ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דרור נדב נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני כבוד השופטת הבכירה אורית יעקבס

התובע:
דרור נדב

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

1. בזיקה להחלטה מיום 2/6/20 , משהגיש הנתבע את כתב הגנתו ובשים לב למחלוקות העובדתיות הנטושות בין הצדדים, הריני מורה לתובע להגיש את העדויות הראשיות של כל עדיו (לרבות שלו), בתצהירים.

2. התובע יצרף לתצהיריו את המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו או יפנה למסמכים שצירף לכתב תביעתו, ובכל מקרה ידאג לסימונם ו/או למספורם.
כל מסמך אשר יצורף לתצהיר, או יאוזכר, כאמור לעיל, ייחשב כראיה שהוגשה לתיק, אלא אם הנתבע יביע, במפורש, את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.

3. התובע יגיש את תצהיריו בתוך 30 יום מהיום ולאחר שיעשה כן ייקבע התיק להוכחות.

4. הנתבע יהיה פטור מהגשת תצהירים אם הגנתו מבוססת על הודעות שגבה חוקר המוסד, אשר יתייצב לחקירה אם התובע יבקש במנומק את זימונו ואם ביה"ד יאשר את בקשתו.
לגבי מוסרי תעודת עובד ציבור כמשמעותם, מגישיהם יהיו פטורים מלהתייצב לישיבת ההוכחות, אלא אם יבקש, התובע, במנומק, את זימונם ואם ביה"ד יאשר את בקשתו.

5. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, ישקול ביה"ד מחיקת התובענה על הסף בלי אזהרה נוספת.

6. על התובע ועדיו להתייצב לחקירה שכנגד על תצהיריהם בבית הדין במועד שייקבע להוכחות.

7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי התובע לבוא עמו בדברים, יגיש התובע, בתוך המועד להגשת תצהיריו בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד, כאשר העתק מהבקשה יישלח ישירות לצד השני.
בבקשה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו.

8. למעקב מזכירות בהתאם לסעיף 3 להחלטה.

ניתנה היום, א' באב תש"פ , 22 ביולי 2020 , בהעדר הצדדים.

יעקבס אורית,
שופטת בכירה


מעורבים
תובע: דרור נדב
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: