ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ציון ברששת נגד כונס נכסים רשמי תל אביב :

לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש/ת / החייב/ת:

ציון ברששת

נגד

המשיב:

1.כונס נכסים רשמי תל אביב
2.אורן הראל (מנהל מיוחד)
3.אילנה יונוביץ (נושה)

החלטה

בקשת החייב "להחיות" את הליך פשיטת רגל, לאחר שניתנה החלטה המורה ביטול ההליך עקב מחדליו הרבים של החייב ובהעדר תגובה מטעמו.

רקע
ביום 24.9.17 ניתן צו כינוס לבקשת החייב.

מאז ועד היום לא ניתן היה לקדם את ההליך, זאת על אף שבמהלך דיון שהתקיים בעניינו של החייב ביום 18.6.19 , הוא הוזהר שעליו לעמוד בדרישות ההליך. במהלך הדיון החייב אמר בלשונו כי הוא מבין שהוא צריך להמציא אישורים ואסמכתאות ולחייב ניתנה הזדמנות להסיר מחדליו.

ממועד הדיון ועד למתן פסק הדין, החייב לא עשה דבר ו בסופו של יום, ביום 2.1.20 ההליך בוטל בשל ניצולו לרעה (להלן: פסק הדין).

מכאן הבקשה שלפני.

הבקשה שלפי הוגשה בחלוף יותר מחודשיים ממועד הביטול. לטענת החייב הקשר בינו לבין עורך דינו הקודם נותק והייתה ביניהם חוסר הבנה אשר הביאה לכך שלא הגיש את הדוחות החודשיים ולא עמד ביתר דרישות ההליך. כעת הוא מבקש שתינתן לו הזדמנות נוספת לתקן את טעותו והצביע על כך שפנה לסיוע המשפטי על מנת לקבל ייצוג .

המנהל המיוחד התנגד לבקשה, הצביע על כך שהחייב לא שילם דבר לקופת הכינוס החל מחודש ינואר 2018, הגיד דו"ח אחד בלבד ללא אסמכתאות ולא המציא מסמכים נדרשים. המנהל המיוחד הסכים לפנים משורת הדין לתת לחייב הזדמנות, ככל שיסיר מחדליו.

הכנ"ר לא הגיב לבקשה והמועד חלף.

דיון והכרעה

החייב לא ציין את הבסיס המשפטי לבקשתו ל"החייאת ההליך", לאחר שכבר ניתנה החלטה חלוטה המורה על ביטולו.

אולם, נראה כי מדובר בבקשה לעיון חוזר. סעיף 181 ל פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 שכותרתו " עיון חוזר", מקנה לבית המשפט סמכות "לחזור ולעיין בכל צו שנתן מכוח סמכותו בפשיטת רגל, לבטלו או לשנותו".

בפסיקה נקבע שעל בית המשפט להפעיל סמכות זו בזהירות, על מנת שלא לכרסם בעיקרון סופיות הדיון (רע"א 320/15 איריס דוויק נ' כונס הנכסים הרשמי, פסקה 6 (14.4.15)).

עוד נקבע כי הגשת בקשה לעיון חוזר ניתן להגיש רק אם חל שינוי נסיבות מהותי או התגלתה עובדה חדשה שלא הייתה בפני בית המשפט בעת הדיון המקורי ומתן ההחלטה (ראו: רע"א 2381/14 עציון שחורי נ' כונס הנכסים הרשמי (7.7.14)).

בנוסף, על בית המשפט להביא בחשבון במסגרת שיקוליו, גם את התנהלות החייב לאורך ההליך, את תם ליבו ואת התועלת שתקום לנושים בקבלת הבקשה או בדחייתה.

בענייננו, החייב לא הצביע על שינוי כלשהו בנסיבות. החייב אף לא הסביר את התנהלותו בהליך ומדוע לא ניצל את ההזדמנויות שניתנו לו. הבקשה הוגשה מבלי שנתמכה בתצהיר. לאורך כל ההליך (כ- 3 שנים !) החייב צבר חוב פיגורים, לא הגיש דוחות כנדרש ולא ניצל את ההזדמנויות שניתנו לו. ככל שבין החייב לבין עורך דינו הקודם היו חילוקי דעות, החייב צריך היה לפנות לבית המשפט או ישירות למנהל המיוחד. הלכה למעשה החייב פנה לבא כוחו הקודם אלא שפניה זו נעשתה רק לאחר שנודע לו שההליך בוטל.

אני סבורה שמכלול הנסיבות של תיק זה, אינן מצדיקות עיון חוזר בהחלטה והחייאת התיק כעת.

מדובר בחייב שנהג בחוסר תום לב בולט ומובהק לאורך כל ההליך. צו הכינוס ניתן כאמור עוד בחודש אוגוסט 2017 ומחדליו של החייב נמשכים מזה כשלוש שנים מבלי שנעשה דבר בתיק.

לא מצאתי שהחייב הצביע על נסיבות חדשות או על טעמים המצדיקים עיון חוזר בהחלטה או החייאת התיק כעת. הצהרת כוונות מצד החייב להתחייב לעמוד בדרישות ההליך, שעה שניתנו לו הזדמנויות בעבר לעשות כן, לא מהווה שינוי נסיבות.

למרות הרפורמה בהליכי פשיטת רגל אשר נועדה להקל על חייבים, יש לדאוג מנגד שגישה מקלה זו תיושם רק במקרים המתאימים ולא תנוצל לרעה.

לכן, יש להפעיל את הגישה המקלה רק במקרים בהם החייב פועל בתם לב. אין שום הצדקה "ללכת לקראת" חייב אשר לא עומד בחובות ההליך, כבמקרה הנדון. התנהלות החייב גרמה לאובדן משאבים ציבוריים יקרים וזמנו של בית המשפט בכלל זה.

החייב יוכל למצות זכויותיו בהגשת בקשה חדשה ככל שהדין מאפשר זאת.

נוכח האמור, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ה סיוון תש"פ, 17 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ציון ברששת
נתבע: כונס נכסים רשמי תל אביב
שופט :
עורכי דין: