ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועצה אזורית שדות נגב נגד נדאל אלקרנאוי :

לפני כבוד השופטת הבכירה סבין כהן

תובעים

מועצה אזורית שדות נגב

נגד

נתבעים

נדאל אלקרנאוי

החלטה

נוכח הפערים הקיימים בין ממצאי חוות דעת המומחים מטעם הצדדים, מבלי לגרוע מזכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות חוות דעת מטעמם הנני סבורה, כי נכון יהיה בנסיבותיו של תיק זה, חרף התנגדות המשיב, להורות על מינויו של מומחה מטעם בית המשפט.
אני מורה על מינויו של המהנדס מר יוסף גולדקלנג מרחוב מצדה 7 בני ברק, מגדלי בסר קומה 4, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום ההנדסי.
המהנדס יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם , לרבות חוות דעת המומחים מטעמם, יבקר במבנה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בכתב התביעה של התובעת ונספחיו בלבד(להלן:- "הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים במבנה.
המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון. המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחה מטעם לנכוח בעת ביקורו במבנה.
עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לביצוע תיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון כפי שיהיה על התובעים לשלם לקבלן מזדמן מטעמם.
המומחה ישלח לצדדים הודעה בדבר גובה שכר טרחתו בטרם יחל בעבודתו.

הצדדים יישאו בשלב זה וכמימון ביניים בשכרו של המומחה בחלקים שווים וזה ילקח בחשבון הסכומים שיפסקו.
הצדדים יסדירו את התשלום ישירות מול המומחה וזאת תוך 14 ימים.
המומחה יוודא קבלת שכר טרחתו טרם עריכת חוות הדעת.

ככל שמסתמן עיכוב בהגשת חוות הדעת מחמת אי המצאת מסמכים או הסדרת שכר טרחה, תשלח הודעה מתאימה לבית המשפט.

המומחה ימציא את חוות הדעת לתיק בית המשפט תוך 60 ימים.
ככל שקיימת היכרות בין המומחה לבין מי מבעלי הדין או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר, יודיע על כך המומחה לבית המשפט תוך 7 ימים.
ככל שבידי מי מהצדדים טעם לאי מינויו של מומחה מטעם בית המשפט, יוכל להעלותו בתוך 10 ימים, העדר הודעה יחשב כהסכמה.

ניתנה היום, כ"ה סיוון תש"פ, 17 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מועצה אזורית שדות נגב
נתבע: נדאל אלקרנאוי
שופט :
עורכי דין: