ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אופיר נאור נגד תנובה :

לפני כבוד ה שופטת אסתר שטמר

תובע

אופיר נאור

נגד

נתבעות

  1. תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ
  2. תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ

החלטה

ביום 12.3.2020 ניתן פסק דין בתביעה, והצדדים נתבקשו להביע עמדתם בדבר פרסומו, לנוכח נתונים שונים בו שהנתבעות ראו בהם סוד מסחרי. בשל מצב החירום שהוכרז בשל מגיפת הקורונה נתקבלו עמדותיהם רק כעת.

הנתבעות מבקשות להותיר בעינם את הצווים שהטילו חיסיון על אותם סודות מסחריים במועדים שונים בזמן שמיעת התביעה, ולהוסיף עליהם. יצוין כי לא נערך דיון בשאלת החיסיון באותו שלב. התובע סבור שאין להיעתר לאיזו מבקשות הנתבעות. הנימוקים שבפיו נוגעים לזכות הציבור לדעת ולהבין את פסק הדין המלא, ולכך שהנתונים שמבוקש להשחיר בפסק הדין אינם בגדר "סוד מסחרי". ניתנה לנתבעות אפשרות להשיב לטיעון זה אך הן ויתרו עליה.

סעיף 5 בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, קובע:
""סוד מסחרי", "סוד" - מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו;"

ההגנה בדין על הסוד המסחרי ידועה, ואין טעם להרחיב על כך בענייננו, בפרט כאשר לא נטענו טענות עובדתיות לתמיכה בבקשת החיסיון.
נתוני הרווח והמכירות של תנובה בשנים הראשונות לתביעה אינם בגדר "סוד מסחרי" כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות. מידע עסקי בדבר כמות גביעי הקוטג' שיוצרו ע"י תנובה, עלות הייצור ומחיר לקמעונאי, שמתייחס עתה לשנים 2004 – 2011 קשה שיתקיים בו הרכיב של "סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו" (ראו רע"א 3638/03 ביטום תעשיות פטרוכימיות בע"מ נ' כמיפרן – ישראל בע"מ פ"ד נח(1) 97, 191 (2003); רע"א 8571/16 מעברות נכסים – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' מוטיבן בע"מ פסקה 13 (19.1.2017) ).

יתכן טעם עסקי בהסתרת נתוני השנים האחרונות, כמובן. אולם הנתון היחיד לשנים 2011 ואילך נוגע למחירו של הקוטג' לצרכן, נתון שכמובן אינו סוד מסחרי, וגם תנובה לא בקשה למחוק אותו (ראו הטבלה בסעיף 16 בפסק הדין, שלא סומנה על ידי תנובה חסויה).

זאת ועוד, חלק מן הנתונים שביקשה תנובה להשחיר כלל אינם נתונים שלה, כמו למשל ציטוט מחוות דעתו של ד"ר מאיר אמיר בדבר רף הרווח הראוי (פסקה 17 בפסק הדין).

ועל כולם, קריאת פסק הדין תוך השחרת הנתונים כפי שבקשה תנובה מותיר את החלק הנותר חסר פשר.

בנסיבות ענייננו, איזון האינטרסים בין בקשת תנובה לבין פומביות הדיון בשלב מתן פסק הדין נוטה באופן מובהק כלפי הסרת החיסיון. משום כך אני מורה על פרסום פסק הדין ללא מגבלות.
עם זאת, על מנת לאפשר לנתבעות להעביר החלטתי זו תחת שבט הביקורת לפני פרסום פסק הדין, פרסומו מעוכב עד 2 2.6.2020.

בהזדמנות זו אתקן טעות סופר שנפלה בפסקה 36 בפסק הדין: ציטוט מרע"א 2616/03 ישראכרט בע"מ נ' רייס יוחס בטעות לכבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן, בעוד שפסק הדין נכתב כמובן ע"י כבוד השופטת מ' נאור (כתוארה אז). תודה לעו"ד גלעד ברנע שהסב את תשומת לבי לשגיא ה (בדיון שנערך ביום 1.6.2020 בענין אחר).

ניתנה היום, כ"ה סיוון תש"פ, 17 יוני 2020, בהעדר הצדדים.

אסתר שטמר, שופטת


מעורבים
תובע: אופיר נאור
נתבע: תנובה
שופט :
עורכי דין: