ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גלאל רגוב נגד ט.ח. בונה הדרום בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת יפה שטיין

התובע
גלאל רגוב

ע"י ב"כ: עו"ד רכאד דלאשה
-
הנתבעת
ט.ח. בונה הדרום בע"מ

פסק דין

ניתן בזאת פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבעת בהיעדר הגנה.
מאישור המסירה שהוגש לבית הדין, עולה כי בוצעה המצאה של כתב התביעה לנתבעת ביום 08.10.2019. בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה והחלטת בית הדין מיום 02.03.2020 הומצאו לנתבע ת ביום 24.04.2020, באמצעות הדבקה על הדלת.
עד עתה לא הוגש כתב הגנה.
לאור זאת, ומשלא הוגש כתב הגנה ניתן בזאת פסק דין בהיעדר הגנה, על יסוד האמור בכתב התביעה.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים:
הודעה לעובד – 3,000 ₪.
הודעה מוקדמת – 3,000 ₪.
דמי הבראה – 2,268 ₪.
פיצויי פיטורים – 5,869 ₪.
הפרשי שכר מינימום – 1,576 ₪.
שעות נוספות – 13,833 ₪.
דמי חגים – 2,838 ₪.
חופשה – 2,838 ₪.
גמול עבודה בחג – 1,419 ₪.
הוצאות אש"ל – 4,540 ₪.
שי לחג – 542 ₪.
כל הסכומים דלעיל יישאו ריבית והצמדה מיום 01.11.2018 ועד ליום התשלום בפועל.
בגין יתר הרכיבים לא מצאתי לפסוק במסגרת פסק דין בהיעדר הגנה. ככל שמכל סיבה שהיא פסה"ד יבוטל, יהיה רשאי התובע לעמוד על יתר רכיבי התביעה ולהוכיחם.
בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע סך של 3,000 ₪ כהוצאות ושכ"ט עו"ד. ככל שסכום זה לא ישולם תוך 30 יום – יישא ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין.
בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, ניתן להגיש לבית דין זה תוך 30 יום מיום המצאת פסק דין זה לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, כ"ו סיוון תש"פ, (18 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: גלאל רגוב
נתבע: ט.ח. בונה הדרום בע"מ
שופט :
עורכי דין: