ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם בכר נגד אסף חודדטוב :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

תובעים

  1. אברהם בכר
  2. ליאת מגור בכר

נגד

נתבעים

  1. אסף חודדטוב
  2. אאידה חודטטוב

החלטה

1. בזיקה להחלטתי המוקדמת מהיום, בהסכמת הצדדים, ומבלי שהדבר ימנע מהם להסתמך על חוות הדעת מטעמם כחלק מראיותיהם בתביעה, אני ממנה את המהנדס מר נחום פרמינגר מרח' יוסף 7 חיפה, כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה על מנת לבדוק את הנכס נשוא התביעה ולחוות דעתו בפערים כעולה מחוות הדעת מטעם הצדדים.

2. בשלב זה, יישאו הצדדים בשכרו של המומחה באופן שווה.

המומחה יהיה רשאי להתנות את עריכת הבדיקה או הכנת חוות הדעת בתשלום שכרו או בהפקדתו.

3. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל התוכניות, המפרטים, ההסכמים והמסמכים האחרים שבידי מרשיהם או בשליטתם וכל מסמך אחר שיבקש המומחה.

4. המומחה יתאם את ביקוריו בדירה עם ב"כ הצדדים, או עם הצדדים, כפי שימצא לנכון, כדי שהצדדים או באי כוחם יוכלו להיות נוכחים בעת הבדיקה ולהסב את תשומת לב המומחה למה שימצאו לנכון. המומחה לא יקיים פגישה עם צד אחד בלבד, אלא אם הזמין את שני הצדדים ואחד מהם בחר שלא להופיע.

5. אם יתקל המומחה בקושי כלשהו בקשר עם מילוי תפקידו, יוכל לפנות, בכתב, במישרין לבית המשפט.

6. המומחה מתבקש לבדוק את הדירה תוך 30 יום ממועד קבלת כל המסמכים שיבקש מהצדדים ולהגיש את חוות דעתו, עם העתקים ישירות לב"כ הצדדים, תוך 30 יום לאחר מכן. אם נראה למומחה שלא יוכל לעמוד במשימה או אם אינו מעוניין בה, יואיל להודיע לבית המשפט בכתב, מיד עם קבלת החלטה זו.

7. אין להפנות למומחה שאלות הבהרה, אלא לאחר הגשת בקשה, שאליה תצורף טיוטת השאלות וקבלת רשות בית המשפט לעשות כן.

המומחה לא ישיב לשאלות הבהרה שתופנה אליו אלא על פי החלטה של בית המשפט.

8. המזכירות תמציא העתק החלטה זו למומחה ולב''כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ה סיוון תש"פ, 17 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם בכר
נתבע: אסף חודדטוב
שופט :
עורכי דין: