ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יום טוב סולם נגד דנית אלון :

בפני כבוד ה שופט שי ברגר

תובע

יום טוב סולם

נגד

נתבעת
דנית אלון

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 28.6.20 ונוכח סכום התביעה , הדיון בתובענה יערך על פי פרק ט"ז 1 (תובענות בסדר דין מהיר), לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"), והצדדים יתאימו את כתבי הטענות להליך של סדר דין מהיר כמפורט להלן.
התובע יגיש לבית המשפט וימציא לצד שכנגד, תוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו, כתב תביעה שכותרתו כתב תביעה בסדר דין מהיר (לפי בקשת הביצוע) , בצירוף תצהיר על פי טופס 17א' לתקנות, או תצהיר מפורט, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, רשימת מסמכים, ומסמכים, אם צריך, לפי תקנה 214ג. ו- 214ח. לתקנות (להלן: "כתב התביעה").
הנתבעת תגיש לבית המשפט ותמציא לצד שכנגד, תוך 45 יום ממועד המצאת כתב התביעה, כתב הגנה בסדר דין מהיר (לפי ההתנגדות), בצירוף תצהיר לפי טופס 17א' לתקנות, או תצהיר מפורט, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, רשימת מסמכים, ומסמכים, אם צריך, לפי תקנה 214ג. ו- 214ח. לתקנות (להלן: "כתב ההגנה").
התובע רשאי להגיש לבית המשפט ולהמציא לצד שכנגד, תוך 15 יום מהמועד שנקבע לצורך הגשת כתב ההגנה , כתב תשובה.
אם בכוונת מי מהצדדים להסתמך על הקלטות של שיחות ו/או על צילומים, הרי שעליהם לפרט מסמכים אלה ברשימת המסמכים שיש לצרף לכתבי הטענות, ולהגיש את העתקי ההקלטות והצילומים לתיק וכן לצד שכנגד, עם הגשת כתבי הטענות. לא תותר השמעת הקלטה, ו/או הגשת תצלומים, שלא צורפו לכתבי הטענות.
הצדדים ישלימו הליכי גילוי ועיון באופן הדדי ביניהם תוך 20 יום ממועד מתן החלטה זו, כאשר בקשה בעניינים אלה ניתן להגיש תוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו.
בעלי הדין לא ישנו ולא ירחיבו את חזיתות המריבה מעבר לכתבי הטענות.
בעלי הדין יגישו בו זמנית תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמם לבית המשפט וישירות לצד שכנגד תוך 30 ימים מהמועד שנקבע להגשת כתב ההגנה כאמור לעיל.
אם בעל דין מבקש להעיד עד שמאן ליתן תצהיר מטעמו, יש להגיש תוך פרק הזמן הנ"ל בקשה מפורטת לצורך זימונו לעדות, תוך פירוט העובדות הנוגעות לסירוב העד להגשת תצהיר מטעמו, ומה היה אמור להיות תוכן עדותו של העד ונושא עדותו.
תצהיר שלא יוגש במועד לא יוגש אלא ברשות בית המשפט ובתנאי שתוגש בקשה תוך 14 ימים טרם מועד הדיון .
קובע תיק זה לדיון הוכחות, ולסיכומים בעל פה, ליום 08.11.20 בשעה 11:00, למשך שעה.
באחריות כל בעל דין לזמן לדיון את כל המצהירים, העדים והמומחים מטעמו, למעט אותם אלה שבעל הדין שכנגד הודיע במפורש ובכתב כי הוא מוותר על חקירתם.
בדיון ההוכחות יישמעו בעלי הדין וכל העדים.
המזכירות מתבקשת לשנות את סיווג התיק ל- תא"מ.

ת"פ 30.7.20

ניתנה היום, ז' תמוז תש"פ, 29 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יום טוב סולם
נתבע: דנית אלון
שופט :
עורכי דין: