ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד הרשמת הבכירה עידית כלפה

המבקשת:

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נגד

המשיבים:

  1. איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
  2. אבלין בנימין
  3. מאיר גדיאן

החלטה

1. לפני בקשת הנתבעת 2 לפטור אותה בשלב זה מהגשת דוח חוקר מטעמה ולאפשר לה הגשתו בתום שמיעת עדויות המשיבים.

לטענת המבקשת, דין התביעה שהוגשה נגדה להידחות על הסף, בהיעדר כיסוי ביטוחי, בין היתר בטענה לאי שיתוף פעולה וחשד למסירת פרטים כוזבים באשר לזהות הנהג ברכב מבוטח המבקשת.

המבקשת טוענת כי עמדתה נסמכת בין היתר, על דו"ח החקירה שנערך עבורה וחשיפתו כעת תגרום לה לנזק בלתי הפיך ולפגיעה אנושה ביכולתה לנהל תיק זה. דחיית בקשתה תמנע ממנה את האפשרות להפריך את גרסת המשיבים באמצעים הדלים העומדים לרשותה, ע"י עימות עם ממצאי החקירה.

המשיבות 1 ו-2 טוענות כי בהעדר טענה המופנית אליהן אין מניעה לחשוף את הדוח בפניהן, והמשיב 3 שב על טענותיו לגוף האירוע התאונתי נשוא התביעה.

2. כידוע, נקודת המוצא היא אכן משחק בקלפים גלויים. אולם, נקבע בפסיקה כי במקרים מיוחדים ניתן לדחות את הגשת הראיה החסויה עד לאחר סיום הבאת ראיות המשיבים וזאת בתנאי שקיימת הצדקה מיוחדת לסטות מסדר הבאת הראיות.
יש אפוא צורך בטעם מיוחד אשר יצדיק את דחיית מועד הגשת הראיה החסויה, שכן עקרונית קיים סיכון מובנה, בכל הליך, שעם חשיפת ראיות ההגנה, יפעלו הצדדים האחרים להתאמת ולתיאום גרסאותיהם וייצרו "גרסת בדים".

ברע"א (חי') 12861-05-13 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' סמר (קדור) אבו מפלח (17.6.13, פורסם במאגרים) הודגש כי עת המדובר במחלוקת המוכרעת על בסיס מהימנות, מחלוקת עובדתית, ובמקרים בהם החיסיון המבוקש הוא זמני ועיתוי גילוי הראיה הוא קריטי לחקר האמת, יטה כף המאזניים לדחיית גילוי הראיה נשוא המחלוקת:

"בנסיבות העניין וכאשר מדובר במחלוקת עובדתית שיכול שתוכרע על בסיס מהימנות, וכאשר מירב המידע מצוי אצל התובעת, יש לקבל את הערעור ולבטל את החלטתו של כבוד הרשם הבכיר במיוחד כאשר הפניקס מלכתחילה טענה למניעות זמנית בהצגת הראיה...
יודגש שיש לאפשר הצגת מוצגים, תוך שמירה על דיון הוגן (תקנה 120 לתקנות סדר הדין האזרחי). כאשר קיים חשש שמרכיב הזמן הוא מהותי לצורך שמירה על דיון הוגן, אין מניעה לדחות עיתוי הצגתו של המוצג.
כלל זה ראוי כי יישמר גם כאשר מדובר בתביעה שהוגשה בסדר דין מהיר...
יודגש עוד, כאמור, כי הדרישה לחיסיונו של תצהיר החוקר, היא בקשה זמנית. יש נכונות של הפניקס לגלות המסמך, וגילויו הוא תנאי להיות התצהיר חלק מראיות המערערת. המחלוקת מתמקדת בעיתוי המצאת המוצג כראייה, תוך שמירה על זכותה של התובעת לעיין בו, קודם להצגתו...
קיימת מחלוקת עובדתית הנוגעת למהימנות. לכאורה עולה האפשרות כי בהצגת תצהיר החוקר ועיונה של התובעת בו בשלב זה של הדיון, יהיה כדי לפגוע בזכות הטיעון של המערערת להביא את מלוא גרסתה העובדתית כפי שזו באה לידי ביטוי בדו"ח החוקר, לאחר סיום עדי המשיבה."

3. בטרם מתן ההחלטה, הגישה המבקשת את דוח החקירה לעיון בית המשפט בלבד.

לאחר עיון בטענות הצדדים, למול העיון בדוח החקירה, לא מצאתי נימוק ממשי שלא להיעתר לבקשה.
טיב המחלוקת, היותה מחלוקת עובדתית וכזו הנוגעת למסירת פרטים (כוזבים כנטען, המולידים חשד למרמה) עשויים להצדיק דחיית גילוי הדוח.

מעיון בדו"ח החקירה עולה, לכאורה, האפשרות כי יהא בהצגת דוח החקירה בשלב זה כדי לפגוע בטענות המבקשת ולאפשר תיאום גרסאות, נוכח עניינים עובדתיים המובאים בדוח ואשר עשויים לתמוך בעמדת המבקשת. בנסיבות אלו אין מקום לחייב את המבקשת להציג את דוח החוקר בשלב זה של הדיון ויש להתיר לה להציגו לאחר שיעידו עדי המשיבים וגרסאותיהם תתקבענה.

לפיכך, הבקשה מתקבלת ודוח החקירה יוגש ויובא לעיון יתר הצדדים בתום שמיעת עדי המשיבים.

החלטתי מיום 29.2.20 בדבר פטור מחובת הגשת תצהירים חלה גם על תצהיר החוקר והוא יתייצב לחקירה על דוח החקירה.

מזכירות בית המשפט מתבקשת לשלוח את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ו' תמוז תש"פ, 28 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: