ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גאטו ואסי נגד טרקוטה אופקים בע"מ טרקוטה אופקים בע"מ :

לפני: כבוד השופט יוסף יוספי
נציגת ציבור עובדים – גב' בת שבע זיידמן
נציג ציבור מעסיקים – מר משה קליינמן

התובע:
גאטו ואסי
ע"י ב"כ עו"ד טל צ'קול

-
הנתבעת:
טרקוטה אופקים בע"מ טרקוטה אופקים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד טוביה נבנצל

פסק דין

1. התובע, אשר עבד בנתבעת מאז 1992 ועד 4/17 , הגיש בתיק זה תביעה על סך 68,497 ₪ בגין הרכיבים הבאים: פיצויי פיטורים, דמי הבראה, דמי חגים, והפרשי שכר בגין התקופה שמחודש 10/14 עד 4/17.

2. בדיון מיום 19/11/19 ביקשו הצדדים שלא לנהל הל יך הוכחות, היות ונותרו חלוקים רק ביחס לשני הרכיבים הבאים : הפרשי פיצויי פיטורים והפרשי שכר.

3. לטענת התובע, בהליך אחר (37159-03-12) בין הצדדים הוסכם כי הנתבעת תנפיק דו"ח שעות כל חודש כדי למנוע אי הבנות ביחס להיקף המשרה. הדוחות לא הועברו והתשלומים בוצעו באופן חלקי. לאחר מכתב הרופאה התעסוקתית אשר קבעה כ אינו כשיר לחזור לעבודה, היה על הנתבעת לערוך גמר חשבון ולשלם פיצויי פיטורים מלאים. התובע עבד בהיקף של משרה מלאה 6 ימים בשבוע רוב תקופת עב ודתו. התובע עבד 25 שנות עבודה לפי שכר חודשי ממוצע של 5,000 ₪. לתובע הופרשו 72,128 ₪ ע"ח פ"פ וכן שולמו 23,727 ₪ ביום 5/12/18, ולפיכך זכאי התובע להפרש של 29,145 ₪ בצירוף ריבית הצמדה והלנת פיצויי פיטורים.
בנוסף, זכאי התובע לסך של 23,182 ₪ בגין הפרשי שכר בעבור התקופה שבין אוקטובר 2014 לאפריל 2017. הנתבעת שילמה לתובע שכר נמוך משכר המינימום באופן עקבי ושיטתי. לסכום זה יש להוסיף פיצויי הלנה מוגדלים.

4. לטענת הנתבעת, התובע עבד בשכר יומי לפי שכר מינימום. התובע תבע בסיכומיו לפי שכר חודשי של 5,000 ₪ , שאין לו זכר בתצהירו וגם אין נתון או ראיה שיתמכו בכך. התובע תבע סכום בגין הפרשי השכר באופן כללי ללא הבאת נתונים. לא ברור מדוע התובע זכאי לסכום הנתבע.
התובע ובא כוחו זומנו למשרדי הנתבעת מספר פעמים כדי לעיין ברישומי הנוכחות, אך הם לא באו. הנתבעת הציגה חשבון מפורט ומדויק של פיצויי פיטורים המגיעים לתובע, ותחשיב זה לא נסתר. הנתבעת המציאה מכתב שחרור לקופות ביום 1/11/18. עוד עלה כי עד שהתובע לא הגיש את התביעה דנן הנתבעת לא ידעה על מכתבה של הרופאה התעסוקתית. התובע לא התייחס לטענה זו. בסיכומיו העלה התובע טענות ביחס לדמי הבראה ו לדמי חגים, הגם שהם בניגוד להצהרת בא כוחו לפיה הוא אינו עומד על רכיבים אלו. בנוסף, אין כל נפקות לפסק הדין משנת 2013. טענות כלליות הנאמרות בלשון חריפה על קיפוחו של התובע אינן יכולות לבוא במקום הוכחת עובדות.

דיון והכרעה

5. לאחר עיון בטענות הצדדים, מצאנו כי דין התביעה להדחות, ונפרט.

6. באשר לתביעה להפרשי שכר בגין שעות עבודה ששולמו בחסר, עולה כי התובע לא הוכיח ולו בדוחק את זכאותו לרכיב זה .
בכתב התביעה המתוקן נקב בסכום, אך לא הציג חישוב או תרשים אשר לפיהם הגיע לסכום אותו תבע. כמו כן, גם בתצהירו לא הציג תשתית עובדתית ולו חלקית ביחס לת ביעתו ברכיב זה, ואף לא ציין בתצהירו את הסכום הנתבע על ידו ברכיב זה .
יצוין, כי גם במסגרת כתב התביעה, בתצהיר ו וא ף בסיכומיו , לא טען התובע דבר ביחס לאמור בתלושי השכר של החודשים בגינם תבע. לראשונה במסגרת סיכומיו צירף התובע תחשיב בגין הפרשי שכר , ללא כל פירוט מצידו ביחס לסכומים שצוינו במסגרתו.
בנוסף, התובע לא התמודד עם טענת הנתבעת שלא הוכחשה על ידו, ולפיה בשלוש השנים האחרונות לעבודתו צומצם היקף עבודתו כך שעבר לעבוד 5 ימים בשבוע . בשים לב כי היה עובד בשכר , הרי שלנתון זה חשיבות רבה , היות ויש בו להשליך על היקף הזכאות . אך מאחר ואין תחשיב מצידו של התובע בנושא זה, הרי שדין התביעה ברכיב זה להדחות.
כמו כן, לא ציין התובע מה היה תעריף שכר המינימום בשנים הרלוונטיות ומה שולם בפועל, וגם בכך יש כדי לאיין את תביעתו ברכיב זה .
בקשר לטענת התובע ביחס לדוחות הנוכחות, יצוין כי יכל לבקש צו בעניין, ולא עשה כן. ממילא הנתבעת הזמינה את התובע ובא כוחו לעיין בדוחות הנוכחות אך בסופו של יום אלה לא הגיעו לעשות כן, ולא הוכח כי הדבר נבע מהתנהלות הנתבעת. בסוף הדברים אך לא בסוף חשיבותם, נציין כי התובע לא הצביע על פגם או סתירה בתלושי השכר שצורפו לתצהיר הנתבעת.

7. כמו כן, יש לדחות את תביעת התובע ביחס לתשלום הפרש פיצויי פיטורים.

גם כאן תבע התובע סכום (של 125,000 ₪), וזאת ללא פירוט מינימלי כיצד הגיע לסכום זה, למעט טענה לפיה הגיע לסכום זה לפי משכורת קובעת ממוצעת של 5,000 ₪.
מנגד, הנתבעת הציגה תחשיב מפורט , במסגרתו ציינה את השכר הקובע לפי הדין והפסיקה , עד שנת 2013 ומשנת 2014 עת חלה ירידה במשכורתו של התובע, לאחר שחדל לעבוד בימי שישי. לאחר שנותר הפרש בין הכספים שנצברו ע"ח פיצויי פיטורים בקרן הפנסיה, שילמה הנתבעת לתובע את ההפרש בסך 23,727 ₪ , וזאת לאחר הגשת התביעה, היות ולא הציג את מכתבה של הרופאה התעסוקתית עובר לכך.

לאור זאת, מהשתלשלות העניינים עלה כי לא היה מקום לפסוק פיצויי הלנה , היות והנתבעת לא התעלמה מהתובע ולא הלינה את פיצוייו, שרובם הגדול הופקד בקרן הפנסיה וההשלמה בוצעה מיד עם היוודע לנתבעת על מצבו הרפואי של התובע.

8. בסוף הדברים, נציין כי התובע מחק את תביעתו ביתר הרכיבים , וזאת במסגרת הדיון שנערך, לפיכך לא ברור מדוע תבע אותם שוב בסיכומיו.

אחרית דבר

9. דין התביעה להדחות.

בנסיבות העניין איננו עושים צו להוצאות.

10. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מהמצאת פסק הדין.

11. פסק הדין ישוגר לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, א' אב תש"פ, (22 יולי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

גב' בת שבע זיידמן
נציגת ציבור (עובדים)

יוסף יוספי, שופט

מר משה קליינמן
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: גאטו ואסי
נתבע: טרקוטה אופקים בע"מ טרקוטה אופקים בע"מ
שופט :
עורכי דין: