ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש"כ נגד קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום :

בפני ועדות ערר לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט - 1959
השופט אבישי קאופמן - יו"ר הוועדה.

מערער
ש"כ

נגד

משיב
קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום

החלטה

המערער חולק על החלטת המשיב מיום 21.4.20 לפיה נקבע כי המערער לא הציג "ראיה חדשה", ולפיכך נדחתה בקשתו לעיון נוסף בתביעה להכרת זכות. לערעור צורפה חוות דעתו של ד"ר גורליק מיום 9.1.2018, אשר לעמדת המערער די בה כדי להצדיק דיון מחודש בתביעתו בהתאם להלכת מרידור.

המשיב יגיש לוועדה תשובה מנומקת עד יום 31.8. העתק מכתב התשובה ישלח במישרין לב"כ המערער. היה ובדעת המשיב לטעון טענת סף כלשהי, תוגש בקשה בכתב נפרדת.

לכתב התשובה יצורפו כל תצלומי המסמכים שעליהם מבקש המשיב להסתמך בעת הדיון בערעור, ובכלל זה, חוות דעת רפואיות וכן תצהירי עדים שעליהם יבקש להסתמך. בנוסף, יגיש המשיב לתיק בית המשפט, צילום התיק הרפואי של המערער כדי שבמועד הדיון הראשון הוא כבר יהא מונח בפני הוועדה.

התיק הרפואי של המערער או כל חומר אחר הנוגע אליו, הנמצא אצל המשיב או בשליטתו על כל תוכנו, יהיה חלק מחומר הראיות בערעור. אין בכך כדי למנוע בעד צד להתנגד להסתמכות על ראיה כלשהי שבתיק הרפואי, או לבקש להביא ראיות להפרכתה.

דין המועדים הקבועים בהחלטה זו כדין המועדים שנקבעו להתייצבות במשפט.

ניתנה היום, כ"ו סיוון תש"פ, 18 יוני 2020,.


מעורבים
תובע: ש"כ
נתבע: קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום
שופט :
עורכי דין: