ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיים משה קעניג נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ :

לפני כבוד השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

תובעים

 1. חיים משה קעניג
 2. אברהם (אבי) דקלבוים
 3. אלי מאיר
 4. תמיר יעקב טפר
 5. איתי רפאל סקורניק
 6. הדסה דקלבוים
 7. מירב מאיר
 8. חיים ליפשיץ
 9. חיים שלום סגל
 10. יוסף שלמה רוזנברג
 11. אסתר גיטל בקר
 12. מרדכי שלמה אודרברג
 13. מוריה ליפשיץ
 14. רחל מירון
 15. שי ששון
 16. שלמה זאב רוטשילד
 17. עופר בן עוליאל
 18. ראובן מריו דלה טורה
 19. עידן יהודה
 20. עוזר - עוז וידר
 21. ישראל דקלבוים
 22. דוד מרדכי בן יעקב
 23. צבי פסח פרנק
 24. איילה סגל
 25. קרן אורנבוך
 26. חנה ברוט
 27. מיכל ראובן
 28. מיכל פרנק
 29. ידעאל כהן
 30. רועי ויסברג
 31. זיו משה שחם
 32. יאיר נפתלי מירון
 33. אורנה רז
 34. אלעד רוזנברג

כולם ע"י ב"כ עו"ד:משרד מירון, בן ציון ופריבס ושות'
רח' מונטיפיורי 22, תל אביב
טל': 03-XXXX868; פקס: 03-XXXX466

נגד

נתבעים

1. מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
מרח' ששת הימים 30, בני ברק
2. אקסלנס נשואה גמל בע"מ
מרח' אפעל 25, פתח תקווה
3. הראל פנסיה וגמל בע"מ
דרך אבא הלל 3, רמת גן
4. מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
מרח' אפעל 4, פתח תקווה
5. אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
רח הברזל 19א, רמת החייל, תל אביב
6. מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
מרח' זבוטינסקי 23, רמת גן
7. מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"
מרח' זבוטינסקי 23, רמת גן
8. רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
מרח' ארלוזורוב 93, תל אביב
9. הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
מרח הרוקמים 26, מרכז עזריאלי, חולון
10. קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ
משד' שאול המלך 8, תל אביב
11. קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחי
משד' שאול המלך 8, תל אביב
12. עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
מרח' קויפמן יחזקאל 6, תל אביב
13. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
מרח' אחד העם 14, תל אביב
14. ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
מרח' דיזינגוף 50, תל אביב

החלטה

לפניי בקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר הוגשה על ידי 34 מבקשים כנגד 14 משיבות שונות (להלן: "בקשת האישור"). בקשת האישור משתרעת על פני לא פחות מ – 137 עמודים (ללא נספחיה), ובצירוף נספחיה על פני 685 עמודים.
מעיון בבקשה האישור עולה, כי על פניו ולכאורה, האופן בו הוגשה הבקשה והדרך בה מבקש ב"כ המבקשים לנהל את ההליך, איננו סביר, וחוטא לעקרונות היסוד והרציונליים העומדים בבסיס הליך התובענה הייצוגית, וניהולו הראוי והיעיל.
כאמור, מדובר בבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד 14 בתי השקעות וקרנות שונות שהדעת נותנת כי כל אחת מהן תהיה מיוצגת במסגרת ההליך, ולכל אחת מהן תהיה הזכות להעלות טענות מטענות שונות, רלוונטיות לכל אחת מהמשיבות. מכאן, שבית המשפט צפוי לקבל 14 תשובות לבקשת האישור ביחד עם 14 כתבי הגנה שיוגשו על ידי המשיבות.
אין חולק כי לאיחוד הדיון בתביעות ייצוגיות יתרונות רבים, ובהם הבטחת יעילות הדיון, מניעת הכרעות סותרות, מניעת בזבוז זמן שיפוטי בבירורן של מספר תביעות דמות ואף זהות, חיסכון במשאבי הצדדים אשר ידרשו לנהל מספר הליכים מקבילים וכן הגנה על האינטרס הציבורי.
אולם, גם בית המשפט העליון הביע לא אחת את הדעה כי מקום בו יתיר בית המשפט דיון מאוחד במקרים כגון אלו, הוא מקום בו יהיה בכך כדי לתרום לניהול עניינה של הקבוצה בדרך הטובה והיעילה ביותר [ראו למשל רע"א 6208/15 באייר ישראל בע"מ נ' טייטלר (26.11.2015)], וכאשר האינטרס העומד ביסוד ניהולו של הליך באופן זה הוא יעילות הדיון. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בדיוני ועדת המשנה לעניין הצעת חוק תובענות ייצוגיות:
"האינטרס האמיתי שזה בא להגן עליו, זה אינטרס יעילות הדיון. זה בא בעצם לוודא שכשיש תביעות שהם מספיק דומות כדי שהם ידונו ביחד, הם באמת ידונו ביחד; לא התובע, לא הנתבע, אלא [על] בית המשפט באים להגן [...] כי זה חלק, יש פה כמה אינטרסים שפועלים בחוק הזה, והאינטרס של יעילות הדיון הוא בפירוש אחד" (עמ' 32 לפרוטוקול הדיון של ועדת משנה לעניין הצעת חוק תובענות ייצוגיות, מפי חבר הכנסת ר' חן (30.11.05); ראו גם תזכיר חוק תובענות יצוגיות, התשס"ה-2005, תחת סעיף 25; ההדגשות שלי, ח.כ.).
וכן יפים הדברים שקבע כבוד השופט רובינשטיין בעניין שלמה תחבורה (כהגדרתו להלן):
"אכן, יעילות משמעה, בין היתר, מניעת בזבוזו של זמן שיפוטי יקר – אין בעבודה השיפוטית ממד יקר הימנו – באמצעות מניעת דיונים מיותרים בסוגיות דומות ואף זהות, ובכך תורמת היא להשאת התועלת הציבורית והגנה על האינטרס הציבורי. כפי שציינתי בעניין קודם, "הביטוי 'בזבוז זמן שיפוטי' אין משמעו, בעיקרו, אך מטעם בעלי דין זלזול בכבודו של המותב המסוים היושב בדין וביומנו; מדובר גם בראיה מערכתית-כוללת, שכן לבזבוז זמן שיפוטי השפעה מהותית על קהל המתדיינים כולו, בהיבט של הקצאת הזמן השיפוטי והשירות הניתן לבעלי דין אחרים" [...] ספק אם יש תועלת כלשהי בדיון באותו עניין במקביל במספר בתי משפט, במיוחד בלא שבית משפט אחד מודע לקיום ההליך המקביל בבית המשפט האחר [...] הדברים נכונים ככלל, ובפרט במערכת המשפט הישראלית שהיא מן העמוסות במערכות המשפט בעולם המערבי [...] (רע"א 3698/11 שלמה תחבורה (2007) בע"מ נ' ש.א.מ.ג.ר. שירותי אכיפה בע"מ, פסקה כג לפסק דינו של כבוד השופט רובינשטיין (6.9.2017) (להלן: "עניין שלמה תחבורה"); ההדגשות שלי, ח.כ.).
יחד עם זאת, יש לזכור שאיחוד ההליכים אינו בהכרח הפתרון היעיל בכל מקרה ומקרה, וזאת כאשר בנסיבות אותו עניין מצא בית המשפט כי באיחוד ההליכים יש דווקא להביא לסרבול ההליכים והארכתם שלא לצורך. כך למשל קבע כבוד הנשיא גרוניס בעניין פסיפיק (כהגדרתו להלן):
"[...] איני סבור כי איחוד הדיון לפי תקנה 7 מוצדק לגופו של עניין במקרה דנא. הבקשות השונות נשוא הבקשה שלפניי מעוררות אמנם שאלות משפטיות דומות; אולם נוכח ריבוי ההליכים סבורני כי במקרה דנא איחוד הדיון בבקשות השונות עלול להביא דווקא לסרבול ההליכים ולהארכתם, וזאת בניגוד לתכלית העומדת ביסוד תקנה 7." (בש"מ 6141/12 פסיפיק מערכות מחשב נ' עיריית הרצליה, פסקה 4 (25.11.2012) (להלן: "עניין פסיפיק)‏‏.
כפי שציינתי בפתח הדברים, מבלי לקבוע מסמרות, נראה על פניו כי ניהול ההליך שלפניי בדרך זו לא יתרום לניהול עניינה של הקבוצה בדרך הטובה ביותר, כל שכן היעילה, ויהיה בו כדי לסרבל את ההליך ולהקשות עד מאוד על ניהולו.
לאור העובדה שבבקשת האישור דנן מדובר ב – 34 מבקשים שונים כנגד 14 משיבות שונות, ובשים לב לעובדה שלכל אחד מהמבקשים טענות שונות, נראה על פניו כי ניהול ההליך באופן זה יכביד על בית המשפט ולא יאפשר לו לנהל הליך יעיל תמציתי, ממוקד וענייני. בתוך כך, כורך ההליך בין מסכת עובדות וטענות שונות של תובעים רבים כנגד נתבעים שונים, ואין בו כדי להגשים את התכלית העיקרית של מוסד התובענה הייצוגית, אשר נועד לסייע בידי מבקש אחד להגיש תביעה עבור קבוצת תובעים בלתי מוגדרת של "נפגעים".
עיון ראשוני בבקשת האישור מלמד, כי לכל אחד מן המבקשים סיפור מעשה וטענות שונות כנגד מי מהמשיבות, וביחס לכל אחד מהם – אף הוגש תצהיר שונה המגולל את סיפור המעשה שלו. יוצא אפוא, כי כל אחת מן המשיבות תאלץ לקחת חלק בהליך, על כל העלויות והמשאבים הכרוכים בכך, וזאת ביחס לחקירתם ובירור תביעתם של כל אחד מהמבקשים השונים.
לא זו אף זו, הדרך בו הוגש ההליך אפשר גם בידי ב"כ המבקשים לשאת בתשלום אגרה כאילו מדובר בתובע ייצוגי אחד, וגם בכך מצאתי, על פניו, קושי מסוים.
אשר על כן, על יסוד כל האמור, ובטרם תוגש עמדת המשיבות לבקשה, יגיש ב"כ המבקשים עמדתו לגבי האופן בו הוגשה הבקשה, תוך התייחסות לאמור בהחלטתי זו תוך 14 ימים מהיום, עם העתק שיועבר לב"כ המשיבות, אלה יגישו עמדתן 14 ימים לאחר מכן. זכות תגובה לתשובה תוך 7 ימים לאחר הגשת תשובת המשיבות.
תז"פ ליום 10.08.2020.

ניתנה היום, ז' תמוז תש"פ, 29 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חיים משה קעניג
נתבע: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
שופט :
עורכי דין: