ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חרמון התנועה לשוויון זכויות ומנהל תקין ע"ר נגד מועצה מקומית מסעדה :

לפני: כבוד השופט מוסטפא קאסם, סגן נשיא

התובע:
חרמון התנועה לשוויון זכויות ומנהל תקין ע"ר, מס' 580640605
ע"י ב"כ: עו"ד ראמי אבו ג'בל
-
הנתבע:
1. מועצה מקומית מסעדה
ע"י ב"כ: עו"ד נג'יב מדאח

2. מדינת ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד קרול נורה שתווי

3. פיסל ספדי
ע"י ב"כ: עו"ד שמואל קצס

החלטה

1. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין) בתצהירים.

2. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.
כל מסמך אשר יצורף לתצהיר ייחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.

3. העתק מהתצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני על ידי המגיש אותם במועד שנקבע בהחלטה. הצדדים ירשמו על גבי התצהירים או במסמך לוואי את התאריך והדרך בה הועברו התצהירים לצד השני כאמור.

4. סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיו כדלהלן:
התובעת עד ליום 30.7.2020.
הנתבעים תוך 30 יום מקבלת תצהירי התובעת.

5. לא יוגשו תצהירי התובעת במועד, ישקול בית הדין מחיקת התובענה על הסף עפ"י תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעים במועד, ייראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבע ים להביא ראיות, וה ם לא יורשו להגיש ראיות מטעמם.

6. על המצהירים להתייצב לחקירה שכנגד על תצהיריהם בית הדין במועד שנקבע להוכחות (או במועדים שייקבעו בעתיד להוכחות), אלא אם כן הודיע צד למשנהו שהוא מוותר על חקירת אותו עד.

7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד מהצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד לבית הדין, תוך המועד שנקבע להגשת תצהיריו, הודעה על כוונה להזמין אותו עד שיעיד בפני בית הדין במעמד הישיבה אשר תיקבע לשמיעת הוכחות הצדדים, כאשר העתק מההודעה יישלח ישירות לצד השני.
בהודעה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו.
בקשה כאמור תומצא בתוך המועד שנקבע לעניין הגשת התצהירים.

8. התיק נקבע לשמיעת הוכחות ליום 2.11.2020 בשעה 10:00.

ניתנה היום, ו' תמוז תש"פ, (28 יוני 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חרמון התנועה לשוויון זכויות ומנהל תקין ע"ר
נתבע: מועצה מקומית מסעדה
שופט :
עורכי דין: