ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מילניום ליין פתרונות תקשורת בע"מ נגד בן אפרים ובניו בנייה וייזום בע"מ :

לפני כבוד ה שופט אלי ברנד

מבקשת
מילניום ליין פתרונות תקשורת בע"מ

נגד

משיבות

  1. בן אפרים ובניו בנייה וייזום בע"מ
  2. אלקטרה נדל"ן בע"מ
  3. פרויקט סוהו- חברת ניהול בע"מ ח.פ. 516178431

ב"כ המבקשת: עוה"ד בועז חריף ואורון אביקסיס
ב"כ המשיבות: עו"ד גלעד וקסלמן

החלטה

על פי הסכמת הצדדים אני ממנה בזאת כמומחים מטעם בית המשפט את המומחים הבאים –
ד"ר רבקה קולטון-שפירא מדרך החול 43 כפר ויתקין, טל: 09-XXXX196 פקס: 09-XXXX781 דוא"ל: [email protected] כמומחית בתחום איתור מפגע הריח (כאשר הצדדים הודיעו כי הם מודעים לעובדה שמומחית זו מסרה בעבר הצעת מחיר לב"כ המשיבות לענין הכנת חוות דעת ביחס למפגע זה אך לא ביצ עה את העבודה בסופו של דבר והבהירו כי לא תעלה מצידם טענה לפסילתה בשל כך).
המהנדס מר אביגדור סבו – מרחוב הנדיב 32 הרצליה, טל: 09-XXXX359, נייד: 054-XXXX411 פקס: 09-XXXX104, דואל: [email protected] כמומחה בתחום מערכות המיזוג .

המומחים, תוך תיאום ביניהם – כל אחד בתחום מומחיותו , יבדקו את טענות הצדדים בדבר קיומו ומקורו של הריח הרע הנטען בחנות המבקשת, במידה שקיים כזה יקבעו מהן הפעולות הנדרשות למניעתו ומה עלותן.

ב"כ הצדדים יפנו אל המומחים בהקדם האפשרי ויעבירו אליה ם את כתבי טענותיהם על נספחיהם, לרבות חוות הדעת מטעמם, ויתאמו עימם פגישה ב חנות המבקשת לשם בדיקת האמור ושמיעת טיעוניהם.

המומחים יגיש ו את חוות דעת ם ביחס לשאלות השנויות במחלוקת לתיק בית המשפט ולב"כ הצדדים עד יום 24.9.20.

לב"כ הצדדים תהיה הזכות לשלוח אל המומחים שאלות הבהרה עד יום 15.10.20 עם עותק לצד שכנגד ולתיק בית המשפט והמומחים ישיב ו עליהן לתיק בית המשפט ולצדדים עד יום 1.11.20.

ככל שמסגרת הזמנים שקבעתי או עצם המינוי אינם אפשריים מבחינת מי מן המומחים מסיבה כלשהי יואיל אותו מומחה להודיע על כך לבית המשפט בהקדם האפשרי לצורך מתן הוראות מתאימות ומניעת עיכוב ההליך.

בשלב זה ישאו הצדדים בשכר טרחת המומח ים בחלקים שווים.

הצדדים ישתפו פעולה עם המומחים ויפעלו לקידום קבלת חוות דעת ם בהקדם האפשרי.
ככל שהמומחים או מי מהם אינ ם זוכ ים לשיתוף פעולה מאת מי מן הצדדים יוכל ו לפנות בענין זה לבית המשפט לאחר שהתר ו בצד שאינו משתף עימ ם פעולה והלה לא שינה אורחו תוך זמן סביר.

פעילות המומחים לא תדחה את המועד להגשת תשובת המשיבות להמרצת הפתיחה וזו תוגש עד יום 9.9.20.

לאחר קבלת חוות דעת המומחים מטעם בית המשפט ומיצוי שלב שאלות ההבהרה יתקיים דיון ביום 3.12.20 בשעה 11:30, כאשר לצד הפרקליטים יתייצבו גם נציגים מוסמכים של הצדדים, וזאת לישיבה זו ולכל ישיבה נדחית בתובענה זו .

מוצע לצדדים להדבר קודם לישיבה האמורה, על בסיס חוות הדעת, ולנסות ליישב את המחלוקת כולה מחוץ לכותלי בית המשפט.

המזכירות תשלח עותק החלטה זו גם אל המומחים.

ניתנה היום, ב' אב תש"פ, 23 יולי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מילניום ליין פתרונות תקשורת בע"מ
נתבע: בן אפרים ובניו בנייה וייזום בע"מ
שופט :
עורכי דין: