ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אורן יעקובוב :

בפני כבוד ה שופט חיים פס

המאשימה/המשיבה

מדינת ישראל
על-ידי ב"כ עו"ד דניאל קינדלר

נגד

הנאשם / המבקש
אורן יעקובוב
על-ידי ב"כ עו"ד אפרת צרפתי

החלטה

1. לפניי בקשה להארכת מועד כניסתו לתוקף של צו סגירה לעסק של המבקש. מדובר בעסק מסוג צרכנייה.

2. כנגד עסקו של המבקש הוצא ביום 8.11.18 צו סגירה אשר נדחה לביצוע עד ליום 8.11.19.

בהמשך הוארך מועד כניסתו לתוקף של הצו, בהסכמת הצדדים, עד ליום 1.5.2020.

ב"כ המבקש טוענת כי בשל הסגר שהוטל בין החודשים מרץ למאי 2020 לא הוגשה בקשה להארכת מועד בזמן, והמבקש אינו מזלזל בהחלטות בית המשפט. לדבריה, המבקש נמצא בהליכים מתקדמים לסיים את הליכי הרישוי אולם כיום עומד הוא בפני ביצוע צו הסגירה באופן מיידי, כך שהעסק המפרנס מספר משפחות ייסגר.

לדבריה, אדריכל מטעם המבקש ואף המבקש עצמו מצויים בקשר רציף עם המחלקות הרלוונטיות מטעם המשיבה, אלא שמדובר בעיכובים שאינם תלויים במבקש.

3. ביום 25.6.2020 הוגשה תגובת המשיבה לבקשה . לדבריה, מדובר בעסק אשר מנוהל ללא רישיון מזה שלוש שנים, המבקש הגיש בקשות לדחיית מועד כניסתו של צו הסגירה לתוקף בכל פעם באיחור, ביחס למועד שניתן, המבקש לא קידם באופן משביע רצון את הליכי התכנון אל מול המשיבה.

עוד הוסיף ב"כ המשיבה, כי ביום 12.6.18 במסגרת צ"מ 1737-06-18, דחה בית משפט השלום בבאר-שבע (כבוד ס. הנשיא השופט ברסלר-גונן) בקשה מטעם המבקש לביטול צו הפסקה שהוצא על ידי משרד הבריאות בשל ניהול עסקו של המבקש ללא רישיון בתנאים המהווים סכנה מיידית לבריאות הציבור, בכך שהועמדו למכירה בעסקו של המבקש בקבוקי וודקה בהם קיים מתנול בריכוז גבוה מהמותר.

מאז אותו אירוע התקיימו מספר הליכים בין המבקש למשיבה עד שכאמור בסופו של יום בתאריך 8.11.18, הורשע המבקש על פי הודאתו בתיק זה ובין היתר, הצטווה להפסיק את פעילות עסקו עד ליום 8.11.19 ובהמשך כאמור קיבל ארכות כאלו ואחרות.

4. ב"כ המאשימה אף הפנה לעובדה כי ביום 14.6.2020, התקבל באגף הרישוי בעירייה מכתב משרד הבריאות המפרט כי בחודש יוני 2020 נערכו בדיקות חוזרות בעסקו של המבקש ביחס למכירת משקאות אלכוהוליים שבהם חומרים מסוכנים לציבור ועלה כי גם בבדיקה זו נמצאו בקבוקים המכילים כאמור חומרים מסוכנים.

5. היום התנהל דיון בפניי במעמד הצדדים.

ב"כ המבקש חזרה על טענותיה וכן הוסיפה וציינה כי המבקש מסכים כי יוצא צו הפסקה שיפוטי ביחס למכירת אלכוהול מכל סוג שהוא בעסק שלו, וכן עותרת היא לארכה של 3 חודשים נוספים לביצוע צו הסגירה. לדבריה, המבקש פועל אל מול העירייה ביחס להליכי התכנון והבנייה, אולם, העירייה עצמה מתמהמהת בתשובותיה ולא ניתן ליצר קשר אפקטיבי בהקשר זה.

המבקש מפרנס בעסקו מספר משפחות ומנסה לעשות כל שלאל ידו על מנת לעמוד בדרישות העירייה.

באשר לעניין האלכוהול מסרה, כי לאחר המקרה הקודם עומד המבקש בכל התנאים שהציב לו משרד הבריאות בהקשר זה, וביחס לאירועים האחרונים מסרה כי טרם קיבלו הודעה ממשרד הבריאות ובשימוע שיתקיים יציג המבקש את כל טענותיו לעניין זה. לדבריה, המבקש קונה אלכוהול לעסק מסוחר מורשה ומבצע את כל הבדיקות הנדרשות על פי הוראות משרד הבריאות.

6. ב"כ המשיבה מנגד חזר על תגובת המשיבה שעיקרה התנגדות למתן דחייה נוספת. לדבריו, ללא קשר לעניין האלכוהול, הרי שלא יתכן כי במשך שלוש שנים לא הצליח המבקש לקדם את הבקשה מבחינת הליכי תכנון ובנייה.

לשאלת בית המשפט, אישר ב"כ המשיבה כי העדר הרישיון לעסק כיום נובע אך ורק מהיבטי תכנון ובנייה .

דיון והכרעה

6. לאחר ששמעתי את הצדדים, החלטתי להיעתר באופן חלקי לבקשה, ואנמק:

אכן מחד, יש לתמוה על כך כי הליכי תכנון והבנייה ביחס לעסק של המבקש עודם מתמשכים, יחד עם זאת ראיתי לנכון לקבל את גרסת המבקש לפיה, הוא פעל ופועל גם היום אל מול ה גורמים המקצועיים במשיבה בהיבט זה וטרם נסתיימו הליכים אלו.

טענת המבקש כי חלק ניכר מהעיכוב בהקשר זה נופל על כתפי המשיבה לא נסתרה על ידי ב"כ המשיבה.

7. באשר לבקבוקי האלכוהול - הרי שברור כי מדובר בסכנה מידית לציבור. יחד עם זאת משניתנה הסכמת באת כוח המבקש להוצאת צו שיאסור על כל מכירת אלכוהול בעסקו של המבקש, הרי שבכך יש כדי לענות על דרישת האינטרס הציבורי במובן זה שהסיכון המיידי לציבור יתבטל.

8. יש לזכור כי מדובר בעסק המפרנס מספר משפחות, ובימים אלו בהם התפשט נגיף הקורונה והמצב הכלכלי במדינה הוא בכי רע, הרי שיש לפעול בזהירות רבה עת מורים על סגירת עסקים.

9. כאמור, המבקש טען כי חלק רב מהעיכוב במתן היתרי הבנייה נופל על כתפי המשיבה וב"כ המשיבה לא טען אחרת.

יש להצטער על כך כי הליכים לקבלת רישיון עסק, במיוחד כאשר מוסכם על הצדדים כי כעת המכשול היחידי הינו בהיבטי תכנון ובנייה, אורכים זמן כה רב.

כאמור לעיל, בהיבט של סיכון הציבור, וברור לכולי עלמא כי האינטרס המרכזי בחוק רישוי עסק ים הינו מניעת סיכון לציבור, הסכים המבקש למתן צו אשר יאיין סיכון זה.

10. נוכח כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית מועד כניסתו לתוקף של צו הסגירה ל עסקו של המבקש ליום 28.9.2020.

ניתן בזאת צו שיפוטי האוסר על המבקש למכור אלכוהול מכל סוג שהוא בעסקו.

11. מובהר בזאת, כי בסמוך למועד המצוין, על המבקש, ככל שלא יהיה בידו רישיון עסק, להגיש בקשה לבית המשפט ובה יידרש להראות כי חלה התקדמות משמעותית בקידום רישיון העסק וכי יש מועד נראה לעין לסיום ההליכים. יודגש כי אין ודאות כי בקשה נוספת כאמור תתקבל.

12. המשיבה תעביר העתק מפרוטוקול זה למשרד הבריאות לצורך אכיפת איסור מכירת האלכוהול בעסקו של המבקש וכן תפעל לאכיפת האמור בעצמה.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ו' תמוז תש"פ, 28 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אורן יעקובוב
שופט :
עורכי דין: