ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף רחמים נגד רשת מדיה בע"מ :

לפני כבוד ה שופט גלעד הס

תובע
יוסף רחמים

נגד

נתבעים

  1. רשת מדיה בע"מ
  2. איילה חסון
  3. דוד כהן
  4. מלכה יצחקי
  5. איריס שועה

החלטה

לפני בקשה למחיקת סעיפים והוצאת נספחים מתצהיר עדות ראשית.
רקע
המדובר בתביעה שהוגשה בעילת לשון הרע ועילות נוספות עקב כתבה ופרסומים אשר נעשו בעניין הקשר בין התובע לבין גב' רותי שפיץ ז"ל (להלן: "המנוחה").
עיקר לשון הרע הנטענת הינה, כי התובע ניצל את הקשר עם המנוחה לרעה, בדרכים שונות. התובע מכחיש את הטענה וטוען כי היה מדובר בקשר נורמטיבי וכי כל הביקורת שהוטחה בו ע"י הנתבעים, הינה השמצה.
ביום 2.1.2020 בתום דיון שהתקיים לפני, קבעתי כי הצדדים יגישו את ראיותיהם בדרך של תצהירי עדות ראשית בכתב. ביום 5.5.2020 , הגיש התובע תצהירי עדות ראשית מטעמו (להלן: "תצהירי התביעה").
ביום 1.6.2020 הגישו הנתבעות 1-2 את הבקשה שלפני. אציין כי ביום 11.6.2020 הגיש הנתבע 3 בקשה להצטרף לבקשת הנתבעות 1-2 (להלן: "הנתבעות").
טענות הצדדים
הנתבעות טענו כי לתצהירי התביעה צורפו נספחים אשר לא גולו במסגרת הליך גילוי המסמכים (להלן: "הנספחים"). עוד טענו , כי בתצהירי התביעה הועלו טענות חדשות אשר הינן בגדר הרחבת חזית אסורה.
מנגד טען התובע, כי בשלב הכנת התצהירים התגלו לו חלק מהנספחים וכי לגבי חלק מהנספחים לא חשב שהם רלוונטיים. עוד טען התובע , כי כל הנספחים שצורפו לתצהיר עדות ראשית מטעמו הינם רלוונטיים להליך. כמו כן, התובע נימק מהו הקשר שלהם להליך.
במסגרת התשובה לתגובה טענו הנתבעות, כי התובע לא נתן הצדק סביר למחדלו באי גילוי הנספחים ועשה דין לעצמו כאשר צירפם לתצהיר עדות ראשית מטעמו ללא קבלת רשות מבית המשפט. עוד טענו הנתבעות, כי בניגוד לעמדת התובע , הנספחים אינם רלוונטיים לבירור המחלוקת בתובענה זו. בנוסף טענו הנתבעות , כי התובע לא התייחס בתגובתו לטענות בדבר הרחבת חזית.
דיון והכרעה
לאחר ששקלתי טענות הצדדים אני סבור כי דין הבקשה להתקבל באופן חלקי וכפי שיפורט להלן.
הוצאת נספחים
אשר לטענות דבר צירוף הנספחים שלא כדין. אין מחלוקת בין הצדדים כי חלק מהנספחים שצורפו לתצהיר עדות ראשית מטעם התובע לא בא זכרם במסגרת הליך גילוי המסמכים. כמו כן, אין מחלוקת של ממש כי הנספחים היו ברשותו של התובע או לכל הפחות היו בהישג ידו עוד בשלב הליך גילוי המסמכים.
לפיכך, ברור כי כאשר התובע צירף את הנספחים האמורים לתצהיר עדות ראשית מטעמו ללא הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט , עשה דין לעצמו.
עם זאת, לאחר שעיינתי במסמכים ובנימוקי התובע באשר לרלוונטיות הנספחים להליך שלפני , אני סבור כי נספחים אלו רלוונטיים לכאורה להליך שלפני. כמו כן, צירוף נספחים אלו כעת לא יגרום לפגיעה מהותית או דיונית בנתבעות אשר טרם הגישו את ראיותיהן.
אשר על כן, אני מתיר את צירוף הנספחים נשוא הבקשה לתצהירי התביעה בדיעבד.
עם זאת, לאור כך שהנתבעות נאלצו להגיש בקשה זו עקב מחדלו של התובע, אני מתיר את צירוף הנספחים בכפוף לכך שהתובע יישא בהוצאות בקשה זו בסך 2,000 ₪ אשר ישולמו לטובת הנתבעות 1-2 תוך 30 יום מהיום .
הרחבת חזית
אשר לטענות בדבר הרחבת חזית, אני סבור כי יש לדחות הכרעה בטענות אלו לפסק הדין. ואנמק.
על פי הפסיקה קיימות כמה דרכים להכריע בבקשות מסוג הבקשה שלפני.
הדרך הראשונה הינה, לבחון כל טענה וטענה בשלב קדם המשפט ולהכריע בה, בדרך זו יש יתרון כך שהיא ממקדת את החקירה ואת הסיכומים.
דרך אחרת, הינה להשאיר את הבקשה ללא הכרעה ולהתייחס למכלול הדברים לרבות ההתנגדות בשלב פסק הדין.
בע"א 368/13‏ הרשות הפלסטינית נ' 6-1. אירנה ליטבק נורז'יק ואח'‏ [פורסם בנבו] (23.4.2013), התייחס כבוד השופט עמית לסוגיה זו וקבע כי שתי הדרכים הינן דרכים לגיטימיות, אם כי הוא מעדיף את הדרך השנייה, היות ובמקרים רבים מתברר כי רבות מן המחלוקות שעלו בשלב הבקשה למחיקת סעיפים מהתצהיר מתבררות כלא רלבנטיות בשלב פסק הדין. להלן דבריו:
"יש שופטים אשר מקדישים משאבי שיפוט בשלב הגשת תצהירי עדות ראשית וטרם שמיעת הראיות, ולבקשת מי מהצדדים מורים על מחיקת חלקים מתצהיר זה או אחר, פוסלים ראיה כזו או אחרת וכיו"ב. שופטים אחרים מעדיפים לדחות הכרעות של קבילות ורלוונטיות ככל שניתן לסוף הדיון. אעיד על עצמי, כי בשבתי כשופט בערכאות הדיוניות, העדפתי לנקוט בגישה בתרא, באשר פעמים רבות בעיות שנראו קרדינליות וסבוכות לפני תחילת מסע, נמוגו בהמשך הדרך. לעיתים, החלטה על מחיקה של חלקים מתצהיר או פסילת ראיה בשלב מקדמי, אף עלולה להתברר כהחלטה שגויה, מאחר שבקעת המחלוקת האמיתית נגלית אך בהמשך הדרך או בסופה. מנגד, יש לזכור כי בעל דין אמור לדעת מהן הטענות המשפטיות והעובדתיות עמן הוא צריך להתמודד, ובהתאם, כיצד עליו להיערך מבחינת עדים והבאת ראיות לסתור. לא ניתן אפוא לקבוע מסמרות, ושופט הערכאה הדיונית נדרש ל"תפירה ידנית" בכל תיק בהתאם למאפיינים הייחודיים של התיק ושל הנפשות הפועלות במסגרתו."
אני נוטה להסכים עם דעתו של כבוד השופט עמית, בפרט נכונים הדברים בתיק זה.
מבלי להכריע כעת בטענות הצדדים, כעולה מבקשת הנתבעות, לטענתן, הועלו במסגרת תצהירי התביעה 4 טענות חדשות. מעיון בטענות אלו עולה, כי רק לגבי טענה אחת מטענות התובע, טענו התובעות כי מדובר בטענה שלא הועלתה במסגרת כתב התביעה ואילו לגבי שלוש טענות אחרות, טענו הנתבעות כי הן מתבססות על נספחים שלא גולו במסגרת הליכי גילוי המסמכים, נספחים אשר כאמור התרתי כעת את צירופם בדיעבד בכפוף לפסיקת הוצאות .
לטעמי הדרך הנכונה כעת הינה, כי הנתבעות ישיבו במסגרת תצהירי עדות ראשית מטעמן על טענות התובע וכי סוגית הרחבת החזית נטענת תקבל התייחסות במסגרת ההכרעה בפסק הדין, ככל שיהיה צורך בכך.
לאור האמור לעיל, איני מוחק או מוציא בשלב זה סעיפים או נספחים מתצהירי התביעה, עם זאת אבהיר , כי לא אתיר לצדדים הרחבת חזית או שינוי חזית מהאמור בכתבי הטענות.
סיכום
הנתבעות 1-2 יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמן תוך 60 ימים מהיום. למען הסר ספק, יתר ההוראות שנקבעו בהחלטה מיום 2.1.2020 בדבר אופן הגשת הראיות עומדות בעינן.
התובע יישא בהוצאות הנתבעות 1-2 כפי שנפסק לעיל.

תז"פ ליום 25.8.20.

ניתנה היום, ו' תמוז תש"פ, 28 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף רחמים
נתבע: רשת מדיה בע"מ
שופט :
עורכי דין: