ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילנה גרדק נגד ברניב אביקם :

לפני כבוד השופטת קרן כהן
התובעת
אילנה גרדק ת.ז. XXXXXX111
ע"י ב"כ עו"ד הילית ינאי
-
הנתבע
ברניב אביקם ת.ז. XXXXXX968

פסק דין

לפני בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה (להלן: הבקשה).

מעיון באישור המסירה שהגישה התובעת ביום 29.12.2019 עולה כי הנתבע קיבל את כתב התביעה, הדרישה להגשת כתב ההגנה והזמנה לדיון שהתקיים ביום 11.6.2020 במסירה אישית עוד ביום 23.12.2019.

כמו כן, כפי שעולה מהודעת התובעת מיום 30.4.2020 החלטת בית הדין מיום 4.3.2020 שלפיה על הנתבע להודיע מדוע לא יינתן כנגדו פסק דין בהיעדר הגנה, נמסרה אף היא במסירה אישית במשרדו של הנתבע ביום 26.4.2020.

הנתבע לא הגיש כתב הגנה או כל הודעה אחרת עד למועד זה, על אף שהמועד להגשתם חלף זה מכבר. כמו כן, הנתבע אף לא התייצב לדיון שהתקיים ביום 11.6.2020.

בהתאם לתקנות 43 (א) ו-49(ב)(2) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבע, בהעדר הגנה ובהיעדר התייצבות וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת בתוך 30 ימים מיום שיומצא לו פסק הדין את הסכומים הבאים:
הפקדות לפנסיה בסך 16,745 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.7.2018 ועד לתשלום בפועל.
הפקדות לפיצויים בסך 12,123 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.7.2018 ועד לתשלום בפועל.
החזר ניכויים בגין הפקדות עובד לפנסיה בסך 11,341 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.7.2018 ועד לתשלום בפועל.
השלמת פיצויי פיטורים בסך 19,077 ₪ ב רוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.7.2018 ועד לתשלום בפועל.
חלף הודעה מוקדמת בסך 6,180 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.7.2018 ועד לתשלום בפועל.
שכר עבודה בגין חודש יוני 2018 בסך 4,460 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.7.2018 ועד לתשלום בפועל.
פדיון חופשה בסך 828 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.7.2018 ועד לתשלום בפועל .
דמי הבראה בסך 1,359 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.7.2018 ועד לתשלום בפועל .
פיצוי בגין אי עריכת שימוע בסך 29,366 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.7.2018 ועד לתשלום בפועל.
פיצוי בגין פגיעה בזכות לקבלת דמי אבטלה בסך 11,204 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.7.2018 ועד לתשלום בפועל .
הוצאות משפט בסך 750 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 3,500 ₪ בצירוף מע"מ. לא ישולמו סכומים אלה בתוך 30 יום יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.

כמו כן, הנתבע ימציא לידי התובעת טופסי 106 וטופס 161 בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק-הדין לידיו.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש בטלו.

ניתן היום, כ"ה סיוון התש"ף, (17 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אילנה גרדק
נתבע: ברניב אביקם
שופט :
עורכי דין: