ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חנה לנדא נגד מוסדות צדקה וחסד ע.ר :

לפני:

כבוד השופטת הבכירה אורית יעקבס

התובעת
חנה לנדא
ע"י ב"כ עו"ד פיני קלמן
-
הנתבעת
מוסדות צדקה וחסד ע.ר 580243442
ע"י ב"כ עו"ד שאדי חליחל

פסק דין

1. במסגרת הדיון המהיר שהתקיים לפניי, ביום 28/6/20, כדן יחיד וזאת בהתאם לבקשת הצדדים (עמ' 1 שורות 10-11 לפרוטוקול) ולאחר שהתקיים, בהסכמת הצדדים, דיון שלא לפרוטוקול, הועלתה האפשרות כי פסק הדין בתיק זה יינתן לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק) על בסיס כל החומר שבתיק וכאשר סכום פסק הדין ינוע בין 0 ₪ לבין מלוא סכום התביעה, הצדדים הודיעו על הסכמתם למתווה זה ולאחר שחידדו טענותיהם והתייחסו גם זה לטענות רעהו, הם הודיעו את הדברים הבאים: "אנו מסתפקים במה שהגשנו עד כה לתיק ובמה שהכתבנו כעת לפרוט' ומבקשים שפסק הדין יינתן על סמך כל אלו ולפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט (לא מנומק) כאשר סכום פסק הדין יירשם בערכי נטו וינוע בין 0 למלוא סכום התביעה וכאשר במסגרתו ייקבע כי הסכום של 5,632 ₪ אשר לפי מיטב ידיעת הנתבעת הועבר לחברת הביטוח כלל ויש לייחסו לתובעת וזאת בגין חלק פ"פ ופנסיה יילקח בחשבון כאשר מוסכם עלינו שאם יתברר כי סכום זה לא נמצא בקופה ולא ניתן לשייכו לתובעת, תדאג התובעת לשלמו בתוך 60 יום מיום מתן פסק הדין. כן מוסכם עלינו כי פסק הדין אשר יינתן לפי המתווה הנ"ל יביא את הסכסוך בינינו לידי סיום מלא וסופי של כל טענות הצדדים זה מזה בקשר לתקופת עבודתה של התובעת אצל הנתבעת ובקשר לסיומה של תקופה זו" (עמ' 3 שורות 18-27 לפרוטוקול).
ביה"ד נתן תוקף של החלטה להסכמות הנ"ל וסיים את החלטתו עת ציין כי פסק הדין לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק) ובהתאם למתווה שפורט בהסכמת הצדדים, יינתן בהקדם האפשרי.

לפיכך ובהתאם לכך, ניתן כעת פסק דין זה.
2. לאחר שעיינתי בכל החומר המצוי בתיק, לרבות כתבי הטענות שהוגשו, על נספחיהם ולרבות המסמכים שהגיש ב"כ התובעת ביום 25/6/20 ולאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים כפי שמצאו ביטוי בדיון שהתקיים ביום 28/6/20, הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סכום 15,632 ₪ נטו. (להלן:"סכום פסק הדין")
סכום פסק הדין כולל בתוכו גם את הסכום של 5,632 ₪ אשר לפי מיטב ידיעת הנתבעת אמור להימצא בחברת הביטוח כלל ויש לשייכו לתובעת (כאשר סכום זה מתייחס הן לפיצויי הפיטורים והן לרכיב הפנסיה) ולכן בשלב ראשון לא תשלם הנתבעת לתובעת סכום זה ורק אם יתברר כי סכום זה אינו נמצא בחברת הביטוח כלל ו/או לא ניתן לשייכו לתובעת, תדאג הנתבעת לשלמו לה וזאת בתוך 60 יום מהיום.
סכום פסק הדין בכללותו יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום אם לא ישולם בתוך 60 יום.

ניתן היום, ז' תמוז תש"פ , (29 יוני 2020 ), בהעדר הצדדים.

יעקבס אורית,
שופטת בכירה


מעורבים
תובע: חנה לנדא
נתבע: מוסדות צדקה וחסד ע.ר
שופט :
עורכי דין: