ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עירית ירושלים נגד נעים סלמן :


בפני כבוד ה שופטת חוי טוקר

המבקשת:

עירית ירושלים
על-ידי עו"ד אהרון רשף

נגד

המשיב:
נעים סלמן
על-ידי עו"ד יניב גלבוע

פסק דין

המשיב הגיש כנגד המבקשת תביעה שבה עתר להורות למבקשת להשיב לידיו סך של 47,000 ₪ בגין ארנונה ששילם המשיב ביתר, לפי טענתו, וכן להורות למבקשת למחוק כל חוב ארנונה של המשיב כלפיה, לבטל את כל הליכי ההוצאה לפועל והליכי הגביה בהם נקטה המבקשת וכן להורות למבקשת לפצות את המשיב בסך של 20,000 ₪ בגין עוגמת נפש.
המבקשת הגישה בקשה להורות על סילוק התביעה על הסף.
לטענת המבקשת (הנתבעת) למשיב (התובע) הצטברו מאז שנת 1997 חובות ארנונה אשר בגינן נאלצה הנתבעת לנקוט בהליכי גביה כנגד המשיב, ולפתוח כנגדו ארבעה תיקי הוצאה לפועל בגין חובות שונים, מתוכם, שלושה תיקי הוצאה לפועל שבינתיים נסגרו ותיק הוצאה לפועל אחד פתוח (03-XX024-07-0).
המבקשת טענה כי החובות שנגבו מבוססים על פסקי דין חלוטים וטענת "פרעתי שנדחתה. כן נטען להתיישנות מאחר ופסקי הדין ותיקי ההוצאה לפועל נדונו והוכרעו לפני למעלה משבע שנים, ולחילופין, הכספים שולמו על-ידי המשיב לפני למעלה משבע שנים. בנוסף, טענה המבקשת לשיהוי.
עוד נטען על-ידי המבקשת כי בית המשפט זה חסר סמכות להתערב בפסקי דין חלוטים וסופיים ו/או בתיק הוצאה לפועל שכבר נסגרו. כן נטען להעדר עילה באשר המשיב לא פירט על יסוד מה נסמכת טענתו לתשלום ביתר ולקיומה של חזקת תקינות המעשה המנהלי.
המשיב בתגובתו לא נתן מענה להליכים הספציפיים שצוינו על-ידי המבקשת, אלא טען שלא ניתן לטעון למעשה בי דין באשר הטענה היא לגבייה בהיתר באותם הליכים.
המשיב לא כפר בכך כי מדובר בכספים שנגבו לפני למעלה משבע שנים, אלא טען כי המשיב השכיל להבין כעת כי המבקשת ניצלה את בורותו, את גילו המבוגר ואת העובדה שלא היה מיוצג כדי לגבות ממנו כספים רבים.
כן נטען כי בית המשפט לא ימהר לסלק תובענה על הסף וכי הבקשה לא נתמכה בתצהיר.
ביום 21.01.20 המבקשת הודיעה כי לאור הדיון שהתקיים ביום 22.12.19, לרבות הדיון הלא פורמלי שהתקיים במהלכו, ניתן אישור וועדת הפשרות לאשרר בשנית את החלטתה מיום 16.12.18 לסילוק מלא וסופי של כל טענות המשיב. משלא הוגשה תגובה מטעם המשיב הוגש ו בקש ות נוספ ות מטעם המבקשת ליתן החלטה בבקשתה לסילוק התביעה על הסף (וכן בבקשתה למחיקת התובענה בשל אי קיום הליכים מקדמיים, בקשה, אשר המשיב לא הגיב לה) .
בהחלטות מימים 22.1.20, 04.02.20 הוריתי למשיב להגיש הודעת עדכון.
בהודעה מיום 7.2.20 הודיע ב"כ המשיב כי הוא צפוי להיפגש עם המשיב ביום 13.2.20 וכי יגיש הודעת עדכון בסמוך לאחר מכן. בהחלטה מיום 09.02.20 הוריתי למשיב להגיש הודעת עדכון עד ליום 20.02.20. המבקשת הגישה עוד מספר בקשות למתן החלטה בבקשה לסילוק התובענה על הסף. בהחלטה מיום 23.04.20 קבעתי כי הבקשה תידון לאחר סיום תוקפה של ההודעה אודות מצב החירום המיוחד והתיק נקבע לעיון ליום 20.05.20.
הודעת עדכון לא הוגשה על-ידי המשיב, ומכאן בקשתה הנוספת של המבקשת ליתן החלטה בבקשה לסילוק התובענה על הסף.
מאחר והמשיב לא חלק על כך כי הכספים שביסוד התובענה נגבו על-ידי המבקשת לפני למעלה משבע שנים, דין התובענה סילוק על הסף בשל התיישנות.
למעלה מן הצורך אציין, כי לא ניתן נימוק מטעם המשיב לטענת המבקשת ביחס לקיומו של מעשה בי דין וחוסר סמכות למעט טענה כללית כי מדובר בסכום שנגבו במסגרת הליכי הגבייה שבוצעו לפי אותם הליכים. לא נמצא נימוק מפי המשיב מדוע, אף לשיטתו, לא נתבררו טענותיו במסגרת תיקי ההוצאה לפועל ולטענת המבקשת כי טענו תיו כן נתבררו במסגרת אותם הליכים. מכל מקום, כאמור, התובענה התיישנה.
לאור מסקנתי זו, לא מצאתי לדון בבקשת המבקשת להורות על סילוק התובענה על הסף בשל אי קיום הליכים מקדמיים, הגם, שלפי דין, משלא הוגשה התנגדות המשיב לבקשה, דינה היה להתקבל.
נתתי דעתי לטענת המשיב כי בקשת המבקשת לא נתמכה בתצהיר. אולם, משנתמכה הבקשה בפסקי דין ובבקשות שהגישה לביצועם, כאשר עיקרי נימוקיה היו משפטיים, לא מצאתי כי יש בכך בלבד כדי להביא לדחיית הבקשה. מכל מקום, ממילא המשיב לא כפר בטענת המבקשת כי הכספים שביסוד התובענה נגבו לפני למעלה משבע שנים.
סוף דבר, אני מורה בזאת על דחיית התובענה בשל התיישנות.

זכות ערעור כדין.

ניתנה היום, ו' תמוז תש"פ, 28 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עירית ירושלים
נתבע: נעים סלמן
שופט :
עורכי דין: