ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שיר טכנו טרייד בע"מ נגד כלל פנסיה וגמל בע"מ :

לפני:

כבוד הרשמת רעות שמר בגס

המבקשת
שיר טכנו טרייד בע"מ
ח.פ 513796334
-
המשיבה
כלל פנסיה וגמל בע"מ

פסק דין

המבקשת הגישה בקשה למתן צו המורה למשיבה להעביר לידיה את הכספים שנצברו על ידה בקופת פיצויים מרכזית במשיבה בחשבון שמספרו: 7737771 וזאת בהתאם להוראות חוזר מס הכנסה מספר 4/17 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים.
לתמיכה בבקשה הגישה המבקשת אישור מטעם משרד רו"ח של החברה, האזור, נתיב, וקסלבום ושות' שבו מצוין כדלקמן: "לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם, הרינו לאשר כי היתרות הצבורות בקופה המרכזית לפיצויים והעודפים חושבו על ידינו ומצורפים בזאת וחתומים על ידינו בחותמת לשם זיהוי, עומדים בתנאים שנקבעו בחוזר 4/2017 של רשות המיסים בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים."
לנוכח הנטען בבקשה ואישור רואה החשבון ניתן בזה צו לשחרור הכספים לידי המבקשת והמורה למשיבה לשחרור הכספים העודפים מקופת הפיצויים בחשבון שמספרו צוין לעיל בניכוי המס הקבוע בחוק.

ניתן היום, ז' תמוז תש"פ, (29 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: שיר טכנו טרייד בע"מ
נתבע: כלל פנסיה וגמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: