ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרון גבאי נגד שבילי זהב טריין בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אמיר דהאן

התובע

שרון גבאי

נגד

הנתבעים

  1. שבילי זהב טריין בע"מ
  2. דניאל ביטון

החלטה

זוהי בקשת התובע למחיקת כתב ההגנה של הנתבעים ולמתן פסק־דין בהיעדר תגובה.

רקע והליכים קודמים

ביום 12/05/19 הגיש התובע לבית־המשפט את כתב התביעה , אשר ייחס לנתבעים שורה של הפרות של זכות יוצרים של התובע בתמונה שצילם. ביום 03/10/19 הגיש התובע בקשה למתן צו לחיוב הנתבעים במענה לשאלון ובגילוי מסמכים (להלן: הבקשה). ביום 06/10/19 קבע חברי, כבוד סגן הנשיא ארנברג, כי הבקשה תידון בתום הליך המהו"ת, ככל שיהיה בכך צורך.

הליך המהו"ת שהתנהל בין הצדדים לא צלח, וביום 10/02/20 חזר התובע והגיש את הבקשה. עוד באותו היום הופנתה הבקשה לתגובת הנתבעים בתוך 30 יום, החלטה שנצפתה על־ידי ב"כ הנתבעים למחרת היום. משלא הגיבו הנתבעים למועד, הגיש התובע ביום 11/03/20 בקשה למתן צו בהיעדר תגובה, וצו אכן ניתן כמבוקש למחרת היום, צו אשר הורה לנתבעים להשלים את ההליכים המקדמיים בתוך 30 יום, תוך שנקבע כי ככל שלא יתבצע גילוי המסמכים כאמור תיפסקנה הוצאות יומיות.

ביני וביני, ביום 15/03/20 נכנס לתוקפו מצב החירום, אשר דחה את המועדים לפי תקנות סדר הדין האזרחי. בהתאם הורה בית־המשפט בהחלטה מיום 19/04/20 כי בקשה למתן פסק־דין בהיעדר תגובה תוגש בתום 26 ימים מתום שעת החירום. בקשה כאמור אכן הוגשה ביום 21/06/20 ונמסרה לתגובה עד ליום 24/06/20.

התובע טוען כי מחודש ספטמבר 2019 ועד היום לא גילו הנתבעים אף מסמך ולא השיב על אף שאלה, הגם שראו בזמן אמת את כול ההחלטות, ולמעשה בחרו להתעלם לחלוטין מבקשת התובע, ובחרו בטקטיקה של גרירת רגליים בעמידה בחובותיהם הדיוניות ובהארכת משך הליך המהו"ת. משכך סבר התובע כי אין מקום להוסיף ולהאריך לנתבעים את המועד לקיום הצו, ויש להורות על מחיקת כתב הגנתם ומתן פסק ־דין על יסוד כתב התביעה.

מנגד טענו הנתבעים כי הצו לגילוי מסמכים ניתן אך ביום 12/03/20, שלושה ימים טרם כניסתם לתוקף של תקנות שעת החירום. בתקופת שעת החירום הנתבעים וב"כ השביתו על פעילותם . עם תום מצב החירום התמודד ב"כ הנתבעים עם עומס חריג במשרדו עם המעבר למעונו החדש , הנתבעים עצמם אף הם חזרו לפעילות בהיקף מצומצם ונעדרו ממשרדם. לאור זאת ביקשו הנתבעים להאריך להם את המועד להשלמת חובותיהם עד ליום 07/07/20.

דיון והכרעה

הסמכות למחוק כתב טענות בשל מחדל במילוי צו מוסדרת בתקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984, שזו לשונה:

בעל דין שאינו מקיים צו להשיב על שאלון, צו לגילוי מסמכים, צו לעיון במסמכים או צו למתן פרטים נוספים לפי תקנה 65, הרי אם הוא התובע ימחק בית המשפט או הרשם את תובענתו, ואם הוא הנתבע ימחק בית המשפט או הרשם את כתב הגנתו ודינו כדין מי שלא הגיש כתב הגנה, אלא שרשאי בית המשפט או הרשם להאריך את המועד לקיום הצו.

בתי־המשפט חזרו וציינו כי סעד של מחיקת כתב טענות הוא סעד דרסטי וקיצוני, אשר לא בנקל יעשה בו בית־המשפט שימוש, אלא במקרים הקיצוניים הראויים לכך (ע"א 2271/90 ג'מבו חברה לבנין ומסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' מרדכי, פ"ד מו(3) 793, 800 (1992); רע"א (מחוזי ת"א) 21624-03-18 קבוצת קדם חיזוק וחידוש מבנים בע"מ נ' דוידאי (2.5.2018)) .

בענייננו, צו לגילוי המסמכים ומענה על שאלון ניתן אך ביום 12/03/20, והנתבעים זכאים היו לדחיית המועדים לתקופת תחולתן של תקנות שעת החירום. על ־פי חישוב זה, היה על הנתבעים להשלים את ההליכים המקדמיים עד ליום 07/06/20. הנתבעים לא עמדו במועד זה, ולמעשה לא ניתנה כול התייחסות מטעמם לבקשות התובע להשלמת הליכים מקדמיים עד ליום 24/06/20. גם בתגובתם לבקשת התובע ביקשו לעצמם אורכה להשלמת ההליכים המקדמיים עד ליום 07/07/20, דהיינו חודש נוסף לאחר המועד להשלמת ההליכים המקדמיים לפי הצו, אחרי ההארכה מכוח תקנות שעת חירום.

בהקשר זה יוער כי הצו אמנם ניתן ביום 12/03/20, אולם קדמה לו החלטת בית־המשפט מיום 10/02/20 אשר מסרה את הבקשה לתגובת הנתבעים, אשר אליה לא הייתה כול התייחסות, ובקשותיו הקודמות של התובע לגילוי מסמכים, אשר לא נענו.

באיזון בין השיקולים לא מצא בית־המשפט לנכון לפי שעה להורות על מחיקת כתבי הטענות, חרף מורת רוחו מהתנהלות הנתבעים. תחת זאת, מורה בית ־המשפט כדלקמן:

1. בהתאם להחלטה מיום 12/03/20, ועל יסוד תקנה 514 לתקסד"א יישאו הנתבעים בהוצאות יומיות בשיעור של 250 ש"ח לכול יום עיכוב בהשלמת ההליכים המקדמיים, החל מיום 02/07/20, ועד למועד השלמתם בפועל.

2. ככל שיבוצעו ההליכים המקדמיים עד ליום 07/07/20, יתקיים קדם המשפט ב יום 13/07/20 כאמור בהחלטה מיום 12/05/20, ושעת הדיון תוקדם לשעה 13:00.

3. ככל שלא יבוצעו ההליכים המקדמיים עד ליום 07/07/20, יבוטל קדם המשפט, והנתבעים י ישאו, בנוסף להוצאות היומיות אשר תמשכנה להתווסף עד לביצוע ההליכים המקדמיים בפועל, גם בהוצאות נוספות בגין ביטול הדיון והארכת ההליך שלא לצורך.
4. ככל שלא יבוצעו ההליכים המקדמיים עד ליום 01/08/2020 ולא ימצא טעם להורות אחרת, ימחקו כתבי הטענות של הנתבעים.
5 . כל ההוצאות ישולמו שיצטברו ישולמו לתובעים באמצעות ב"כ עד ליום 05/09/2020 ולאחר יום זה יישאו הפרשי ריבית והצמדה חוקיים עד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום, ז' תמוז תש"פ, 29 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שרון גבאי
נתבע: שבילי זהב טריין בע"מ
שופט :
עורכי דין: