ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלאא גבארה נגד קרפייס חברה לבניין בע"מ :

בפני כבוד ה שופט עמית רוזינס

התובעת

אלאא גבארה
ע"י ב"כ עו"ד שאדי סח

נגד

הנתבעים

  1. קרפייס חברה לבניין בע"מ
  2. ואאל מוחמד
  3. כלמוביל פתרונות מימון בע"מ (התביעה נדחתה)

החלטה

התובעת הגישה תביעה לפסק דין הצהרתי במסגרתו היא עותרת לקבוע כי היא בעלת הרכב מסוג ג'יפ מרצדס מס' רישוי 73-029-39 (להלן: "הרכב").
ביום 11/3/20 נדחתה התביעה כנגד הנתבעת 3 בהסכמה.
הנתבעים 1 ו- 2 לא הגישו כתב הגנה והתובעת עותרת למתן פסק דין בהיעדר כתב הגנה.
בהחלטה מיום 11/3/20 דחיתי בקשה קודמת שהגישה התובעת למתן פסק דין בהיעדר כתב הגנה, וקבעתי כי כתב התביעה איננו מקים עילה למתן הסעד המבוקש - הצהרה על בעלות ברכב.
אין בבקשה זו כל נימוק שיצדיק שינוי ההחלטה מיום 11/3/20.
גם בהנחה שהטענות העובדתיות שהוצגו בכתב התביעה הן נכונות - כי התובעת שילמה במקום הנתבעים 1 ו- 2 חלק מהלוואה שלקחו לצורך רכישת המכונית - אין בכך כדי להקנות לה בעלות על המכונית, אלא לכל היותר עילה לקבל סעד כספי.
הסכמי הפשרה שצורפו לתביעה אינם מזכים את התובעת בבעלות על הרכב, אלא מוסיפים אותה כלווה נוספת להלוואה שלקחו הנתבעים 1 ו- 2 מהנתבעת 3.
לא הוצג כל הסכם אחר המקנה לתובעת בעלות על המכונית. התובעת טענה בבקשה שנחתם בינה לבין נתבע 2 הסכם לפיו הבעלות ברכב תועבר אליה , אם תשלם את יתרת החוב. אולם, הסכם זה לא צורף לכתב התביעה ולא הוצג בפני בית המשפט, למרות שמדובר במסמך מהותי אשר על פי תקנות סדר הדין האזרחי יש לצרף לכתבי הטענות.
אישור המסירה לנתבע 2 לא כולל פירוט של המסמכים שנמסרו ולא הוצגה כל אסמכתא לכך שמסירה לנתבע 2 מהווה המצאה כדין גם לנתבעת 1. די בכך כדי לדחות את הבקשה.

זאת ועוד, לכתב התביעה לא צורף רישיון המכונית ואין לדעת מי רשום כבעלים שלה במשרד הרישוי והאם קיימים עיקולים, שעבודים או מניעה אחרת להעברת הבעלות.

פסק דין בהיעדר כתב הגנה איננו עניין אוטומטי. ראה למשל ת"א (מח'-חי') 34450-03-17 רוזין נ' ויינדפלד (מנוחה) (06/01/2019), שהדברים שנרשמו בו מתאימים גם לענייננו:
"אוסיף ואומר, כי העדר כתב הגנה אינו גורר אחריו, באופן אוטומטי, מתן פסק דין בהעדר הגנה. גם כאשר נתבע אינו מגיש כתב הגנה, אין ביהמ"ש פטור מלבדוק האם יש מקום לתת פסק דין. תקנה 97 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), אשר דנה בנתבע שלא הגיש כתב הגנה, קובעת:
"(א) נתבע שלא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע לכך, ייתן בית המשפט או הרשם פסק דין שלא בפניו על יסוד כתב התביעה בלבד; הייתה התביעה שלא על סכום כסף קצוב, יהא בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדרוש מן התובע הוכחה מלאה או חלקית של תביעתו או מקצתה לפני שיינתן פסק הדין; הייתה התביעה לפני הרשם והיה הרשם סבור כי אין ליתן פסק דין ללא שמיעת עדות - יעביר את התביעה לבית המשפט.
מהתיבה: "על יסוד כתב התביעה", אנו למדים, כי על ביהמ"ש לבחון את כתב התביעה, שכן על יסוד האמור בו יינתן פסק הדין. ברי שאין כל מקום שביהמ"ש ייעתר אוטומטית, ללא הפעלת כל שיקול דעת, לכל אשר נדרש בתביעה ובבקשה למתן פסק דין בהעדר. עליו לבחון את התביעה ולהיווכח, כי התובע אמנם זכאי לסעד הנתבע בה.
סבורה אני, כי יש לקרוא את תקנה 97 ביחד עם תקנות 100 ו- 101 לתקנות. פרשנות אחרת מנוגדת, לטעמי, לכללי יסוד של משפט, הגינות וצדק.
מקרה בו כתב תביעה אינו מגלה עילה נגד הנתבע, הוא מקרה קלאסי, בו על בית המשפט לסרב לתת פסק דין. לא ייתכן שבית המשפט, האמון על פסיקה על פי הדין, ייתן לתובע סעד, ללא שלתובע עילה על פי דין, לקבל סעד זה.
בהחלטה מיום 11/3/20 הוריתי לתובעת לנמק עד ליום 31/3/20, מדוע לא תימחק התביעה. התובעת לא הגישה נימוקים כלשהם ובמקום זאת הגישה את הבקשה החוזרת, דנן, למתן פסק דין בהידר כתב הגנה, שאף היא לא מגלה עילת תביעה כאמור.

סיכומו של דבר, אני דוחה את הבקשה ומוחק את התביעה מהיעדר עילה, ללא צו להוצאות.

המזכירות תמציא את ההחלטה לב"כ התובעת.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, 21 יולי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלאא גבארה
נתבע: קרפייס חברה לבניין בע"מ
שופט :
עורכי דין: