ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הילי פלסר נגד מדינת ישראל-משרד הפנים-רשות האוכלוסין וההגירה :

לפני כבוד ה שופטת מיכל נד"ב

המבקשת

הילי פלסר
ע"י ב"כ עו"ד ערן פלסר

נגד

המשיבה
מדינת ישראל-משרד הפנים-רשות האוכלוסין וההגירה
ע"י פרקליטות מחוז מרכז אזרחי

פסק דין

לפניי הודעה על חדילה מגבייה לפי סעיף 9 ב חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"). המבקשת הביעה הסכמתה לחדילה.

רקע
ביום 13.2.20 הגישה המבקשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית בשם המשרתים בשירות סדיר, כמשמעו בחוק קליטת חיילים משוחררים תשנ"ד -1994, למעט המשרתים בשירות סדיר בצה"ל, אשר המשיבה גבתה מהם משך 24 חודשים לפני הגשת התובענה אגרה בגין מסמכי נסיעה מכוח תקנות הדרכונים תש"ם- 1980 (להלן: "תקנות הדרכונים") בחריגה מהתעריף המופחת ב-50% שקובעת תקנה 7(ד) בתקנות.

תמצית בקשת האישור
תקנה 7 בתקנות הדרכונים קובעת כי מגיש בקשה למסמכי נסיעה ישלם את האגרה הנקובה בתוספת לתקנות. תקנת משנה 7(ד) קובעת כי חיילים בשירות סדיר ישלמו תעריף מופחת – 50% מהאגרות, בהתאם לפרטים 1, 1א, 3,4,6(א), 6(ג), 6א(א), 6א(ג) לתוספת. "שירות סדיר" על פי התקנה משמעותו - כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994.
ההגדרות בחוק קליטת חיילים משוחררים קובעות:
"שירות סדיר" – שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, ולפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;
מיום 1.1.2001
תיקון מס' 4
"ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 262 ( ה"ח 2885)
"שירות סדיר" - שירות סדיר בצבא- הגנה לישראל או במשמר הגבול במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו- 1986, ולפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;

מיום 16.11.2008
תיקון מס' 9
ס"ח תשס"ט מס' 2190 מיום 16.11.2008 עמ' 88 ( ה"ח 410)
"שירות סדיר" - שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, ולפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי או שירות אזרחי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;

מיום 25.5.2010
תיקון מס' 13
ס"ח תש"ע מס' 2256 מיום 29.7.2010 עמ' 653 ( ה"ח 526)
"שירות סדיר" – שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, ולפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי או שירות אזרחי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;

מיום 12.7.2017
תיקון מס' 19
ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1019 ( ה"ח 1122)
"שירות סדיר" – שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, ולפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי או שירות אזרחי שירות לאומי-אזרחי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;

שירות לאומי" – שירות לאומי או התנדבות קהילתית, כהגדרתם בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017 (להלן – חוק שירות אזרחי);
המבקשת ילידת 2000 משרתת כמתנדבת שירות לאומי בהתאם לחוק שירות אזרחי תשע"ז- 2017. ביום 15.1.20 ביקשה המבקשת לחדש את תוקף הדרכון שלה, בתעריף מופחת באמצעות טופס דיגיטלי באתר המשיבה. ואולם הזנת מספר תעודת הזהות ושנת הלידה של המבקשת לא הניבו אישור לתעריף המופחת. המבקשת התקשרה למוקד הממשלתי ונענתה כי אכן מגיעה לה ההנחה מפני שהיא מתנדבת בשירות לאומי.
המבקשת פנתה למוקד הרשות אך נענתה כי רק המשרתים שירות סדיר כחיילים בצה"ל זכאים לתעריף המופחת. לכן נגבה מהמבקשת התעריף הרגיל בגין חידוש הדרכון. ביום 26.1.20 ענתה המשיבה בדוא"ל לפניית המבקשת והשיבה כי משרתים בשירות לאומי אינם זכאים לתעריף המופחת. זאת חרף העובדה כי תקנה 7(ד) בתקנות קובעת כי חייל בשירות סדיר זכאי להנחה וכי חייל בשירות סדיר הוא גם מי שמשרת במשמר הגבול, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר והמשרת בשירות לאומי אזרחי ועוד.
הקבוצה בשמה הוגשה בקשת האישור: המשרתים בשירות סדיר, כמשמעו בחוק קליטת חיילים משוחררים תשנ"ד -1994 למעט המשרתים בשירות סדיר בצה"ל אשר המשיבה גבתה מהם משך 24 חודשים לפני הגשת התובענה אגרה בגין מסמכי נסיעה מכוח תקנות הדרכונים תש"ם- 1980 בחריגה מהתעריף המופחת ב-50% שקובעת תקנה 7(ד) בתקנות.
העילות המשפטיות שבבסיס בקשת האישור: עשיית עושר ולא במשפט; גביית תשלומי חובה בניגוד לחוק או בחריגה מסמכות; עילות מתחום הפרת חובת תום הלב הכללית; עילות תביעה נזיקיות על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש].
הסעדים המבוקשים בבקשת האישור: השבת הגביה ביתר לכלל חברי הקבוצה; צו עשה כי המשיבה תחדל מהגביה נושא הבקשה.

הודעת החדילה
ביום 22.7.20 הודיעה המשיבה על חדילה ביחס לנטען בבקשת האישור בהתאם לסעיף 9(ב) ב חוק תובענות ייצוגיות.
המשיבה הודיעה כי תחדל מגביית אגרה בתעריף מלא בגין הנפקת מסמכי נסיעה מכוח תקנות הדרכונים כאשר מבקש השירות הוא משרת שירות לאומי אזרחי ותחת זאת תיגבה אגרה בתעריף מופחת ב-50% כפי שנגבית מחיילים בשירות סדיר.
תקנה 7(ד) בתקנות הדרכונים קובעת כי:

|"חייל המשרת בשירות סדיר ישלם 50% מהאגרות הנקובות בפרטים 1, 1א, 3, 4, 6(א), 6(ג), 6א(א) ו-6א(ג) בתוספת, ובלבד שפרטיו הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, באופן ממוחשב, מאת משרד הביטחון; סכום שהופחת כאמור, יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים; בתקנה זו, "חייל המשרת בשירות סדיר" – חייל המשרת בשירות סדיר, למעט יוצא צבא החייב להתייצב לשירות סדיר ולא התייצב בלא צידוק מספיק; לעניין זה –
"שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994;
"יוצא צבא" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-"1986".
בהתאם לתקנה הנ"ל המשיבה מקבלת באופן מקוון קובץ הכולל את כל משרתי הסדיר הזכאים להנחה. מבדיקה שנערכה לאחרונה מול גורמי צה"ל התברר כי הקובץ שמועבר מצה"ל למשיבה לשם מתן ההנחות כולל את פרטי כלל המשרתים בשירות סדיר כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים למעט המשרתים בשירות לאומי.
לשם יישום החדילה פעלה המשיבה להתאמת מערכת המיחשוב לצורך בקליטת פרטי המשרתים בשירות לאומי אזרחי ובתיאום על רשות השירות הלאומי-אזרחי יישלח מעת לעת קובץ מקוון עם פרטי משרתי השירות הלאומי אזרחי. מיום 8.7.20 יזכו משרתי השירות הלאומי אזרחי להנחה זהה לזו שמקבלים משרתי שירות סדיר האחרים.

דיון - חדילה
עסקינן בבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד רשות לפי פרט 11 בתוספת השנייה ב חוק תובענות ייצוגיות. על כן, חל על ענייננו סעיף 9 ב חוק תובענות ייצוגיות, הקובע כדלקמן:
"(א) הוגשה בקשה לאישור בתביעה כמפורט בפרט 11 בתוספת השניה (בחוק זה - תביעת השבה נגד רשות), לא ידון בה בית המשפט אלא לאחר שחלפה תקופה של 90 ימים מהמועד שבו הוגשה הבקשה לאישור ובית המשפט רשאי להאריך תקופה זו מטעמים שיירשמו (בסעיף זה – המועד הקובע).
(ב) בית המשפט לא יאשר תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות, אם הרשות הודיעה כי תחדל מהגביה שבשלה הוגשה הבקשה לאישור והוכח לבית המשפט כי היא חדלה מהגביה כאמור לכל המאוחר במועד הקובע".
בהתאם להוראות סעיף 9(א) ב חוק תובענות ייצוגיות, "המועד הקובע" חל 90 יום לאחר שהוגשה בקשת האישור.
בענייננו בקשת האישור הוגשה ביום 13.2.20.
לטענת המשיבה, בקשת האישור הומצאה לה ביום 17.2.20.
תקופת החירום עקב הקורונה: 16.3.20 – 10.5.20.
החדילה הוגשה ביום 8.7.20.
בהתאם להוראות סעיף 9(א) ב חוק תובענות ייצוגיות, "המועד הקובע" חל 90 יום לאחר שהוגשה בקשת האישור.
על כן הודעת החדילה ניתנה בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות.

סוף דבר
מאחר שמתקיים בענייננו האמור בסעיף 9 ב חוק תובענות ייצוגיות, אין לאשר את בקשת האישור.
על כן, בקשת האישור - נדחית.
בהתאם להסכמה המשיבה תגיש הודעה נתמכת בתצהיר המפרטת את סך הגביה בתקופת הרלבנטית בתוך 45 ימים (ימי הפגרה במנין).
הצדדים יגישו טיעונים לעניין גמול ושכר טרחה: המבקשת בתוך 90 יום מהיום, המשיבה בתוך 45 ימים מקבלת טיעוני המבקשת, זכות תשובה למבקשת בתוך 30 ימים נוספים.
אינני מקבלת את הסכמת הצדדים לעניין היקף הטיעון. אני מורה כי היקף הטיעונים של כל צד לא יעלה על 2 עמודים (רווח שורה וחצי, גופן דיויד 12, שוליים של 2 ס"מ מכל צד, וללא הערות שוליים). טיעוני התשובה של המבקשת לא יעלו על חצי עמוד בפורמט האמור.
ת.פ. ליום 28.1.20.

ניתנה היום, ב' אב תש"פ, 23 יולי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הילי פלסר
נתבע: מדינת ישראל-משרד הפנים-רשות האוכלוסין וההגירה
שופט :
עורכי דין: