ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רדא עקל נגד בנק לאומי לישראל בע"מ :


בפני כבוד הרשמת הבכירה טלי מירום

המבקש-הנתבע

רדא עקל
ע"י ב"כ עוה"ד קריסטין חון

נגד

המשיב-התובע

בנק לאומי לישראל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד חזי חכם ואח'

החלטה

בפניי בקשה לעיון מחדש בהחלטתי מיום 26.4.2020, בה נעתרתי לבקשתו של המבקש לביטול פסק דין שניתן כנגדו בהעדר בקשת רשות להתגונן, וזאת בכפוף לתשלום הוצאות בסך של 2,500 ₪ למשיב ולהפקדת ערבון בסך של 20,000 ₪ בקופת בית המשפט.
בהתאם להחלטה האמורה היה על המבקש למלא את התנאים האמורים בתוך 30 יום, אשר לאור תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א - 1991, הסתיימו ביום 9.6.2020. ביום 10.6.2020 וכיוון שהמבקש לא מילא אחר התנאים שנקבעו, ואף לא הגיש בקשת ארכה או כל בקשה אחרת, קבעתי כי אם לא יקויימו התנאים עד ליום 15.6.2020, אורה על דחיית הבקשה לביטול פסק הדין.
ביום 15.6.2020 הגיש המבקש בקשה לביטול חיובו בהפקדת הערבון ולחלופין להפחתת שיעורו, וזאת עקב מצבו הכלכלי הקשה, כאשר לא עלה בידו למצוא מקורות למימון הערבון. נטען, כי הותרת שיעור הערבון על כנו יביא לסגירת שערי בית המשפט בפניו, זאת כאשר יש בפיו טענות הגנה ראויות כנגד תביעתו של המשיב.
המשיב מתנגד לבקשה. לטענתו, בית המשפט עשה חסד עם המבקש כאשר נעתר לבקשתו לביטול פסק הדין, על אף שקבע במפורש כי טענות ההגנה שלו גבוליות ויש בהן קושי; ופעם נוספת עשה עמו חסד משהאריך לו את המועד לקיום התנאים, מבלי שהוגשה בקשה בעניין ומבלי לקבל את עמדת המשיב בעניין. בנוסף נטען, כי מתלושי השכר שצורפו לבקשה עולה כי המבקש עובד בחברת "אמדוקס" בשכר חדשי נאה, ומכאן שאין ממש בטענתו לחוסר יכולת כלכלית לגייס את סכום הערבון.
המבקש לא הגיב על תשובת המשיב, והמועד לכך חלף.
דיון והכרעה
בקשתו של המבקש היא, למעשה, בקשה לעיון מחדש בהחלטה מיום 26.4.2020.
הלכה פסוקה היא, כי בית המשפט רשאי לעיין מחדש בהחלטה שנתן במקרים של נסיבות חדשות שהתרחשו לאחר מתן ההחלטה המקורית (בר"ע 4015/02 אוקו נ' שמי, פ"ד נו(4) 505 [2002]; רע"א 8843/09 סטרוד נ' עו"ד אשכנזי [5.11.2009]).
לא מצאתי כי המבקש הניח תשתית ראייתית כלשהי להתרחשותן של נסיבות חדשות לאחר מתן ההחלטה המקורית. אדרבא, המסמכים שצורפו לבקשה אינם תומכים בטענתו של המבקש להיותו במצב כלכלי קשה או לחוסר יכולתו לגייס את סכום הערבון.
אציין, כי כפי שכתבתי מפורשות בהחלטתי מיום 26.4.2020, טענות ההגנה שהעלה המבקש במסגרת בקשתו לביטול פסק הדין הן טענות בעל פה כנגד מסמך בכתב, וככאלו - אלו הן טענות מוקשות ובעייתיות. אף על פי כן, ורק לאור הגישה הליברלית של בתי המשפט, הנמנעים מסגירת דלתות בתי המשפט גם במקרה בו מציג בעל דין טענת הגנה דחוקה, נעתרתי לבקשתו והוריתי על ביטול פסק הדין. הנימוקים פורטו בהחלטה בהרחבה, ואינני מוצאת לנכון לשנותם כעת, וברי כי אינני יושבת כערכאת ערעור על החלטותיי שלי. אעיר, כי שיעור הערבון שנקבע בהחלטה האמורה הינו בשיעור כ - 10% בלבד מסכום התביעה.
לכך אוסיף כי מחדליו של המבקש נמשכו גם לאחר מתן ההחלטה האמורה: אכן, כפי שציין נכונה המשיב בתשובתו, המבקש לא קיים את התנאים שנקבעו לביטול פסק הדין במועד שנקבע לכך, ונזכר להגיש את בקשתו רק בעקבות החלטת-תזכורת שניתנה ביוזמת בית המשפט (במאמר מוסגר אעיר, כי על פי תקנה 528 סיפא לתקסד"א, כיוון שמדובר במועד שנקבע על ידי, בשונה ממועד שנקבע בחיקוק, רשאית הייתי להאריכו לפי שיקול דעתי, גם אם המועד שנקבע חלף, וטרונייתו של המשיב בעניין זה אין לה מקום). בנוסף, לטענת המשיב, עד היום לא המציא את הבקשה לידי המשיב כפי שנקבע בהחלטה מיום 15.6.2020. זאת ועוד, עד היום לא שילם המבקש את ההוצאות בסך של 2,500 ₪, שנקבעו כתנאי נוסף לביטול פסק הדין, מה שהיה בו כדי להעיד על רצינות כוונותיו לקיים את התנאים שנקבעו.
לאור כל אלו, אינני מוצאת לנכון לשנות מהחלטתי מיום 26.4.2020, ואני דוחה את הבקשה.
לא יוגש אישור על תשלום ההוצאות ולא יופקד הערבון עד ליום 9.7.2020, אורה על דחיית הבקשה לביטול פסק הדין ואפסוק את הוצאותיה וכן את הוצאותיה של הבקשה הנוכחית.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ג תמוז תש"פ, 05 יולי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רדא עקל
נתבע: בנק לאומי לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: