ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הראל חברה לביטוח בע"מ נגד גפיר מערכות כבוי בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אמיר ויצנבליט

התובעת

הראל חברה לביטוח בע"מ

נגד

הנתבעת
גפיר מערכות כבוי (1999) בע"מ

החלטה

1. התובעת הגישה בקשה להורות לנתבעת לחשוף דוחות חקירה שבידיה. לצורך ההכרעה בבקשה הוגשו לעיוני מצד הנתבעת שני דוחות חקירה.

2. כפי שעמדה על כך התובעת בבקשתה, על בעל דין לבחור את המסלול שילך בו: טענה לחיסיון בשל כך שהמסמך הוכן לצרכי הליך משפטי או בקשה לדחות את מועד העיון במסמך בהתבסס על רע"א 4249/98 סוויסה נ' הכשרת הישוב – חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה(1) 515 (1999) (עיינו, רע"א 3670/19 פלוני נ' קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (28.7.2019) (להלן – רע"א 3670/19 פלוני). בתצהיר גילוי המסמכים פסחה הנתבעת על ש תי הסעיפים וציינה: "דו"ח חקירה – הוכן כהכנה למשפט (חסוי עד לתום פרשת התביעה)". אולם בתשובה לבקשת התובעת טענה הנתבעת שבתצהיר גילוי המסמכים מטעמה נפלה שגגה, והבהירה שבחירתה היא לטעון לחסיון המסמך שכן הוא נערך לצרכי הכנה למשפט, והוסיפה שאין בכוונתה לעשות בו או בתוצריו כל שימוש. בתגובה לתשובה לא התנגדה התובעת למיקוד שעשתה הנתבעת בתשובתה לבקשה ביחס ל תצהיר גילוי המסמכים.

3. לאחר עיון בדוחות החקירה, מצאתי שיש לקבל את טענת הנתבעת בדבר קיומו של החיסיון. כפי שנפסק, "...בבוא בית המשפט לקבוע אם דו"ח חקירה חוסה תחת חיסיון מסמכים שהוכנו לקראת משפט, עליו לבחון אם המטרה הדומיננטית של הכנת המסמך הייתה במסגרת ההכנות לקראת המשפט, אם המסמך הוכן לקראת התדיינות משפטית צפויה בהסתברות ממשית, ואם בעת גיבושו התקיימו "צפי לניהול משפט" ו"זיקה דומיננטית בין המסמך הנערך לבין המשפט הצפוי"... לצורך כך, יש לבחון את נסיבותיו הקונקרטיות של המקרה, ובכלל זה תוכן הדוחות, מועד הכנתם ועוד" (רע"א 4263/19 פלוני נ' קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, פיסקה 8 (‏4.9.2019)). כן כפי שנאמר בדומה , "על מנת להכריע אילו דו"חות חקירה הוכנו לקראת משפט ואילו הוכנו במהלך שגרת עיסוקו של מבטח, יש לבחון את נסיבותיו הקונקרטיות של המקרה. לצורך כך ניתן לקחת בחשבון, בין היתר, את נסיבות הכנת הדו"חות, כולל השאלה אם הדו"חות הוכנו לפני שנודע על עילת תביעה אפשרית; את המצוין בדו"חות עצמם או במסמכים נלווים; ולעתים אף את הפרש הזמנים שבין המאורע הביטוחי לבין מועד הכנת הדו"ח ומועד הגשת התביעה" (רע"א 3670/19 פלוני, פיסקה 9).

4. מועדי הדוחות הם לאחר הגשת התביעה לבית המשפט. הם גם נערכו מספר שנים לאחר המקרה מושא התביעה (שהתרחש לפי הטענה ביום 27.11.2014; סעיף 4 לכתב התביעה), וכן זמן לא מועט לאחר מכתב הדרישה שנשלח לנתבעת (ביום 18.10.2015; סעיף 16 לכתב התביעה). אחד הדוחות מוען לגורם משפטי בחברת הביטוח והדו"ח האחר מוען לבאי-הכוח המייצגים את הנתבעת בתביעה דנא, תוך שנאמר בו שהוא נעשה בהתאם להנחיות באי-הכוח. נתונים אלו תומכים בטענת הנתבעת בדבר היותם של המסמכים כאלו שהוכנו לצרכי הכנה למשפט, ובקיומו של החיסיון. גם תוכן המסמכים תומך בכך שמדובר במסמכים שמטרתם הדומיננטית הייתה הכנה למשפט.

5. אוסיף כי בנסיבותיו של מקרה זה לא מצאתי צורך להכריע בשאלה אם מדובר בחסיון מוחלט או יחסי, שכן לאחר העיון מצאתי שגם אם מדובר בחסיון יחסי, עדיין האינטרסים העומדים בבסיס החיסיון גוברים על אלו שמנגד, כך שיש להורות על חסיון המסמכים (עיינו, רע"א 3670/19 פלוני, פיסקה 7).

6. בנסיבות העניין, גם לא מצאתי מקום לקבוע שהמסמכים שעל בסיסם הוכנו הדוחות אינם נהנים מהחיסיון (כפי שטענה התובעת בסעיף 4 לתגובה לתשובה, שם ביקשה להורות על מתן פירוט ותיאור של ההודעות שנגבו , צילומים, מועד הכנת כל מסמך ומסמך, זהות עורכי המסמכים, זהות מוסרי ההודעות לחוקר, המועדים שבהם נגבו ההודעות, תיאור פעולות עורך המסמך, למשל, ביקור במקום מסוים וכדומה). הטעם לחיסיונם של פ רטים אלו זהה לטעם לחיסיון הדוחות – שכן אלו פעולות שנדרשו על מנת שבעל הדין יוכל להיערך למשפט באופן חופשי ומלא (וראו גם לתוצאה דומה, רע"א 3670/19 פלוני, פיסקה 11). זאת בייחוד בהיקף הפירוט הנרחב שדרשה התובעת כפי שהובא לעיל . בקשת התובעת לקבל את המידע הנוסף ובמידת הפירוט שצוינה בתגובה לתשובה למעשה תותיר את החיסיון ריק מתוכן.

7. על כן, הבקשה להורות לנתבעת לחשוף את דוחות החקירה נדחית.

ניתנה היום, ו' תמוז תש"פ, 28 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הראל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: גפיר מערכות כבוי בע"מ
שופט :
עורכי דין: