ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישעיהו ישראלי נגד צוריאל חזי :

בפני כבוד ה שופט גד ארנברג

התובע

ישעיהו ישראלי

נגד

הנתבע
צוריאל חזי

פסק דין

בפניי תביעות הדדיות של הצדדים, בנוגע לייצוגו של התובע- ישעיהו ישראלי - על ידי הנתבע – עו"ד צוריאל.
התובע ביקש מהנתבע לייצגו בכל הקשור למכירת דירתו של התובע. התובע חתם לנתבע על מסמכים שונים על מנת לאפשר את המכירה. בסופו של דבר, התובע חזר בו מכוונתו למכור את הדירה וביטל את יפוי הכח שנתן לנתבע.
התובע טען בתביעתו, כי למרות שביקש מהנתבע שיחזיר לו את המסמכים המקוריים עליהם חתם לצורך מכירת הדירה, הנתבע לא עשה כן. התובע חשש שהנתבע יעשה שימוש במסמכים אלה, לכן ביקש צו שיורה לנתבע להחזיר את המסמכים, וכן צו לרישום הערה בספרי המקרקעין ש תמנע עשיית עסקה בהם באמצעות מסמכים אלו.

הנתבע בכתב הגנתו טען, כי המסמכים המקוריים הוחזרו לתובע זה מכבר לבקשת התובע. לא זו בלבד, אלא שהתובע לא שילם לנתבע את שכר טרחתו.
בשל אי תשלום שכר הטרחה הגיש הנתבע תביעה שכנגד על סך כ-55,000 ₪.

הנתבע טוען, כי התובע פנה אליו תחילה על מנת לטפל במכירת הדירה, התובע אמר לו שיש קונים שמסכימים לשלם עליה 1.4 מיליון ₪ והוא חושב שהסכום לא מספיק לכן ביקש מהנתבע לנסות ולהעלות את התמורה ולטפל במכירה.

הנתבע ניסה להעלות את הסכום, הקונים לא הסכימו, לכן הנתבע פעל לפרסם את הדירה וכן שוחח עם מתווכים והשקיע שעות רבות בענין, והכל לבקשת התובע. עבור עיסקת מכירת הדירה סוכם על שכ"ט של 7,000 ₪ +מע"מ. במהלך הטיפול האמור ביקש הנתבע מהתובע טלפונית שיגיע דחוף למקום שהותו של הנתבע – פרוטיאה בהר – וכשהנתבע הגיע לשם מיידית, תוך שהוא עוזב ענ יינים אחרים, ביקש ממנו התובע שיקח אותו לדירה בירושלים לצורך בירור עניינים דחופים בדירה, ואולם כאשר הגיעו לדירה התברר שכל שרצה התובע הוא לקחת מספר פריטים מהדירה.
במקביל לטיפול במכירת הדירה ביקש התובע מן הנתבע שיכין עבורו גם כתב תביעה נגד עו"ד פרקש ואחרים שלטענת התובע רימו אותו וגזלו ממנו כספים במאות אלפי שקלים. מדובר היה בסכום של 450,000 ₪, לטענת התובע. לפיכך הצדדים הסכימו שהתובע ישלם שכ"ט של 40,000 ₪ + מע"מ עבור הטיפול בתביעה. הצדדים חתמו על הסכם שכ"ט עבור 2 פריטים אלו. כמו כן, התובע שוחח עם הנתבע על עניינים נוספים שהוא מעונין שהנתבע יטפל עבורו בהם, ובין היתר טיפול בהחזר הלוואה שהתובע נתן לאחיין של אשתו המנוחה וטיפול ובירור בעניינים כספים של אשתו המנוחה. על עניינים אלו סוכם שידובר בהמשך.

הנתבע פנה, לפי בקשת התובע, בכתב לעו"ד פרקש, ואף הכין את התביעה נגדו, ואולם אז התובע פנה לנתבע וביקש ממנו להפסיק כל פעילות הן בקשר לתביעה וה ן בקשר למכירת הדירה וזאת נוכח לחצים קשים שהופעלו על התובע על ידי האחיין הנ"ל. אמנם בשלב ראשון התובע אמר לנתבע שלמרות הלחצים הללו הוא מבקש להמשיך בפעולותיו, אך לאחר זמן אמר התובע שהוא לא יכול יותר לעמוד בלחצי ם ולפיכך ביקש מהנתבע להפסיק פעילות ולהחזיר לו את המסמכים שעליהם חתם לצורך מכירת הדירה. הנתבע נסע במיוחד לביתו של התובע ומסר לו את יפוי הכח המקורי שנתן לצורך מכירת הדירה ואת טפסי המיסוי המקוריים עליהם חתם.

הנתבע תובע אפוא מן התובע את שכר הטרחה המוסכם בסך 47,000 ₪ + מע"מ.

יש לציין, שהנתבע מאשר שנעשתה אליו פניה להחזרת המסמכים קודם להגשת התביעה, ואולם כיון שנעשו כמה פניות כאלה על ידי מספר עורכי דין, וכיוון שהם נסובו על יפוי כח ישן שלאחריו התובע היה מיוצג לפחות על ידי 2 עורכי דין נוספים, הוא ביקש לראות יפוי כח תקף לפני שהוא משיב לפניה.

לאחר הגשת התצהירים בתיק זה הסכימו הצדדים שינתן פסק דין על פי המסמכים שבתיק ללא חקירות ולאחר סיכומים שיגישו הצדדים וכך נעשה.

לאחר עיון בטענות הצדדים, ומאחר והנתבע הודיע שהוא החזיר את המסמכים המקוריים לתובע ואין לו ולא היתה לו כוונה לעשות בהם שימוש כלשהו , והוא גם מסכים שתרשם על כך הערה בספר י המקרקעין, אין מניעה להורות כן, ככל שניתן לרשום הערה כזו, ואולם אין מקום לחייב את הנתבע בהוצאות או שכ"ט שכן, לדבריו המסמכים הוחזרו עוד לפני הגשת התביעה.

באשר לתביעה הנגדית, מחד, אין ספק מהאמור בתצהירו ומהמסמכים שצורפו לתצהיר שהנתבע השקיע לא מעט זמן לצורך טיפול בענייניו של התובע. אין ספק גם שנחתם הסכם שכ"ט לגבי הטיפול בדירה ובתביעה נגד עו"ד פרקש ואף נעשו פניות לעו"ד פרקש והוכנה תביעה. מאידך, על פי ההסכם עצמו השכר אמור להיות משולם בסיום הטיפול במכירת הדירה ובסיום ההליך המשפטי. מצד שלישי, התובע הוא זה שמנע את סיום הטיפול בכך שדרש מהנתבע להפסיקו . ל פי הסכם שכה"ט הנתבע זכאי לשכר גם אם העניינים שנמסרו לטיפולו יועברו לעו"ד אחר.

בנסיבות האמורות נראה כי יש מקום לפסוק שכר שלא יהיה כשכר המוסכם בשל כך כי הטיפול לא הסתיים ולמעשה לא נעשתה כל עיסקה במקרקעין ולא הוגשה כלל התביעה.

בנסיבות אלו נראה כי שכ"ט של 15,000 ₪ + מע"מ יש בו כדי להביא לידי ביטוי את כל השיקולים ה מפורטים לעיל.

התוצאה היא אפוא כזו:
התביעה של ישראלי נגד עו"ד חזי צוריאל נדחית.
ככל שניתן, תירשם הערה בספרי המקרקעין על פיה לא ניתן לבצע עיסקה במקרקעין הידועים כגוש 30645 חלקה 55/25 על סמך מסמכים או יפוי כח שנמסרו על ידי התובע – בעל המקרקעין - לעו"ד חזי צוריאל. התובע ישא בעלות הרישום.
באשר לתביעה הנגדית, התובע ישלם לנתבע בגין התביעה שכנגד סך של 15,0000 ₪ + מע"מ וכן ישלם לנתבע את הוצאותיו בגין הליך זה וכן ישלם שכ"ט עו"ד בסך 3,500 ₪.

כל הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן הם ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום.

ניתנה היום, כ"ה סיוון תש"פ, 17 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ישעיהו ישראלי
נתבע: צוריאל חזי
שופט :
עורכי דין: