ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוראד קחייז נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת רויטל טרנר

התובע:
מוראד קחייז
ע"י ב"כ: עו"ד חוסאם מועד

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד עדי עינב גולן

החלטה

בבית הדין התקבלה חוות דעתו של ד"ר ארז בנדט, שמונה כמומחה מטעם בית הדין על מנת לבחון את התקיימותם של התנאים הקבועים בסעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], תשנ"ה-1995.

חוות הדעת הועברה לצדדים והם היו רשאים להגיש בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה בקשר לחוות דעתו, אם ברצונם לעשות כן.

בבית הדין התקבלה בקשה מטעם התובע להפנות למומחה שאלות הבהרה. הנתבע מתנגד להפניית השאלות המבוקשות שכן לטענתו מדובר בשאלות תיאורטיות או שאלות שאינן תורמות להבנת חוות הדעת.

ההלכה הפסוקה קבעה מדיניות ליברלית בכל הנוגע להצגת שאלות הבהרה למומחה (בר"ע 7210-02-16 צוק - המוסד לביטוח לאומי, 18.4.16; עב"ל 60775-12-12 קושניר - המוסד לביטוח לאומי, 17.9.13). על פי הדין, שאלות הבהרה מחליפות את החקירה הנגדית, ומסיבה זו, ככלל יש לאפשר לצדדים להציג למומחה שאלות הבהרה, מאחר שזו הדרך היחידה העומדת לצדדים להפריך את האמור בחוות הדעת (בר"ע 19575-03-11 בן חמו - המוסד לביטוח לאומי, 2.6.11).
לאחר שעיינתי בחוות דעתו של המומחה, בבקשה ובתגובה, שוכנעתי כי על מנת שבידי בית הדין יהיו מלוא הכלים להכריע בתביעה, יש מקום להפנות אל המומחה מספר שאלות ההבהרה, גם אם לא בהכרח בנוסחן המקורי כפי שביקש התובע . ביחס לשאלות שהתבקשו על ידי התובע, יצוין כי אין מקום לבקש מהמומחה להבהיר האם כל בדיקות השמיעה עמדו בפניו, שכן בפתח חוות הדעת מפורטות הבדיקות שהובאו בפניו, ואין להפנות את המומחה לטענת התובע בתצהיר כי לא עבד באופן קבוע עם אוזניות מגן, שכן אין עובדה זו נכללה בתשתית העובדתית שהוצגה למומחה וממילא נמסר למומחה כי התובע עבד בחשיפה לרעש מזיק.

כבוד המומחה יתבקש לענות על השאלות ההבהרה הבאות:

א. קבעת בחוות הדעת כי "מדובר בכמעט חרשות באוזן הימנית שסיבתה לא ידועה" וכי "ברור שהסיבה לליקוי השמיעה באוזן ימנית היא לא החשיפה לרעש". האם ייתכן כי החשיפה לרעש מזיק במפעל גרמה לנזק באוזן ימין?
ב. האם ניתן לקבוע כי הרעש המזיק גרם לנזק באוזן ימין באופן חלקי?
ג. ציינת בחוות הדעת כי ניתן יהיה לדעת מהי הסיבה לחרשות באוזן ימין באמצעות בדיקת MRI, שלא עמדה בפניך. על כן, כיצד ניתן לקבוע כי החרשות באוזן ימין נגרמה שלא כתוצאה מהרעש המזיק במקום העבודה?
ד. האם ניתן לקבוע כי הרעש המזיק גרם לטנטון?

כבוד המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 21 יום מקבלת החלטה זו.

שכרו של המומחה ישולם ע"י בית הדין כמקובל.

5129371
לאחר קבלת התשובות לשאלות ההבהרה, הן תועברנה לצדדים, והם יקבלו ארכה בת 15 ימים להשלים סיכומיהם, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

החלטה על העברת שאלות ההבהרה למומחה תינתן בנפרד.

ניתנה היום, ו' תמוז תש"פ, (28 יוני 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מוראד קחייז
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: