ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליעד אסולין נגד ש. שלמה רכב בע"מ :

לפני כבוד השופט אריה ביטון

המבקש:
ליעד אסולין

נגד

המשיבה:
ש. שלמה רכב בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן בתיק במעמד צד אחד מיום 07.12.2014, על ידי כבוד השופטת גלית אוסי שרעבי. יצויין, כי הבקשה הוגשה על ידי המבקש, בחלוף מעל 5 שנים מהמועד בו ניתן פסק הדין, דבר המחייב קבלת רשות להארכת מועד, זאת ובהתאם לתקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 , ומטעמים מיוחדים שירשמו.

טענות הצדדים בתמצית

2. המבקש טוען בבקשתו כי לא קיבל את הזימון לדיון וכי החתימה על גבי אישור המסירה היא אינה חתימתו. עוד טוען הוא, כי התובעת קיבלה את מבוקשה מהנתבעים האחרים בתיק ולא יכולה להיפרע פעמיים בגין נזקיה. מצבו הכלכלי של המבקש קשה, שכן הוא מוכר כנכה צה"ל ומתקיים בדוחק מקצבה חודשית המשולמת לו ואף מצוי הוא במסגרת הליך גירושין בעת האחרונה . המבקש ציין כי העביר דוגמת חתימה לב"כ התובעת וסבר כי הוא יפעל לבטל את פסק הדין שניתן וכי פנה במקביל לסוכן הביטוח שלא עשה דבר.

3. המשיבה טוענת, כי המבקש שילם סכום חלקי במסגרת תיק ההוצאה לפועל וכי אין טעמים במסגרת הבקשה שהוגשה, אשר מהם עולה כי יש לו סיכויי הגנה כלשהם ומשכך אין לבטל את פסק הדין.

דיון והכרעה

4. כידוע, ביטול פסק דין אשר ניתן בהיעדר הגנה ייעשה בשני אופנים מובחנים: האחד, ביטול מחמת הצדק, במסגרתו מבוטל פסק הדין לאור פגם שנפל בפסק הדין, והאחר, ביטול בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט, אשר בו פסק הדין ניתן כהלכה אך בית המשפט סבור שיש לבטלו (ראו לעניין זה: א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי 355-354 (מהדורה תשיעית, סיגא- הוצאה לאור בע"מ, 2007).

5. עיון בתיק מלמד, כי פסק הדין ניתן במסגרת תביעת תחלוף שהוגשה על ידי התובעת, כנגד 4 נתבעים שונים, בגין אירוע מיום 3.11.2013, בו היו מעורבים 3 רכבים שונים בתאונת שרשרת. המבקש נהג ברכב האמצעי בשיירה, כאשר לאור אי הגשת כתב הגנה לתיק, ניתן פסק דין כנגדו והתביעה כנגד יתר הנתבעים נמחקה.

6. ביחס להמצאת כתב התביעה, עיון בתיק מעלה, כי ביום 27.11.2014 הוגשה בקשה ראשונה למתן פסק דין כנגד המבקש, אליה צורף אישור מסירה ותצהיר מוסר של כתב התביעה לידי המבקש. בית המשפט דרש בהחלטתו מיום 02.12.14, כי התובעת תבהיר מדוע בכתב התביעה נרשמה כתובת שונה ולפיה המבקש מתגורר ברח' סנהדרין בב"ש כאשר המסירה בוצעה בכתובת אחרת, ברחוב אבישלום בב"ש. לאחר שהתובעת הגישה הודעה לתיק ובה הבהירה כי המבקש לא אותר ע"י חברת השליחויות ברחוב סנהדרין אלא ברחוב אבישלום , וכי התביעה נמסרה לידיו, ניתן פסק דין כנגדו, זאת לאחר שכאמור לא הגיש הוא כתב הגנה לתיק.

7. המבקש מעלה טענה כללית לפיה לא קיבל הוא את כתב התביעה בשעתו וכי מידע ביחס לקיומו של פסק הדין נודע לו משפנה לברר בלשכת ההוצאה לפועל אודות חוב ארנונה לעירייה . המבקש לא מבהיר מתי פנה להוצאה לפועל ומתי נודע לו באופן ספציפי על קיומו של פסק הדין. המבקש אף לא תמך בקשתו בדוגמת חתימה שיהיה בה כדי להעיד כי כתב התביעה לא התקבל אצלו. להיפך, עיון בבקשתו מעלה כי הוא מודה כי התגורר משך התקופה כולה ברחוב אבישלום 64/4, אשר הוא המקום בו נמסר כתב התביעה. זאת ועוד, עיון באישור המסירה ובתצהיר המוסר מעלה כי המסירה נחזית להיות כדין, האישור חתום והתצהיר המצורף מעיד על מסירה למבקש הגם שמדובר בתצהיר שנערך על ידי השליח, לפני למעלה מ- 5 שנים. טענת המשיבה כי המבקש שילם סכום מסויים מהחוב מקשה אף היא על קבלת טענתו של המבקש, כי לא בוצעה לו מסירה של כתב התביעה או של תיק ההוצאה לפועל .

8. לפיכך יוצא איפוא, כי המבקש לא הגיש בקשה להארכת המועד להגשת בקשה לביטול פסק הדין ואף לא הציג טעמים מיוחדים להארכת המועד. המבקש אף לא הציג כל ראיה על המועד בו נודע לו אודות פתיחת תיק בית המשפט או תיק ההוצאה לפועל. יתר על כן, המבקש מודה כי התגורר בכתובת שבה בוצעה המסירה של כתב התביעה, ומכאן, שאין מקום לביטול פסק הדין מחובת הצדק.

9. במסגרת ביטול פסק הדין בהתאם לשיקול דעת בית המשפט, יש להציב את שני המבחנים הבאים: א. סיבת מחדלו של המבקש להגשת הגנה במועד . ב. סיכויי ההצלחה כי הגנתו תתקבל.
מבחנים אלו מצויים במסגרת של מקבילית כוחות, כאשר ככל שיש בסיס איתן לקיומו של המבחן השני והחשוב יותר של סיכויי ההגנה של המבקש, ייטה הדבר את הכף לטובת ביטולו של פסק הדין. (ראו לעניין זה דברי השו' סולברג בע"א 7882/14 דוד אהרון נ' שלומי (סלמן) עובדיה (פורסם בנבו, 27.11.2014).

10. באשר לסיכויי ההגנה, דומה כי המבקש לא הצביע על סיכויים ולו מינמאליים שיעידו על קבלת הגנתו, אלא להיפך. במה הדברים אמורים? המבקש ציין כי הוא מצוי בקשיים כלכליים רבים וכי הוא יפעל להגיש תביעה כנגד הנתבעים האחרים שכאמור נמחקו מכתב התביעה ופגעו ברכבו, דבר אותו לא טרח לעשות משך 6 השנים שחלפו ממועד התאונה. המבקש לא הגיש מסמכים כלשהם לגבי התאונה, לא פירט את הנזקים שנגרמו לו ובפועל נראה כי מעבר לאמירה כללית, אין לו טענות הגנה ביחס לטענות התובעת. יתרה מזו, ההיגיון המשפטי מחייב כי מאחר והמדובר בפגיעה מאחור של המבקש ברכב התובעת, אזי הוא האשם בתאונה בשל אי שמירת מרחק ולכל היותר קיימת החמרה של הנזקים של הרכב האחרון בשיירת הרכבים, של אותם הנתבעים שנמחקו מהתביעה לאחר מתן פסק הדין כנגדו. ככל שהיה ממש בטענה כי נפגע מאחור ונהדף לפנים, הרי שאין כל הסבר לאי הגשת תביעה מצידו כנגד הרכב מאחור שכנגדו נטען כי הדפו לפנים. כמו כן, לאור מחיקת הנתבעים דומה שאין ממש בטענה כי המשיבה קיבלה כספים מהם וכי היא זוכה בפיצוי כפול בגין נזקיה.

11. אף טעם למחדלו להגשת כתב הגנה לתיק לא ניתן, שכן כאמור לעיל, נמצא כי כתב התביעה נמסר לו כדין ונראה כי זה בחר להיות אדיש לעובדת הגשת כתב התביעה כנגדו ולפתיחת תיק ההוצאה לפועל. באין סיכויי הגנה אפשריים למבקש כנגד התביעה, אין אף מקום לביטול פסק הדין משיקול דעת בית המשפט.

12. למותר לציין, כי ככל שהמבקש מצוי בקשיים כלכליים ותחת קיומם של הליכי הוצאה לפועל נוספים, כפי שציין, רשאי הוא לפנות בבקשה מתאימה ללשכת ההוצאה לפועל, אולם , אין בכך בכדי להוות נימוק מספק לבקשה לביטולו של פסק הדין.

סוף דבר

13. לאור כל האמור לעיל, דין הבקשה לביטול פסק הדין להידחות, הן מן הטעם שבאי הצגת טעמים מיוחדים להארכת המועד להגשת בקשה לביטול פסק דין לאחר חלוף המועד הקבוע בתקנות, הן מן הטעם שפסק הדין ניתן כדין לאור המצאת כתב התביעה לידי הנתבע, והן בשל העדר סיכויי הגנה לנתבע כנגד התביעה.

14. לפיכך, הבקשה נדחית. פסק הדין ימשיך לעמוד על כנו והליכי ההוצאה לפועל ימשכו כסדרם.

15. המבקש ישא בהוצאות הבקשה בסך של 1000 ₪ שיועברו לידי ב"כ המשיבה מתוך הפיקדון המצוי בתיק.

ניתנה היום, כ"ה סיוון תש"פ, 17 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליעד אסולין
נתבע: ש. שלמה רכב בע"מ
שופט :
עורכי דין: