ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד טלי אביחסרה חיו :

לפני כבוד השופט שאול אבינור

המאשימה:
מדינת ישראל

נגד

הנאשמת:
טלי אביחסרה חיו

החלטה

בהמשך להחלטה שניתנה בתום הדיון שנערך לפניי היום נקבע בזה כלהלן:
התיק יועבר לשמיעת הראיות לפני כבוד השופטת יעל פרדלסקי.
ב"כ הנאשמת תקריא למרשתה את כתב האישום ותגיש בשמה תשובה מפורטת בכתב, תוך התייחסות לכל העובדות הנטענות בכתב האישום, עד ליום 06.09.20.

תיק המוצגים:
נוכח היקפו של התיק אני מורה למאשימה לערוך תיק מוצגי תביעה קבילים (להלן – תיק המוצגים). המוצגים בתיק המוצגים יסומנו במספור שוטף, ת/1, ת/2 וכן הלאה, ויסודרו בסדר ענייני, ככל האפשר בהתאם למועד עריכתם. המאשימה תכין תוכן עניינים מפורט לתיק המוצגים אשר יכלול, בצד מספר המוצג, את תיאורו, את שם עורכו ואת מועד עריכתו. העתק תוכן העניינים יועבר ישירות לידי ההגנה, מיד עם הכנתו.
למען הסר ספק מובהר בזה כי במונח "מוצגים קבילים" הכוונה היא למוצגי התביעה , שעל פי דיני הראיות ניתן להגישם בבית משפט בכפוף לעדויותיהם של מי מעדי התביעה המנויים בכתב האישום. מכאן, שמוצג תביעה קביל הוא למשל זיכרון-דברים שערך שוטר, הנמנה על עדי התביעה, או הודעת נאשם, שנגבתה על-ידי שוטר הנמנה על עדי התביעה (בכפוף לטענת זוטא).
תיק המוצגים יוגש כאמור בכפוף לעדויות עדי התביעה. לפיכך, אם בסופו של יום מי מעדי התביעה לא יתייצב למתן עדות בבית המשפט, המוצגים שהיו אמורים להיות מוגשים באמצעותו יוצאו מתיק המוצגים; אלא אם כן ההגנה תסכים אחרת.
ב"כ הצדדים נדרשים להידבר ביניהם בהקדם האפשרי על מנת להגיע, ככל האפשר, להסכמות בעניין תיק המוצגים, למשל בדרך של הסכמות על הגשת ראיות מסוימות אף מעבר למפורט לעיל. יחד עם זאת, מובהר בזה כי עצם הכנת תיק המוצגים והגשתו, בהתאם לאמור לעיל, אינם כפופים להסכמת ההגנה.
בנוסף, ככל שהדבר מתאפשר מבחינה טכנית, המאשימה מתבקשת להגיש את תיק המוצגים גם בפורמט אלקטרוני.

מועדי הדיון:
נקבעים בזה מועדי דיון, במעמד הצדדים, כלהלן:
ליום 24.09.20 בשעה 08:30, לדיון לפי הוראות סעיף 144 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982. במסגרת דיון זה יוגש תיק המוצגים.
לשמיעת הראיות:
ליום 02.12.20 החל בשעה 11:30 ועד השעה 16:30.
ליום 09.12.20 החל בשעה 11:30 ועד השעה 16:30.
ליום 16.12.20 החל בשעה 11:30 ועד השעה 16:30.
הנאשמת מוזהרת בחובת התייצבותה בכל המועדים הנ"ל ומובהר לה כי אם לא תתייצב במועדים ובשעות הנקובות, בית המשפט עשוי לקיים את הדיון ולשמוע ראיות אף בהיעדרם.
על הצדדים להיערך לאפשרות שהדיונים יימשכו גם מעבר לשעות שנקבעו לעיל.
מובהר בזה כי מדובר בקביעת מועדי דיון בטווח זמן של חודשים ארוכים מראש. לפיכך, ב"כ הצדדים נדרשים לשריין המועדים הנ"ל ביומניהם ולעשות כל שניתן על מנת שהדיונים יתקיימו במועדם.

המזכירות:
תעדכן את כל המועדים הנ"ל ביומנה של כבוד השופטת פרדלסקי, תעביר החלטה זו לעיונה ותעביר התיק לפניה.
תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים.
ככל שמי מהצדדים יבקש לקיים דיון נוסף לפניי – הוא רשאי להגיש בקשה, בהתאם, ודיון כאמור ייקבע בהקדם האפשרי.
ניתנה היום, ו' תמוז תש"פ, 28 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: טלי אביחסרה חיו
שופט :
עורכי דין: