ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוג'יה נג'אר נגד המוסד לביטוח לאומי :

בפני: כבוד השופט אסף הראל

התובע:
רוג'יה נג'אר, ת.ז. XXXXX800

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בהמשך לבקשת הצדדים מיום 28.6.20 כי ימונה מומחה-יועץ רפואי בתחום האורטופדיה, אני קובע כדלקמן:

1. מינוי מומחה רפואי
ד"ר רון בשוראי, מומחה בתחום האורטופדיה, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן – המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.

2. מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
א. תיקו הרפואי של התובע בקופת חולים מכבי.
ב. תיקו הרפואי של התובע במרכז הרפואי לגליל.
ג. מסמכים רפואיים אשר צורפו לכתב התביעה.
ד. מסמך רפואי שצורף לכתב ההגנה .
ה. תעודה רפואית לנפגע בעבודה – בל/250 .

3. העובדות:
התובע הינו יליד 30.6.1980.
התובע עד כרופא מנתח בשורות המעסיק "תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי לגליל" – בית החולים "המרכז הרפואי לגליל" בנהריה מיום 1.11.2014.
ביום 27.6.2019, סמוך לשעה 11:30 במהלך עבודתו כמנתח, הרים מטופל על מנת להעבירו משולחן הניתוח למיטת המטופל ובמהלך פעולה זו הרגיש כאב חד בצווארו (להלן: "התאונה").
התובע פנה ביום האירוע לקבלת טיפול רפואי.
ביום 22.7.2019 הגיש התובע לנתבע תביעה לתשלום דמי פגיעה בגין התאונה.
הנתבע דחה את התביעה בטענה להעדר נזק פיזיולוגי כתוצאה מן התאונה. כמו כן, הנתבע דחה קשר סיבתי בין הפגימה הנטענת לבין אירוע התאונה וכן נדחתה על ידי הנתבע תקופת אי כושר לתקופה 28.6.2019-4.7.2019. רצ"ב העתק מכתבו של הנתבע מיום 27.6.2019.
ביום 17.3.2006 התובע היה מעורב בתאונת דרכים בתור נהג חגור במהלכה נפגע התובע בצוואר ובגב תחתון. רצ"ב העתק כרטיס הרפואי הרלוונטי ע"ש התובע.

4. השאלות:
א. מהו הליקוי ממנו סובל התובע כעולה מהחומר הרפואי שלפניך?
ב. הקיים קשר סיבתי, לרבות על דרך של החמרה, בין הליקוי ממנו סובל התובע לבין האירוע בעבודה בתאריך 27.6.2019 כפי שתואר בעובדות שלעיל?
ג. האם אי הכושר לעבודה על פי התעודות הרפואיות לנפגע בעבודה המצורפות להחלטה זו, כולו או חלקו נגרם עקב האירוע הנ"ל?
באם המומחה יקבע, כי רק חלק מאי הכושר נגרם עקב האירוע וחלק מקורו במצב רפואי קודם, ישיב המומחה מה משך הזמן שבו נגרם לתובע אי כושר אותו ניתן לייחס לאירוע מ-27.6.2019?

5. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971 (להלן – פקודת הראיות), וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך. הוגשה חוות דעת שלא בהתאם לדרך הקבועה בפקודת הראיות, רשאי בית הדין מיוזמתו או לבקשת הצדדים לבקש מהמומחה לתקן את חוות דעתו. למען הסר ספק, הגשת חוות הדעת שלא בהתאם לאמור אינה מצדיקה, כשלעצמה, את פסילת חוות הדעת.

6. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

7. התיק יובא לעיוני ביום 1.9.20 לשם מעקב אחר הגשת חוות דעת המומחה.

המזכירות תמציא העתק החלטה לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ז' תמוז תש"פ, (29 יוני 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: רוג'יה נג'אר
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: