ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל בן דור נגד מאיר נבנצאל :

לפני כבוד השופט אילן דפדי, סגן נשיא

מבקש

מיכאל בן דור
ע"י עו"ד אביהו הראל ועו"ד אלעד וסטשניידר

נגד

משיב/מתנגד

מאיר נבנצאל
ע"י עו"ד אהוד ירצון ועו"ד עופר רחמני

החלטה

בתיק דנן הגיש המבקש בקשה לאישור פסק בוררות שניתן ביום 5.7.1993. המשיב התנגד לאישור פסק הבוררות מטעמים שונים . המבקש עתר לסילוק ההתנגדות על הסף . טענתו העיק רית שהמשיב אחר את המועד להגשת ההתנגדות שהוגשה לדבריו כ- 26 שנים לאחר שניתן פסק הבוררות.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה וכן לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים בדיון שהתקיים לפניי החלטתי לדחות את הבקשה לסילוק על הסף.

בהתנגדות לביטול פסק הבוררות טען המשיב כי קיים פסק בוררות והסכם כללי מאוחר יותר (מימים 9.7.1993 ו-21.10.1993) אשר ביטלו את פסק הבוררות שהגיש המבקש לאישור. בתגובה לבקשה לסילוק על הסף הפנה המשיב לסעיף 17 ב לאותו מסמך מיום 9.7.1993 בו נכתב כדלקמן: "לאחר שמאיר (המשיב) השלים תשלום 40% מחובו- יבוטלו פסקי הבורר שניתנו לטובת מי מהנושים כלפי מאיר ..." בהמשך בסעיף 17(ד) נכתב : " הפר מאיר הסכם זה – יהא כל נ ושה רשאי לנקוט בכל הליך, לרבות החזרתו לתוקף של פסק הבורר שבוטל בהתאם לפיסקא (ב) לעיל".

המשיב טען כי לא הפר את ההסכם וכי שילם למבקש מעבר לסכום החוב כלפיו. לטענתו, הוא אף הגיש לאחרונה תביעה לוועדת הבוררים של הבורסה וביקש לקבוע כי הוא זכאי להחזר של הסכומים ביתר ששילם למבקש משך כל התקופה. מבלי לקבוע כל עמדה בדבר נכונות טענותיו, נראה לכאורה שאם תתקבל טענתו , כי אז המשיב לא הפר את ההסכם כך שפסק הבוררו ת שאישורו נתבקש כעת , לא חזר לתוקף והוא נותר בבטלותו. ככל שיתברר כי אלה הם פני הדברים הרי בכל התקופה מאז מתן פסק הבוררות מיום 5.7.1993 לא היה צורך שהמשיב יעתור בבקשה לבטל פסק בוררות שעל פי הסכמת הצדדים היה ממילא מבוטל.

טענות אלה של המשיב מצריכות בירור עובדתי. משכך הם פני הדברים הרי שיש לדון בהתנגדות לאישור פסק הבורר לגופה ואין מקום לסלקה על הסף . לאור החלטתי זו אין עוד צורך לדון בשלב זה בטענות האחרות שמעלה המבקש.

סוף דבר, הבקשה לסילוק על הסף של ההתנגדות נדחית. המבקש ישלם למשיב הוצאות בסך של 3,000 ₪ ללא קשר לתוצאות. הסכום ישולם בתוך 30יום.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים ותקבע את התיק לתזכורת פנימית ליום 23.6.2020 לצורך מתן הנחיות להמשך.

ניתנה היום, כ"ד סיוון תש"פ, 16 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיכאל בן דור
נתבע: מאיר נבנצאל
שופט :
עורכי דין: