ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קופרוויז'ן ישראל נגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ :

לפני:

כבוד הרשמת רעות שמר בגס

המבקש
קופרוויז'ן ישראל
ח.פ. 51-092459-0
-
המשיבה
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

פסק דין

המבקשת הגישה בקשה למתן צו המורה למשיבה להעביר לידיה את הכספים שנצברו על ידה בקופת פיצויים מרכזית במשיבה בחשבון שמספרו: 3200222 וזאת בהתאם להוראות חוזר מס הכנסה מספר 4/17 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים.
המבקשת צרפה לבקשה תצהיר של מנהל החברה ואחד מבעליה המאשר כי בהתאם לאישור רואה חשבון בחשבון החברה קיימות הפקדות המכסות את כל התחייבויות המבקשת וכי קיים עודף בקופה.
לתמיכה בבקשה הגישה המבקשת כתב התחייבות, ויתור ושיפוי שבו צוין כדלקמן: "כי ככל שיתברר כי קיימים עובדים נוספים, אשר זכאים או אשר יהיו זכאים לקבלת פיצויי פיטורין מהקופה המרכזית לפיצויים, והחברה תשלם לעובדים אלו ו/או לחלפיהם כל סכום שיהיה עליה לשלם, עד לתשלום מלא של פיצויי הפיטורין...".
עוד צירפה המבקשת אישור רואה חשבון בדבר קיומן של היתרות הצבורות על שמה בקופה המרכזית לפיצויים (להלן – הקמ"פ) בהתאם לחוזר מס הכנסה מספר 4/2017 רשות המיסים .
לנוכח הנטען בבקשה אשר מגובה חותמת רואה החשבון , ניתן בזה צו לשחרור הכספים לידי המבקשת והמורה למשיבה לשחרור הכספים העודפים מקופת הפיצויים בחשבון שמספרו צוין לעיל בניכוי המס הקבוע בחוק.

ניתן היום, כ"ט תמוז תש"פ, (21 יולי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: קופרוויז'ן ישראל
נתבע: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: