ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נועם כנרות נגד יאיר דורי :

לפני כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

התובעים

 1. נועם כנרות
 2. יעקב עשת
 3. נעמי עשת
 4. אהרון שגיא
 5. יעקב לסמן
 6. דרזנר ושות, משרד עורכי דין
 7. מירה רפאל
 8. שי אלבינצר
 9. מתן אלבינצר
 10. מיה ראובן
 11. ראם לליולד
 12. איילה אטינגר לליולד

נגד

הנתבע

יאיר דורי

החלטה

ראיות התביעה יוגשו עד ליום 13.9.2020.

ראיות ההגנה יוגשו עד ליום 29.11.2020.

"ראיות" משמע לרבות תיקי מוצגים שיכללו את כל המוצגים שבדעת בעל הדין להגישו באמצעות מי מהעדים או בכלל.

לראיות שיוגשו יצורף דף פתיח, עליו תצויין בברור רשימת המצהירים של אותו צד (לרבות מומחים).

כל אחד מהתצהירים/חוו"ד וכל אחד מהמוצגים, יסומן בנפרד ובאופן נוח לאיתור (בצירוף "דגלונים"). עמודי כל תצהיר/חוו"ד יהיו ממוספרים.

כל מסמך עליו מסתמך עד יצורף לתצהירו/חוות דעתו ויסומן בנפרד בברור ובאופן נוח לאיתור ועיון (בצירוף "דגלונים"). לחילופין, תבוצע הפנייה ברורה לתיק המוצגים ה"מדוגל".

בנוסף להזנת מסמכים למערכת הממוחשבת (או להגשת עותק לא כרוך לשם הזנתו על ידי המזכירות לתיק הממוחשב), על הצדדים לדאוג להמציא למזכירות האזרחית עותק כרוך ו'מדוגל' (תוך הקפדה כי על העותק להשאר במצב כרוך ו'מדוגל'; ויש להבהיר למזכירות כי מדובר בעותק שאינו מיועד לעבור לסריקה אלא עליו לעבור ללשכה). הצדדים יעשו כן במקביל להגשת הראיות לתיק הממוחשב ובכל מקרה לא יאוחר מאשר שבוע קודם למועד הדיון הבא בתיק.

לתשומת לב: לא ישמע עד שעדותו לא הוגשה בתצהיר/חוו"ד כאמור, ולא תותר הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא אם בד בבד עם הגשת הראיות, תוגש בקשה לזימון עדים ערוכה כדין. הבקשה תפרט מדוע נבצר לקבל מהעד תצהיר, את תמצית העדות הצפויה, מדוע העדות רלוונטית ודרושה, ויצורפו אליה המסמכים שיש כוונה להגישם באמצעות העד. לבקשה תצורף עמדת הצד שכנגד.

צד המבקש להעלות התנגדות להגשת מוצג ללא חקירת עורכו או מכל סיבה אחרת, יעשה כן בכתב תוך 14 יום מהיום שהחומר הומצא לו, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו); העתק ההתנגדות יועבר ישירות לצד שכנגד, אשר יוכל להגיב עליה תוך 14 ימים. לא תישמע התנגדות בדרך אחרת, לרבות ובפרט במהלך ישיבת ההוכחות עצמה.

יובהר כי כל צד אחראי להתייצבות כל העדים מטעמו, לרבות מומחים (והוראה זו גוברת על הוראות התקנות).
ככל שתאושר על ידי בית המשפט בקשה לזימון עדים אשר לא הגישו תצהיר, אזי לאחר קביעת מועד הוכחות על ידי בית המשפט, ולא יאוחר מ- 45 יום קודם למועד שיקבע לשמיעת הוכחות, תוגש בקשה להוצאת זימון לעדים אלו. על מבקש הבקשה לוודא כי התקבלה החלטה בבקשה (ואם תעתר – כי יוצא זימון).

למותר לציין, כי כל מסמך שיוגש לבית המשפט, יומצא במקביל לצד שכנגד (כך שיגיע לידיו, במלואו, במועד בו הוגש לבית המשפט).

עם זאת, מובהר כי חיוביהם של הצדדים אינם מותנים זה בזה. במקרה של צורך בארכה, יש לפנות - מבעוד מועד - לבית המשפט בבקשה מתאימה, בצרוף עמדת הצד שכנגד ולוודא כי התקבלה החלטה בבקשה.

נקבע לקדם משפט לאחר הגשת ראיות ולפני שמיעתן, ליום 30.12.2020 בשעה 9:00.

ניתנה היום, כ"ה סיוון תש"פ, 17 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נועם כנרות
נתבע: יאיר דורי
שופט :
עורכי דין: