ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גבריאל זכאי נגד כונס נכסים רשמי תל אביב :

לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש/ת / החייב/ת:

גבריאל זכאי

נגד

המשיב:

1.כונס נכסים רשמי תל אביב
2.אלונה בומגרטן (מנהל מיוחד)
3. בנק הבינלאומי הראשון לישראל
4. בנק מזרחי טפחות

החלטה

1. בקשה מטעם החייב להשבת כספים אשר נוכו ממשכורתו על ידי המשיבים 3 ו-4.

2. צו כינוס לנכסי החייב ניתן ביום 20.11.19.

3. לטענת החייב, על אף שהמציא לידי המשיבים 3 ו-4 את צו הכינוס המשיבים ממשיכים לנכות ממשכורתו סך של 2,266 ₪, בגין הלוואות אותן נטל בעבר.

4. המשיב 4 לא הגיב לבקשה.

5. המשיב 3 טען כי העמיד לטובת החייב שלוש הלוואות בכפוף לחתימתו על כתב הוראה בלתי חוזר, להחזר ההלוואות המהווה "המחאת זכות" . כל ההלוואות ניתנו לחייב לאחר שהחייב הופנה על ידי אגף השיקום אל הבנק לצורך העמדת ההלוואות, תוך התחייבות של החייב ושל אגף השיקום לפרוע את ההלוואות במלואן וכסדרן.

המשיב 3 העמיד שלוש הלוואות לטובת החייב כדלקמן:

א. הלוואה בסכום של 121,700 ₪ (קרן) מיום 9.12.11.

ב. הלוואה בסכום של 150,000 ₪ (קרן) מיום 15.7.15.

ג. הלוואה בסכום של 7,730 ₪ (קרן) מיום 7.8.18.

לטענת המשיב 3, כל ההלוואות הניתנות על פי הפנייה של אגף השיקום במשרד הביטחון מבוצעות באמצעות המחאת זכות לניכוי מהגמלה וכך הדבר נעשה בעניינו של החייב. לפיכך, לטענת המשיב 3, יש לו זכות קיזוז מכוח המחאת זכות בהתאם לסעיף 97(א) ו (ב) לפקודת פשיטת הרגל.

6. החייב טען מנגד שבעת חתימתו על הסכמי ההלוואות, הוא לא ידע שקיימת המחאת זכות ולא נאמר לו דבר על כך.

7. עמדת המנהלת המיוחדת היא שיש לדחות את הבקשה ביחס למשיב 3 ולקבל את הבקשה ביחס למשיב 4 בהיעדר תגובה מטעמו.

המנהלת המיוחדת סברה שאף שהמשיב 3 לא הציג אישור של החייב לניכוי ההלוואה הראשונה משנת 2011 ממשכורתו או מתגמוליו, הרי לאור הצהרת החייב לפיה הוא הסכים לניכוי מתגמולים מדי חודש במשך כ- 8 שנים, יש לראות בהתנהלותו כהמחאת זכות שנוצרה בעל פה או בהתנהגות.

אשר להלוואות משנת 2015 ו- 2018, יש לראות בהוראות עליהן חתם החייב לניכוי משכורתו /תגמוליו אשר עמדו בבסיס מתן ההלוואות, המחאת זכות העומדת בתנאי סעיף 97(ב) לפקודה.

המנהלת המיוחדת הפנתה להחלטה בתיק פש"ר 52090-12-16 משה פרץ נ' כונס נכסים רשמי תל אביב (כבוד הש ופטת י . רוטנברג, 6.1.19). באותה החלטה נדון עניין דומה והחייב שם חתם על נוסח דומה לנוסח כתב הוראה אשר עליו חתם החייב בענייננו עת נטל את ההלוואות מהמשיב 3.

8. לאחר עיון בבקשה ובתגובות מצאתי לקבל את הבקשה ביחס למשיב 4 ולדחותה ביחס למשיב 3 כפי שיפורט להלן.

9. החייב הציג אישור מסירה לפיו הבקשה וההחלטה הומצאו למשיב 4 ביום 16.12.19, אולם המשיב 4 לא הגיב לבקשה. במצב דברים זה, בהעדר תגובה הבקשה ביחס למשיב 4 מתקבלת.

אני מורה למשיב 4 להפסיק לנכות ממשכורתו של החייב את הסכום בגין הלוואה שנתן. כמו כן בנק מזרחי ישיב לידי החייב את הסכומים שנוכו החל ממועד מתן צו הכינוס עד היום.

10. ביחס למשיב 3, אני סבורה שביחס לשלוש ההלוואות מדובר בהמחאת זכות . בהקשר זה אני מפנה להחלטה בתיק פש"ר 52090-12-16 משה פרץ נ' כונס נכסים (6.1.19) (להלן: "עניין פרץ").

11. בית המשפט בהחלטתו בעניין פרץ דן בנוסח כתב הוראה זהה לכתב ההוראה שחתם עליו החייב בענייננו וקבע שנוסח זה מהווה המחאת זכות שאיננה חייבת ברישום.

12. טענת החייב לפיה לא ידע את המשמעות של המחאת זכות בעת שחתם על ההלוואה, אני גורעת מזכותו של המשיב. בעת שחותמים על הסכמים מעין אלה, מוטלת החובה על החותם לברר משמעות ההסכם. חוסר ידיעה או חוסר הבנה אין בהן כדי לגרוע מזכותו על פי דין של המשיב 3 לגבות את סכום ההלוואה , ואינה יכולה לשנות את מעמדו כנושה.

13. בענייננו החייב נטל עובר למתן צו הכינוס שלוש הלוואות מהמשיב 3. מדובר בהמחאת זכות ספציפית, הזכויות שהומחו הם הכספים המגיעים לחייב מידי חודש מתגמולים שהוא מקבל ממשרד הביטחון והחייב קיבל לידיו את מלוא התמורה.

הצדדים התנהלו כך במשך שנים. ההלוואה הראשונה ניטלה בשנת 2011 ובמשך 8 שנים החייב הסכים לנכות מתגמוליו לצורך החזרה. לכל הפחות ניתן לראות במצב דברים זה המחאת זכות שניתנה בהתנהגות או על פה.

בנסיבות המתוארות, טענותיו של החייב בנושא הניכויים כעת, גובלות בחוסר תום לב.

ביחס לשתי ההלוואות הנוספות, הבנק התנה את ההלוואה בהמחאת זכות מפורשת (ראו סעיפים 5 ו-6 להוראה לניכוי מהמשכורת- מסמך שצורף ביחס להלוואות משנת 2015 ו- 2018).

14. במצב דברים זה ובשים לב לעמדת המנהלת המיוחדת, מצאתי לדחות את בקשת החייב ביחס למשיב 3.

ניתנה היום, כ"ה סיוון תש"פ, 17 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גבריאל זכאי
נתבע: כונס נכסים רשמי תל אביב
שופט :
עורכי דין: