ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הדיל מג'אדלה חליליה נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופט אסף הראל
נציגת ציבור (מעסיקים) גב' ענבל רוור
נציגת ציבור (עובדים) גב' מלכה טל

התובעת
הדיל מג'אדלה חליליה

-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי

פסק דין

ביום 10.10.19 הגישה התובעת כתב תביעה בו עתרה כי הנתבע יכיר בה כנפגעת עבודה לפי עילת המיקרוטראומה. הנתבע ביקש ארכה להגשת כתב הגנה וארכה כזו ניתנה לו עד יום 23.1.20. משלא הוגש כתב הגנה, הגישה התובעת ביום 26.1.20 בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה. הנתבע, בתשובתו מיום 20.2.20 שהוכתרה "הודעה מטעם הנתבע (חלף כתב הגנה)" הסביר כי סבר שטופס התביעה שהגישה התובעת נסב על תאונת עבודה שהתביעה בגינה כבר נדחתה בעבר. הנתבע הסביר כי הוא מבין מכתב התביעה כי עילת התביעה היא שונה, לפי תורת המיקרוטראומה, ולכן התביעה תיבחן ותינתן בה החלטה לגופה עליה תוכל התובעת להשיג בהתאם לדין.

לא היתה מחלוקת כי הנתבע יצר קשר עם התובעת וזימן אותה להופיע לחקירה בפני חוקר הנתבע. התובעת סברה שאין לכך מקום מאחר ומתנהל ההליך כאן בבית הדין.

כעולה מפרוטוקול הדיון שהתקיים מיום 30.6.20, הסביר בית הדין לתובעת כי כל עוד לא תינתן החלטה הנתבע, לא פתוחה הדרך לבירור טענותיה – בדבר פגיעה בעבודה לפי תורת המיקרוטראומה – בבית הדין. משכך הומלץ לצדדים להסכים כי התביעה כאן תימחק וכי הנתבע יחדש הטיפול בתביעה, תוך שהתובעת תשתף פעולה בכל הנוגע לחקירה אליה תזומן. בדיון ניתנה הסכמת הצדדים ולכן נוסחה הסכמה זו וניתן לה תוקף של פסק דין.

לאחר הדיון, הגישה התובעת בקשה לחזור בה מההסכמה כפי שנוסחה בפרוטוקול. עוד עתרה כי ינתן פסק דין בהיעדר הגנה. אנו מתירים לתובעת לחזור בה מהסכמתה האמורה, שכן לא מצאנו שיש בכך כדי לפגוע בזכויות הנתבע. משכך, פסק דין זה בא במקום פסק הדין שניתן בדיון ביום 30.6.20.

דין בקשת התובעת למתן פסק דין בהיעדר הגנה להידחות. הנתבע הגיש כתב הגנה ביום 20.2.20. אף אם התובעת הגישה קודם לכן בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה, אין מקום לתת פסק דין כזה. זאת, לא רק מאחר והנתבע הגיש בסופו של דבר כתב הגנה, אם כי באיחור ולא במועד שנקצב לו, אלא גם משום שזכויות לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995, דינן להיות מוכרעות לפי המהות ולא לפי מחדל דיוני כזה או אחר.

מאחר והנתבע טרם נתן החלטה לגופה של התביעה שהגישה לו התובע, אין מקום להמשיך בבירור ההליך כאן ואנו מורים על מחיקתה . על התובעת לשתף פעולה עם הנתבע בבירורו את התביעה שהוגשה לו, למשל בכך שתתיצב לחקירה אליה תוזמן. לאחר שהנתבע יתן החלטה לגופה של התביעה, תוכל התובעת להשיג עליה בהתאם לדין.

אין צו להוצאות. לצדדים מוקנית, תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק הדין, זכות לערער עליו בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים.

ניתן היום, י' תמוז תש"פ, (02 יולי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציגת ציבור (מעסיקים)
גב' ענבל רוור

אסף הראל, שופט

נציגת ציבור (עובדים)
גב' מלכה טל


מעורבים
תובע: הדיל מג'אדלה חליליה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: