ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ספיר וייס זהבי נגד המוסד לביטוח לאומי :

17 יוני 2020
לפני: כבוד השופטת סאוסן אלקאסם

התובע:
ספיר וייס זהבי
ע"י ב"כ עו"ד אורי ירון

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד שירלי וינגרטן צ'ירניקר

החלטה

בהמשך להסכמת הצדדים למינוי של מומחה- יועץ רפואי בתחום האוטופדיה, לבחינת קיומו של קשר סיבתי בין אירוע תאונתי מיום 11.1.2018 לבין הפגימות הנטענות בגב התובעת, אני קובעת כדלקמן:

מינוי מומחה רפואי:
ד"ר עידו ציון, מומחה בתחום האורטופדי, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובעת, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.

מסמכים רפואיים:
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
כרטיס רפואי מקופ"ח מאוחדת- כללי, אורטופדי, כירורגי, נשים וילוד.
תיק אשפוז מבית חולים אסותא.
מסמכים רפואיים שצורפו לכתב התביעה.
מסמכים רפואיים שצורפו לתצהיר.
חוות דעת ד"ר מיכאל טנצמן מיום 08.10.2019 (הוגשה לתיק ביום 15.6.2020 ).
העובדות:
התובעת ילידת 1990.
התובעת עובדת כשוטרת.
ביום 11.1.2018 ב סביבות השעה 12:30 בדרכה לעבודה פגעה ברכבה של התובעת משאית מ.ר. 65-162-23.
מצבה הרפואי כעולה מתיקה הרפואי.
המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות:
מהו הליקוי ממנו סובלת התובעת כעולה מהחומר הרפואי שלפניך?
הקיים קשר סיבתי, לרבות על דרך של החמרה, בין הליקוי ממנו סובלת התובעת לבין האירוע בעבודה בתאריך 11.1.2018 כפי שתואר בעובדות שלעיל?
המומחה מתבקש לבסס את חוות דעתו על העובדות שנקבעו בהחלטה זו ועל המסמכים הרפואיים המצורפים, מהם ניתן ללמוד על מצב בריאותה של התובעת.
לתשומת לב המומחה יוער, כי הכלל בבית הדין לעבודה, שאין בודקים את התובעת, אלא אם באופן חריג מבקש זאת המומחה.
כמו כן יצוין, כי אין הצדדים רשאים לפנות ישירות אל המומחה.
שכר טרחת המומחה ישולם מקופת בית-הדין, כמקובל.
על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971 (להלן – פקודת הראיות), וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך. הוגשה חוות דעת שלא בהתאם לדרך הקבועה בפקודת הראיות, רשאי בית הדין מיוזמתו או לבקשת הצדדים לבקש מהמומחה לתקן את חוות דעתו. למען הסר ספק, הגשת חוות הדעת שלא בהתאם לאמור אינה מצדיקה, כשלעצמה, את פסילת חוות הדעת.
אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים ולמומחה.
התיק יובא לעיוני ביום 30.7.2020.
ניתנה היום, כ"ה סיוון תש"פ, (17 יוני 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ספיר וייס זהבי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: