ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ד. אילוז בטיחות בע"מ חברות נגד אברהם כהן :

בפני כבוד השופטת ליאורה אדלשטיין

התובעת:

א.ד. אילוז בטיחות בע"מ חברות 513442111

נגד

הנתבע:

אברהם כהן ת"ז XXXXXX427

החלטה

בתיק זה הוגשה בקשת רשות להתגונן נגד תובענה על סכום קצוב וניתנה רשות להתגונן.

הדיון בתובענה יערך על פי פרק ט"ז 1 (תובענות בסדר דין מהיר), לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"), ועל פי האמור להלן.

הצדדים יתאימו את כתבי הטענות להליך של סדר דין מהיר כמפורט להלן-
התובעת תגיש לבית המשפט ותמציא לנתבע תוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו כתב תביעה שכותרתו כתב תביעה בסדר דין מהיר (לפי התביעה שהוגשה), בצירוף תצהיר על פי טופס 17א' לתקנות, או תצהיר מפורט, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, רשימת מסמכים, ומסמכים, אם צריך, לפי תקנה 214ג. ו- 214ח. לתקנות (להלן: "כתב התביעה").

הנתבע יגיש לבית המשפט וימציא לצד שכנגד תוך 45 יום ממועד המצאת כתב התביעה, כתב הגנה בסדר דין מהיר (לפי ההתנגדות), בצירוף תצהיר לפי טופס 17א' לתקנות, או תצהיר מפורט, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, רשימת מסמכים, ומסמכים, אם צריך, לפי תקנה 214ג. ו- 214ח. לתקנות (להלן: "כתב ההגנה").

אם הנתבע לא יגיש את כתב ההגנה תוך פרק הזמן האמור לעיל, תשמש בקשת הרשות להתגונן והתצהיר שצורף לה (על נספחיהם) אשר עמדו בפני בית המשפט עובר למתן הרשות להתגונן, ככתב הגנה.

התובעת רשאית להגיש לבית המשפט ולהמציא לנתבע כתב תשובה תוך 15 יום מהמועד שנקבע לצורך הגשת כתב ההגנה.

אם בכוונת מי מהצדדים להסתמך על הקלטות של שיחות ו/או על צילומים, הרי שעליהם לפרט מסמכים אלה ברשימת המסמכים שיש לצרף לכתבי הטענות, ולהגיש את העתקי ההקלטות והצילומים לתיק וכן לצד שכנגד, עם הגשת כתבי הטענות. לא תותר השמעת הקלטה, ו/או הגשת תצלומים, שלא צורפו לכתבי הטענות.

הצדדים ישלימו הליכי גילוי ועיון באופן הדדי ביניהם תוך 20 יום ממועד מתן החלטה זו, כאשר בקשה בעניינים אלה ניתן להגיש תוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו.

בעלי הדין לא ישנו ולא ירחיבו את חזיתות המריבה מעבר לכתבי הטענות.

בעלי הדין יגישו בו זמנית תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמם לבית המשפט וישירות לצד שכנגד תוך 30 ימים מהמועד שנקבע להגשת כתב ההגנה כאמור לעיל.

אם בעל דין מבקש להעיד עד שמאן ליתן תצהיר מטעמו, יש להגיש תוך פרק הזמן הנ"ל בקשה מפורטת לצורך זימונו לעדות, תוך פירוט העובדות הנוגעות לסירוב העד להגשת תצהיר מטעמו, ומה היה אמור להיות תוכן עדותו של העד ונושא עדותו.
תצהיר שלא יוגש במועד לא יוגש אלא ברשות בית המשפט ובתנאי שתוגש בקשה תוך 14 ימים טרם מועד הדיון .

קובעת לדיון הוכחות, לסיכומים בעל פה, לגמר, ולמתן פסק דין, ביום 4.11.2020, בשעה 14:30.

באחריות כל בעל דין לזמן לדיון את כל המצהירים, העדים והמומחים מטעמו, למעט אותם אלה שבעל הדין שכנגד הודיע במפורש ובכתב כי הוא מוותר על חקירתם.
בדיון ההוכחות הנ"ל יישמעו בעלי הדין וכל העדים.

ניתנה היום, ז' תמוז תש"פ, 29 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ד. אילוז בטיחות בע"מ חברות
נתבע: אברהם כהן
שופט :
עורכי דין: