ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ.ב. עסקי נדל"ן נגד עזבון המנוח דוד ישראל :

בפני כבוד ה שופטת גאולה לוין

תובעים

  1. מ.ב. עסקי נדל"ן - מזל וברכה (1996) בע"מ ח.פ 512345075
  2. יצחק ברלינגר דרכון שוויצרי X1796798 (לשעבר 6905491)
  3. כתריאל ינקוביץ ת"ז XXXXXX892
  4. אסתר חנה גודלבסקי ת"ז XXXXXX059
  5. שלמה זלמן גרוסמן ת"ז XXXXX459
  6. אלי רוברג, דרכון בריטי 525058535 (לשעבר 701868800)

ע"י ב"כ עוה"ד אוהד ירקוני

נגד

נתבעים

  1. עזבון המנוח דוד ישראל, דרכון ונצואלה 3982653
  2. דורה ישראל, דרכון ונצואלה 69269749 (דרכון ונצואלה ישן 016442218

ע"י ב"כ עוה"ד מנחם יזרעאל

3. מדינת ישראל – רשם המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין בבאר שבע
ע"י ב"כ עוה"ד יערי רואש – פמ"ד

פסק דין

לפניי תביעה למתן סעד הצהרתי וצו עשה, בה מבוקש להצהיר כי התובעים רכשו כדין זכויות מדוד ישראל ז"ל (להלן: "המנוח"), ולפיכך התובעים זכאים להירשם כבעלים של חלקים מחלקה 2 בגוש 39755 (להלן: "המקרקעין") לפי ההסכמים שכרתו עם המנוח. מבוקש להורות לרשם המקרקעין בבאר שבע לאשר את רישום זכויות הבעלות של התובעים בלשכת רישום המקרקעין בבאר שבע.

בכתב התביעה נטען כי התובעים ביצעו 4 עסקאות מקרקעין בינם לבין המנוח, שהתגורר דרך קבע בוונצואלה, באמצעות עו"ד מאיר פוקס מטעם המנוח, ועוה"ד מאיר נוימן ומנחם מייזליש, והן כדלקמן:

א. הסכם מכר מיום 13.6.1996 שנכרת בין המנוח לבין התובעים 1-2 יחד עם רוכש שלישי – מר יוסף נוסבאוים, בו הוסכם כי יועברו 7019262/74065100 חלקים , המהווים 70,000 מ"ר במקרקעין . את חלקה של התובעת 1 רכש בנאמנות עבורה מר מאיר פדר.

ב. הסכם מכר מיום 18.8.1995 שנחתם בין המנוח לבין התובע 3 ומר משה אהרון גודולבסקי ז"ל, בו הוסכם כי יועברו 10027518/74065100 חלקים, המהווים 100,000 מ"ר במקרקעין. לאחר חתימת ההסכם נפטר מר אהרון גודולבסקי (ביום 26.11.2015), והתובעת 4 היא יורשתו בשלמות על פי צו ירושה מיום 20.11.2019.

ג. הסכם מכר מיום 21.7.1996 שנחתם בין המנוח לבין התובע 5, בו הוסכם כי יועברו 2005503/74065100 חלקים, המהווים 20,000 מ"ר במקרקעין.

ד. הסכם מכר מיום 2.12.1998 בין המנוח לבין התובע 6, בו הוסכם כי יועברו 501376/74065100 חלקים, המהווים 5,000 מ"ר במקרקעין.

עסקאות המקרקעין לא נרשמו בלשכת רישום המקרקעין על שם התובעים . נטען כי על פי עמדת רשם המקרקעין, ייפוי הכוח עליו חתם המנוח לטובת עו"ד פוקס היה בלתי ספציפי, ומשעברו למעלה מ-10 שנים מאז חתם המנוח על ייפוי הכוח, אין עוד אפשרות להעביר את הזכויות לתובעים מכוח ייפוי הכוח. לטענת התובעים, כשביקשו להחתים את המנוח על ייפוי כוח חדש, התברר להם כי הוא נפטר ביום 24.8.2018. משכך, פנו התובעים אל בית המשפט בתביעה זו.

ביום 28.6.2020 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים 1-2 .
הנתבעים 1-2 מאשרים כי המנוח נפטר וכי הת ובעת 2 היא היורשת היחידה שלו. הנתבעים 1-2 טוענים כי לנתבעת 2 אין ידיעה או מעורבות בעסקאות הנטענות, אך נוכח המסמכים המצורפים לתביעה, הנתבעים 1-2 אינם מכחישים את ביצוע העסקאות הנטענות, מכבדים את העסקאות שעשה המנוח ואין לנתבעים 1-2 התנגדות לקבלת הסעדים המפורטים בתובענה.

הנתבע 3 – רשם המקרקעין – הודיע (ביום 25.5.2020) כי אכן נראה כי פג תוקפו של ייפוי הכוח. רשם המקרקעין מסר כי אינו צד לסכסוך בין הצדדים ויכבד כל החלטה שיפוטית של בית המשפט. עוד נמסר כי יש לוודא כי סך החלקים הרשומים על שם המנוח בנסח טאבו, תואמים את התחייבויותיו לסך החלקים בארבע העסקאות . כן צוין כי לטובת התובעים 3-4 רשומה הערת אזהרה, ועל פניו עם שכלול עסקת המכר לטובתם, אמורה הערת האזהרה להתבטל.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת התיעוד שהגישו התובעים , ומשאין התנגדות מצד הנתבעים 1-2 לרישום העסקאות, מצאתי כי יש לקבל את התביעה לסעד הצהרתי.

אשר על כן, אני מורה לרשם המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין בבאר שבע, לרשום את העסקאות שביצע המנוח עם התובעים על שם התובעים, כמפורט בסעיפים א-ד לעיל, בכפוף לכך שסך החלקים במקרקעין הרשומים על שם המנוח בנסח תואמים את התחייבויותיו בעסקאות שלעיל; בכפוף לכך שעם הרישום תימחק הערת האזהרה לטובת התובעים 3-4 ; ובכפוף לתשלומי המיסים, האגרות ושאר תשלומי החובה המוטלים על פי דין, ובכפוף להמצאת האישורים הנדרשים על פי דין.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

המזכירות תסגור את התיק.

ניתנה היום, ז' תמוז תש"פ, 29 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ.ב. עסקי נדל"ן
נתבע: עזבון המנוח דוד ישראל
שופט :
עורכי דין: