.

הגב' תורג'מן הציגה רשימת הטיפולים של התובעת וביקשה לציין כי הטיפול הראשון והאחרון שקיבלה התובעת בוצעו באמצעות המכשיר "אומנימקס".
הגב' תורג'מן שבה והדגישה כי הנתבעת מעולם לא התחייבה בפני התובעת לבצע טיפול באמצעות מכשיר ספציפי כזה או אחר וציינה כי הוסבר לתובעת כי ניתן לעשות שימוש במשחות אלחוש על מנת לבצע טיפול בכל סוגי המכשירים המצויים בידי הנתבעת.

התובעת הכחישה מכל וכל כי מידע זה הובא לידיעתה והעידה כי רק לאחר שפנתה לקבלת הטיפול במקום אחר, הוסבר לה כי ניתן לעשות שימוש במשחות להפחתת כאב ואף ניתנו לה המרשמים המתאימים.

כאמור, אין מחלוקת בין הצדדים כי סוגיית סף כאב נמוך הובאה לידיעת הנתבעת כבר בפגישת הייעוץ וכי בשל כך היא הופנתה לטיפול התנסות באמצעות "קנדלה" – וזאת על מנת לאפשר לה להחליט על סמך חווית הטיפול האם היא מעוניינת בקבלתו. טענת הגב' תורג'מן כי "קנדלה" נועדה לטיפול בשיערה דקה ואין בינה לבין כאב מופחת במהלך הטיפול ולא כלום, אינה עולה בקנה אחד עם המידע המופיע באתר הנתבעת, כפי שהוצג על ידי התובעת, בו מצוין כי המכשיר "קנדלה" הופך את חווית הטיפול ל"נעימה יותר".

במילים אחרות, במהלך טיפול ניסיון, הציגה הנתבעת כלפי התובעת מצג באשר למידת הכאב הנגרם במהלך הטיפול ועל סמך מצג זה, הסכימה התובעת להתקשר בהסכם. בנסיבות אלו, היווה המצג שהוצג על ידי הנתבעת , שיקול מכריע להסכמת התובעת לרכוש הטיפול המוצע.

לאור האמור, יש לקבוע כי קבלת הטיפול באמצעות "קנדלה" היה חלק מהמצג הטרום חוזי – המפורש והמכריע - אשר הוצג בפני התובעת בטרם חתימתה על ההסכם. מצג זה כלל לא בא לידי ביטוי בהסכם. יתירה מזו, ההסכם סותר את המצג שהוצג וקובע באופן חד משמעי כי בחירת המכשיר נתונה לשיקול דעתה של הנתבעת.

עיון בהסכם מלמד כי מדובר בהסכם סטנדרטי הנעדר כל התייחסות להתנהלות שקדמה לחתימתו ולנסיבותיה הספציפיות של התובעת המצג שהיה חלק מהמשא ומתן הטרום חוזי. בנסיבות אלו לא ניתן לקבל את טענת הנתבעת כי התובעת הסכימה לתנאי החוזה – מבלי שצוין בהסכם – במפורש ובכתב - כי על אף שהוענק לתובעת טיפול באמצעות מכשיר מסוים, הנתבעת אינה מתחייבת כי הטיפול יבוצע אך ורק במכשיר זה.

טענת הנתבעת כי הדבר הובהר לתובעת בעל פה לא הוכחה כלל. ההתקשרות לא בוצעה מול הגב' תורג'מן אלא מול הגב' יפית אשר לא התייצבה לדיון בטענה סתמית שלא נתמכה בראיות כי היא סובלת מ מחלת חום ואף לא נתבקשה קביעת דיון נוסף לצורך הבאתה לעדות .

ההלכה בדבר אי הבאת עד רלוונטי ידועה ואין צורך לסקור אותה כאן פעם נוספת. די לציין כי הנתבעת מוחזקת כי מי שלא תמנע מבית המשפט את הראיות הרלוונטיות בעניינה וככל שבחרה שלא להביאן, הרי שיש בהן כדי להחליש את גרסתה.

אין מחלוקת בין הצדדים כי הטיפול הראשון לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות, בוצע באמצעות מכשיר אחר. התובעת העידה כי הטיפול גרם לה סבל רב וכוויות וכי אחריו אף ביקשה לסיים את ההתקשרות עם הנתבעת ואזי הוצעה לה האופציה לקבל הטיפול באמצעות "קנדלה" בכפוף לנכונותה להמתין בתור.

הנתבעת לא הציגה את גיליון הטיפול של התובעת ולא הביאה לעדות את מי שטיפלה בה על מנת להכחיש את הנזקים שנגרמו כתוצאה מהטיפול הראשון ואף לא הביאה את המזכירה אשר, כנטען, הציעה לתובעת להמשיך בטיפול באמצעות "קנדלה" ומשכך אין אלא לקבל את גרסת התובעת באשר לתיאור ההשתלשלות העובדתית.

על כן, בנוסף למצג הטרום חוזי שלפיו הטיפול יבוצע באמצעות "קדנלה", לאחר הטיפול הראשון באמצעות מכשיר אחר ובקשת התובעת להפסיק הטיפול, נוצרה, בנסיבות העניין, התחייבות הנתבעת שהינה מאוחרת יותר לחתימה על ההסכם – שלפיה הטיפול יוענק באמצעות "קדנלה" בתנאים מסוימים אשר היו מקובלים על התובעת ואכן כך התנהלו הצדדים. ולראיה, מאז הטיפול הראשון, כל הטיפולים שקיבלה התובעת מהנתבעת, למעט האחרון שלאחריו לא שבה עוד אל סניף הנתבעת, בוצעו באמצעות "קנדלה".

אשר לתקרית שאירעה בין התובעת לבין הגב' יפית אשר סירבה לאפשר לה לקבל טיפול באמצעות "קנדלה", הרי שכאמור, משלא הובאה הגב' יפית לעדות, אין אלא לקבל את גרסת התובעת גם בעניין זה.

אין בידי לקבל את טענת הגב' תורג'מן כי הסירוב לאפשר לתובעת לקבל טיפול באמצעות "קנדלה" נבע משיקולים מקצועיים גרידא ולא מהתעקשות סתמית ומאבק כוחות מיותר בין הנציגה לבין הלקוחה. הנתבעת לא הציגה כל ראיה ולא הביאה לעדות את מי שטיפלה בתובעת על מנת לתמוך בטענה כי שינוי בסוג המכשיר נדרש לצורך הצלחת הטיפול שעד לשלב הזה בוצע, כאמור, באמצעות "קנדלה".

יש לציין כי באותה מידה, יש לקבל את גרסת התובעת כי הנתבעת מעולם לא הביאה לידיעתה את האפשרות לעשות שימוש במשחות לצורך הפחתת תחושת כאב במהלך טיפולים – הגב' תורג'מן מעולם לא טיפלה בתובעת ועדותה כי הנתבעת נוהגת למסור מידע זה ללקוחותיה הינה חסר ת ערך בנסיבותיו הספציפיות של מקרה זה.

העולה מן המקובץ הוא כי יש לראות בסירוב הנתבעת לאפשר לתובעת להמשיך ולעשות שימוש במכשיר "קנדלה" הפרת ההסכמות בין הצדדים ובנסיבות אלו אין אלא לקבוע כי התובעת זכאית לביטול ההתקשרות ולסעדים נוספים הנובעים מכך.

לא זו אף זו, הנני סבורה כי הנתבעת חטאה כלפי התובעת פעם נוספת, עת התעלמה מפנייתה ובמשך תקופה ארוכה לא יצרה עמה קשר ולא הציעה פתרון אשר יאפשר את המשך הטיפול ובכך לא הותירה בידי התובעת כל ברירה למעט רכישת טיפול מספק אחר ונקיטה בהליך משפטי לצורך השבת הכספים ששולמו.

בנסיבות אלו, התובעת זכאית להשבת התשלום ששולם בגין השירות שלא סופק במלואו. משלא הוכחה טענת התובעת כי לטיפולים שקיבלה מהנתבעת לא היה כל ערך וכי נאלצה להתחיל את הטיפול מחדש במקום אחר, הנני סבורה כי יש להורות על השבה חלקית של הסכום ששולם. בנסיבות תביעה יעמוד סכום ההשבה על 4,500 ₪.

בנוסף, הנני סבורה כי התובעת זכאית לפיצוי בגין נזקיה הלא ממוניים, לרבות עגמת הנפש בשל התנהלות הנתבעת במהלך הביקור האחרון של התובעת בסניף - שעל פי התרשמותי הייתה כנה ואמתית – וכן בשל הטרחה והטרדה עקב הצורך לפנות לקבלת הטיפול במקום אחר. בנסיבות תיק זה הנני פוסקת לנתבעת פיצוי בגין ראש נזק זה בסך של 1,500 ₪.

בנוסף, תישא הנתבעת בהוצאות התובעת בגין ניהול הליך זה לרבות אגרת משפט בסך של 450 ₪.

הסכומים לעיל ישולמו בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לידי הנתבעת שאם לא כן, יישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד לתשלומם המלא בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בתוך 15 יום.

ניתן היום, ה' אב תש"פ, 26 יולי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רעות מאיר
נתבע: א.מ.ל. אמריקן לייזר בע"מ
שופט :
עורכי דין: