ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שאדי אשקר נגד המוסד לביטוח לאומי :

17 יוני 2020
לפני:

כבוד הנשיא אלכס קוגן

המערער
שאדי אשקר
ע"י ב"כ: עו"ד רוני אסלייח
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד רינת מישאל

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה), מיום 29.7.19 (להלן: "הוועדה"), אשר קבעה למערער דרגת נכ ות יציבה בשיעור 10% מיום 1.6.2018.

רקע עובדתי

2. לפי העולה מן התיק, המערער יליד 1978, עובד סבלות במקצועו. המערער נחבל ביום 11.5.2017 בעת שהחליק במדרגות. האירוע הוכר על-ידי המשיב כתאונת עבודה כמשמעה "כאבי גב".

3. ועדה רפואית מדרג ראשון התכנסה ביום 17.5.19 וקבעה למערער נכויות זמניות לתקופה שמיום 12.5.2017 ועד 31.5.2018. כמו כן, נקבעה למערער דרגת נכות יציבה בשיעור 0% מיום 1.6.201 8. המערער הגיש ערר על החלטה זו.

החלטת הוועדה

4. הוועדה התכנסה ביום 29.7.19, בהרכב מומחה באורטופדיה, מומחה בנוירולוגיה ומומחה ב רפואה פנימית. הוועדה הקשיבה לתלונות המערער "מאוד כואב בגב, מקרין לרגל שמאל. אף פעם לא סבל מבעיות בגב לדבריו", ועיינה במסמכים הרפואיים שהונחו לפניה. הוועדה סקרה ממצאי בדיקת CT עמוד שדרה מיום 15.6.2017, וערכה למערער בדיקה קלינית. להלן ממצאי בדיקת הוועדה :

"ללא צליעה, עמידה על קצות אצבעות ועקבים תקינה. הגבלה קלה בתנועות גב תחתון. בכפיפה לפנים מגיע עם קצות אצבעות עד גובה שליש מרוחק של השוקיים. בעת ישיבתו בשולי ספת הבדיקה נצפה תע של הגב התחתון בעת יישור ברך שמאל.
לסג דו"צ שלילי, מתקשה לשבת בספת הבדיקה כשרגליו ישרות וגבו זקוף.
רגישות נמצאה במישוש נקודת ההדק בגובה 4-5L משמאל" .

הוועדה סיכמה החלטתה ובפרק המסקנות קבעה כך:

"לאור ממצאי הבדיקה הקלינית וצילומי הדימות מקבלת הוועדה את הערר וקובעת נכות צמיתה בשיעור 10% כמפורט.
באשר לנכויות זמניות נשארות כפי שנקבעו בדרג הראשון".

לעניין הפעלת תקנה 15 קבעה הוועדה שהמערער מסוגל לשוב לעבודתו.

הוועדה הותירה על כנן את הנכויות הזמניות: 20% מיום 12.5.2017 ועד 25.5.2017; 30% מיום 1.8.2017 ועד 31.10.2017; 15% נכות מיום 1.11.2017 ועד 31.5.2018. הוועדה קבעה למערער דרגת נכות יציבה בשיעור 10%, לפי פריט ליקוי 37(7)(א), מיום 1.6.2016.

טענות הצדדים

5. טענת הערעור העיקרית היא שהוועדה לא דנה בתלונת המערער על רדימות ברגל שמאל והוא לא נבדק מבחינה נוירולוגית. עוד נטען, כי שגתה הוועדה שלא הפעילה את תקנה 15.

6. לטענת המשיב, הוועדה הקשיבה לתלונות המערער, עיינה בבדיקות הדימות וביצעה בדיקה אורטופדית מקיפה. נטען שהחלטת הוועדה סבירה ומנומקת, מתיישבת עם התיעוד הרפואי ונמצאת בשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.

דיון והכרעה

7. לאחר שעיינתי בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר המונח לפני ונתתי דעתי לטענות הצדדים בכתבי הטענות ובעל פה, הגעתי למסקנה, כי דין הערעור להתקבל בחלקו.

8. אשר לטענה שהמערער התלונן לפני הוועדה על רדימות ברגל שמאל: מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה שנערכה למערער בדיקה קלינית מקיפה, ובין היתר נמצא לסג דו צדדי שלילי, רגישות במישוש בגובה חוליות 4-5L משמאל. אומנם המערער התלונן בוועדה על רדימות ברגליים, אולם מהתיעוד הרפואי שצורף להודעת הערעור ובמסמכים הרפואיים שהוצגו לבית הדין לא תועדה אבחנה נוירולוגית, לא צוינו ממצאים של בדיקה נוירולוגית, אלא תלונה על רדימות והקרנה לרגל שמאל. בסיכום ביקור רופא אורטופד ד"ר בילאל שחאדה מיום 15.7.2017 תועדו תלונות על כאבי גב תחתון עם הקרנה לרגל שמאל. בתיאור ממצאי הבדיקה הגופנית צוין "תחושה וכוח גס תקינים". גם בבדיקה ביום 3.6.2017 צוין "החזרים ערים ושווים משני הצדדים. תחושה וכוח גס תקינים משני הצדדים" . בבדיקה מיום 14.6.2017 צוין "רגישות במישוש מעל גב תחתון. הגבלה בתנועות הגב. ללא חוסר נוירולוגי". במסמך רופא משפחה מיום 25.1.2018 הכולל הפנייה לרופא אורטופד צוין בתלונות "נבדק בבית חולים פוריה עקב כאבי גב תחתונה עם הקרנה לרגל שמאל". האבחנה שצוינה היא כאבי גב בלבד . הנה כי כן, לא הוצגו לבית הדין מסמכים רפואיים מהם ניתן ללמוד שהמערער נבדק על ידי רופא מומחה בנוירולוגיה; אין בדיקה גופנית או אבחנה רפואית בתחום הנוירולוגי, לרבות מעקב או טיפול. מדובר אפוא בתלונה כללית להקרנה לרגליים ותחושת רדימות, אשר אינה נתמכת ברישומים הרפואיים.

בהינתן שחלפו שנתיים ממועד הפגיעה ביום 11.5.2017 ועד מועד כינוס הוועדה, ובמהלך תקופה זו לא פנה המערער לטיפול או מעקב נוירולוגי, אין לקבוע שנפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה שלא נדרשה לתלונה כללית המועלית בפניה ואינה נתמכת ברישומים רפואיים כלשהם.

9. אשר להפעלת תקנה 15: כעולה מפרוטוקול הוועדה, המערער עובד סבלות. המערער ציין לפני הוועדה שחזר לעבודה במשרה חלקית והוא נאלץ להחסיר הרבה ימי עבודה. על אף שנקבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור 10%, בגין הגבלה בגב, לפי פריט ליקוי 37(7)(א), קבעה הוועדה באופן לאקוני שהמערער מסוגל לשוב לעבודתו. לטעמי, החלטת הוועדה חסרה דיון שיאפשר לעקוב אחר הלך מחשבתה. משכך, הגעתי למסקנה שהוועדה לא מילאה אחר חובת ההנמקה מדוע לדעתה אין מקום להגדיל את הנכות בהתאם לתקנה 15, לרבות אפשרות להפעיל את תקנה 15 בחלקה, ובעניין זה נפלה בהחלטתה טעות משפטית המצדיקה התערבות בית הדין.

10. לסיום, לא מצאתי ממש ביתר טענות הערעור המכוונות כנגד קביעות רפואיות מובהקות. כך למשל, הטענה שהוועדה התעלמה מבדיקת CT ושממצאי הדימות לא היו קיימים עובר לתאונה. הוועדה פירטה את ממצאי הדימות, שלפיהם קיימת עקמת מותנית קלה, בקע דיסקאלי עם לחץ על השק בשורש חוליות 4-5 L. הוועדה אבחנה את המערער כסובל מכאבי גב, ולנוכח ממצאי הבדיקה הקלינית קבעה לו נכות בשיעור 10% בגין הגבלה קלה בתנועת עמוד שדרה מותני. גם הטענה שהיה על הוועדה לקבוע למערער נכות בשיעור גבוה יותר מכוונת כנגד קביעותיה הרפואיות של הוועדה, ואין לבית הדין סמכות להתערב בשיקול דעתה הרפואי-מקצועי של הוועדה.

סוף דבר

11. לאור כל האמור, הערעור מתקבל ועניינו של המערער יוחזר לוועדה בהרכבה מיום 29.7.19, על מנת שתבחן מחדש את קביעתה בנוגע להפעלת תקנה 15, במלואה או בחלקה, תוך התייחסות למקצועו של המערער וגילו, ותדון בתנאים להפעלת התקנה. המערער ובא כוחו יזומנו להופיע לפני הוועדה, ויתאפשר להם לטעון לפניה בעניין הפעלת תקנה 15.
החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת.

12. המשיב ישלם למערער שכר טרחת עו"ד בסך 2,500 ש"ח, שישולמו בתוך 30 ימים מהיום.

13. לצדדים מוקנית זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.

ניתן היום, כ"ה סיוון תש"פ, (17 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: שאדי אשקר
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: