ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ציוד בע'מ :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

תובעת

מדינת ישראל

נגד

נתבעת
ציוד בע'מ

החלטה

1. בזיקה להחלטתי המוקדמת מהיום, אני ממנה את השמאי מר רמזי קעואר מרח' אלמותנבי 22, חיפה 35377 ( טל': 04-XXXX038, 04-XXXX423) כמומחה מטעם בית המשפט על מנת לחוות דעתו בפערים כעולה מחוות הדעת מטעם הצדדים.

2. בשלב זה תישא התובעת במחצית שכר טרחתו של המומחה והנתבע ת תישא במחצית השנייה.

המומחה יהיה רשאי להתנות את עריכת הבדיקה או את הכנת חוות הדעת בתשלום שכרו או בהפקדתו.

3. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל התוכניות, המפרטים, ההסכמים והמסמכים האחרים שבידי מרשיהם או בשליטתם וכל מסמך אחר שיבקש המומחה.

4. המומחה יתאם את ביקוריו בחלקה עם ב"כ הצדדים, או עם הצדדים, כפי שימצא לנכון, כדי שהצדדים או באי כוחם יוכלו להיות נוכחים בעת הבדיקה ולהסב את תשומת לב המומחה למה שימצאו לנכון. המומחה לא יקיים פגישה עם צד אחד בלבד, אלא אם הזמין את שני הצדדים ואחד מהם בחר שלא להופיע.

5. אם יתקל המומחה בקושי כלשהו בקשר עם מילוי תפקידו, יוכל לפנות, בכתב, במישרין לבית המשפט.

6. המומחה מתבקש למדוד את החלקה תוך 30 יום ממועד קבלת כל המסמכים שיבקש מהצדדים ולהגיש את חוות דעתו, עם העתקים ישירות לב"כ הצדדים, תוך 30 יום לאחר מכן. אם נראה למומחה שלא יוכל לעמוד במשימה או אם אינו מעוניין בה, יואיל להודיע לבית המשפט בכתב, מיד עם קבלת החלטה זו.

7. אין להפנות למומחה שאלות הבהרה, אלא לאחר הגשת בקשה, שאליה תצורף טיוטת השאלות וקבלת רשות בית המשפט לעשות כן.

המומחה לא ישיב לשאלות הבהרה שתופנינה אליו אלא על פי החלטה של בית המשפט.

8. המזכירות תמציא החלטתי זו למומחה בית המשפט ולב''כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ה סיוון תש"פ, 17 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ציוד בע'מ
שופט :
עורכי דין: