ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין khatir arabi hamdi mukhtar נגד סולל בונה :

28 יוני 2020
לפני: כבוד השופטת שגית דרוקר
נציג ציבור (עובדים) גב': עליזה כהן מרקוביץ
נציג ציבור (מעסיקים) מר: איתן קירשנר

התובע:
khatir arabi hamdi mukhtar
ע"י ב"כ: עו"ד שטינוביץ
-
הנתבעים:
סולל בונה - צמנטכל מקבוצת שיכון ובינוי בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד ויינברגר
2. אריאל גבאי תשתיות בע"מ
3. שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ
4. קבוצת אשטרום בע"מ
הנתבעות 3-4 ע"י ב"כ עו"ד דוד
5. ג. קשת עבודות בניה 17 בע"מ
6. מר יאסין עורה
הנתבעים 2, 5-6 ע"י ב"כ: עו"ד אבו האני

החלטה

לפנינו בקשת הנתבעת 1 לסילוק תביעת התובע על הסף מחמת היעדר יריבות ו היעדר עילה . כן, לפנינו בקשת הנתבעות 3 ו 4 לסילוק תביעת התובע על הסף מחמת היעדר יריבות והיעדר עילה.
בנוסף ולחילופין, מבקשות הנתבעות 3 ו- 4 כי בית הדין יורה על צירוף נתבע דרוש ונכון להליך, בהתאם לתקנה 15 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991.
יובהר כי בקשת הנתבעות 3 ו- 4 לצירוף נתבע תידון בדיון והחלטה זו עניינה בקשות הנתבעות 1, 3 ו-4 לסילוק על הסף בלבד.
התובע הגיש תביעה לתשלום פיצוי בגין אי מתן הסכם עבודה ו/או הודעה לעובד על תנאי העסקתו, פיצוי בגין אי קבלת תלושי שכר, גמול עבודה בשעות נוספות, דמי חגים, פדיון חופשה, דמי הבראה, דמי נסיעות, חלף הפקדה לקרן פנסיה, קרן השתלמות, חלף הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, פיצוי בגין פיטורים שלא כדי ן והלנת שכר.
בכתב התביעה נטען כי הן הנתבעת 1 והן הנתבעות 3 ו- 4 היו מעסיקות בפועל של התובע ו/או מעסיקות במשותף, ומשכך קמה חבות משותפת לכל הנתבעים לזכויותיו של התובע שכן הנתבעות 1, 3 ו- 4 הזמינו את השירות מהנתבעת 5, העסיקו את הת ובע בחצריהן ונהנו משירותיו.
הנתבעת 1 הגיש ה כתב הגנה וטע נה במסגרתו כי לא העסיקה את התובע לא במישרין ולא בעקיפין, ולא התקיימו בינה לבין התובע יחסי עובד מעב יד.
עוד טענה הנתבעת 1, כי לא התקשרה עם מי מהנתבעות לצורך העסקתו של התובע ולא קיבלה כל שירותי כוח אדם ו/או נותני שירותים על ידי מי מהנתבעות באמצעות התובע.
הנתבעות 3 ו- 4 טרם הגישו כתב הגנתן, ולמעשה כללו בבקשתן לסילוק התביעה על הסף בקשה ל הארכת מועד להגשת כתב הגנה מטעמן.
לטענת הנתבעות 3 ו-4 הן מעולם לא התקשרו עם הנתבעת 5 ו/או הנתבע 6.
יחד עם זאת, הנתבעות 3 ו- 4 הקימו שותפות בשם "שפיר אשטרום הקמת נמל חיפה – פעילות משותפת" מספר 558909896 אשר בינה לבין הנתבעת 5 נחתם הסכם התקשרות במהלך שנת 2008 לביצוע עבודות קבלניות , אך השותפות לא העסיקה את התובע, לא קיבלה אותו לעבודה, לא הסדירה את תנאי עבודתו, לא שיבצה אותו לעבודה ולא הציבה אותו באתריה.
דיון והכרעה
לאחר שבחנו את טיעוני הצדדים, להלן ההכרעה –
הלכה פסוקה היא כי סעד של מחיקה על הסף מופעל על ידי בית המשפט ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין לעבודה קצרה המשורה עוד יותר [ראו: דב"ע מז/3-15 אפנר יצחק ואח' – מפעלי הדסה לחינוך, עבודה ארצי, כרך כ(2), 242; דב"ע נא/31-3 חיפה כימיקלים בע"מ – כלפון, פד"ע כב, 518 בעמ' 521; דב"ע נא/195-3 תבונה מכונות תרגום בע"מ – עמיחי סגל, פד"ע כג 274]. לעולם יעדיפו בתי משפט את בירור התובענה גופה על פני סילוקה על הסף, ואפילו סיכויי התובע קלושים, לא יחסמו בפניו את הדרך לבירור תובענתו אם קיים סיכוי כלשהו, על פי כתבי הטענות הנמצאים בפניהם, שהתובע יצליח בתביעתו [ר"ע 59/81 ארדיטי – ארדיטי, פ"ד לה(2) 811,812].
עוד נפסק, כי על מנת שכתב תביעה יימחק על הסף כנגד נתבע חייב בית הדין להיות משוכנע ובטוח, כי גם אם יוכיח התובע את כל אשר הוא טוען בכתב תביעתו, לא יועיל לו הדבר, מאחר ואין במסכת העובדות כדי לבסס עילת תביעה כנגד הנתבע [דב"ע נא/31-3 הנ"ל; בר"ע 1241/01 סורוג'ון משה ואח' – מוריס דהן (לא פורסם)]. במסגרת זו, יפורש כל ספק לטובתו של התובע, שכן מחיקת התובענה או דחייתה הן בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה [דב"ע נו/140-3 כי"ל כימיקלים לישראל בע"מ – ד"ר ליאונרד שור, פד"ע ל, 158]. עוד נקבע, כי ככלל, הסעד של סילוק על הסף יינתן במקרים חריגים בלבד [ראו: ע"ע 408/07 מדינת ישראל – כהן [פורסם בנבו] (13.2.2008)].
מן הכלל אל הפרט. המקרה דנן אינו מהווה מקרה חריג אשר מצדיק סטייה מהכללים המשפטיים שנקבעו זה מכבר, כפי שהובא לעיל. הכרעה במחלוקת באשר לזהות המעסיק דורשת בירור עובדתי אשר יתקיים בתיק העיקרי , בוודאי עת המציא התובע דו"חות נוכחות עליהם חתום מנהל עבודה של הנתבעת 1 ולאור הודאת הנתבעות 3 ו- 4 כי עם זכייתן במכרז להקמת "נמל המפרץ" הקימו שותפות אשר התקשרה בהסכם עם הנתבעת 5 לביצוע עבודות קבלניות עבורן.
כמו כן, מקובלת עלינו טענת התובע כי ככלל וכל עוד לא הוצג בפנינו הסכם השותפות, הרי שבעלי השותפות אינם מוגבלים וחובות השותפות הן חובות בעלי המניות ומכאן שהנתבעות 3 ו- 4 הן צד נדרש להליך ובשלב מקדמי זה אין לקבל את בקשתן לסילוק על הסף, ללא בירור עובדתי מעמיק של זהות המעסיק.
סוף דבר
התוצאה הינה כי הבקשה לסילוק על הסף נדחית.
הנתבעות 3 ו- 4 יגישו כתב הגנה עד ליום 12.7.20.
שאלת ההוצאות תישקל בסיום ההליך.
לעיון 13.7.20.
ניתנה היום, ו' תמוז תש"פ, (28 יוני 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: khatir arabi hamdi mukhtar
נתבע: סולל בונה
שופט :
עורכי דין: