ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שבע בכל בע"מ נגד נוה אביב השקעות בע"ממספר זיהוי צד ב' :


בפני כבוד ה שופט, סגן הנשיא חגי ברנר

מבקשת

שבע בכל בע"מ

נגד

משיבים

  1. נוה אביב השקעות בע"ממספר זיהוי צד ב'
  2. אביב נקשמספר זיהוי צד ב'
  3. שלטי ירושלים בע"מ מספר זיהוי צד ב'

מספר זיהוי צד ב'

החלטה

לפניי בקשה לחייב את המשיבים, שהגישו תביעה לפירוק החברה המבקשת ( להלן: "המבקשת"), בהפקדת ערובה להוצאות המבקשת.
לאחר עיון בבקשה, בתשובה ובתגובה, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
תביעת הפירוק הוגשה על ידי שתי חברות בע"מ ( המשיבות 1 ו- 3) ויחיד ( המשיב 2). כאשר עסקינן בתובעת שהיא חברה בע"מ, ישנה חזקה לפיה ראוי לחייבה בערובה להוצאות להבטחת הוצאות הנתבע ( רע"א 10376/07 ל. נ הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ ( פורסם בנבו, 11.02.2009)‏‏), אלא אם החברה התובעת הוכיחה כי יהיה לאל ידה לשלם את הוצאות הנתבע, אם יזכה בדין, או שבית המשפט סבור כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה התובעת בהפקדת ערובה ( ראה ס' 353א' לחוק החברות, תשנ"ט- 1999).
במקרה דנן החזקה לא נסתרה. יתר על כן, כעולה מן הבקשה, המשיבות 1 ו- 3 הן חברות חסרות פעילות ונכסים, ואחת מהן, המשיבה 3, גם שקועה בחובות וננקטים נגדה הליכי גבייה. למעשה, המשיבים אפילו לא טרחו להכחיש עובדות אלה.
בכל הנוגע לתובע שהינו יחיד, הוא המשיב 2, הרי שעל פי טענת המבקשת, שלא הוכחשה על ידו, הוא איננו פורע חובותיו ואף מתנהלים נגדו בגינם הליכי גבייה. חלק מהחובות הם הוצאות משפט שנפסקו לחובתו של המשיב 2 בהליכי משפט קודמים, ולא שולמו עד עצם היום הזה. כאשר עסקינן בתובע שאיננו נוהג לשלם את הוצאות המשפט הנפסקות לחובתו, הדבר מהווה טעם המצדיק את חיובו בהפקדת ערובה לפי תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984. ראה רע"א 8730/10 אמנון יוסף נ' יעקב בינסון ( פורסם בנבו, 23.03.2011)‏‏:
"לא זו אף זו, נראה כי בענייננו יש טעם נוסף לחייב בהפקדת ערובה והוא אי תשלום הוצאות משפט שנפסקו בעבר לטובת המבקשים. נתון זה יש בו כדי להעצים את החשש שמא המבקשים לא יוכלו לגבות הוצאות משפט נוספות אם ייפסקו לטובתם בתום ההליך. אם בגביית הוצאות שנפסקו בהליכי ביניים נתקלו המבקשים בקשיים, אזי קל וחומר שעלולה להתעורר בעיה אם ייפסקו הוצאות לחובת המשיב בסוף הליך ארוך של הוכחות ... משנפסקו הוצאות משפט בהליך המקביל ומשנתקלו המבקשים בקשיים לגבות הוצאות אלו, מדובר בנסיבות חדשות המצדיקות ביתר שאת הגשת בקשה להפקדת ערובה. "
ראה גם ת"א ( מחוזי ת"א) 48981-01-11 ברונסון - ברנובסקי ובניו (1994) בע"מ ואח' נ' רפאל טל ( פורסם בנבו, 02.06.2011)‏‏:
"בין שאר השיקולים הרלבנטיים, יש לבחון האם מדובר בתובע שאיננו נוהג לשלם את הוצאות המשפט המוטלות עליו."
העובדה שעסקינן בהליך של תביעה לפירוק, אינה פוטרת את מבקשי הפירוק מהצורך להפקיד ערובה להוצאות. אכן, למשיבים יש טענות לגופו של ענין מדוע לדידם תביעת הפירוק מוצדקת, אלא שלא זו העת לבחון את סיכויי ההצלחה של תביעת הפירוק לגופו של ענין, מה גם שעסקינן בנשייה שנוייה במחלוקת, ותביעת הפירוק מוגשת על רקע סכסוך מר וממושך בין בעלי המניות של החברה. כידוע, סכסוכים מעין אלה לא בהכרח מצדיקים נקיטה בהליך של פירוק. זאת ועוד, הכלל הוא שכאשר עסקינן במחלוקת כנה בדבר קיומו של חוב, בית המשפט לא יורה על פירוקה של חברה, ותרופתו של הנושה במקרה כזה היא בהגשת תביעה כספית נגד החברה. ראה ע"א 4950/08 ד"ר דב בירן אחזקות בע"מ נ' אגף מס הכנסה ( פורסם בנבו, 18.07.2011)‏‏:
"אכן, ככלל, על מחלוקת כספית להתברר על דרך של הגשת תביעה אזרחית רגילה בגין אי-תשלום חוב, והגשת בקשת פירוק אינה חלופה לכך ... הלכה פסוקה היא כי לא יינתן צו פירוק נגד חברה שטוענים שאינה יכולה לפרוע את חובותיה, אם היא חולקת בתום לב ועל יסוד טעם של ממש על החוב המשמש יסוד לבקשת הפירוק ..."
ודוק. ככל שתוגש תביעה כספית על ידי המשיבים נגד המבקשת, הם יוכלו בגדרה לעתור לסעדים זמניים שיבטיחו את סכום התביעה. קרי, אינטרס המשיבים יישמר גם מבלי להזקק להליכי פירוק.
בנסיבות אלה דין הבקשה להתקבל ויש לחייב את המשיבים בהפקדת ערובה להוצאות המבקשת. יחד עם זאת, על מנת שגובה הערובה כשלעצמו לא יהווה חסם בפני בירור ההליך, יש להסתפק בערובה בסכום מתון של 30,000 ₪, אשר תופקד בקופת בית המשפט במזומן או בערבות בנקאית.
הערובה תשולם כך שסך של 15,000 ₪ מתוכה יופקד בקופת בית המשפט עד ליום 26.7.2020 בשעה 10:00 וכתנאי לבירור הבקשה לסעדים זמניים, והיתרה תופקד עד ליום 25.10.2020, קרי, עד שבעה ימים לפני המועד שנקבע לבירור ההליך העיקרי. ככל שהחלק הראשון של הערובה לא יופקד במועד- הדיון הקבוע ליום 26.7.2020 יבוטל. ככל שהערובה בשלמותה לא תופקד עד ליום 25.10.2020- ההליך העיקרי יימחק.
המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, א' אב תש"פ, 22 יולי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שבע בכל בע"מ
נתבע: נוה אביב השקעות בע"ממספר זיהוי צד ב'
שופט :
עורכי דין: