ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תמרה רוסו נגד עיזבון יצחק נחאיסי ז"ל :

לפני: כבוד השופטת דגית ויסמן
נציגת ציבור (עובדים) , גב' שוש ברוך
נציג ציבור (מעסיקים), מר אברהם גלאי

התובעת:
תמרה רוסו
ע"י ב"כ עו"ד עדי דראל

-
הנתבעים:

  1. עיזבון יצחק נחאיסי ז"ל
  2. יהודית נחאיסי
  3. איל נחשון

שלושתם על ידי ב"כ עורכי הדין רוזנברג, אברמוביץ, שנלר

4. מתן חן סיעוד בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד גולצמן ויקטוריה

פסק דין

1. בפנינו בקשה לסילוק על הסף של התביעה כנגד הנתבע מס' 3 (להלן – הנתבע).

רקע כללי
2. התובעת היא אזרחית מולדובה שהועסקה כמטפלת סיעודית של המנוח, מר יצחק נחאיסי ז"ל, שאשתו היא הנתבעת מס' 2 ובנה הוא הנתבע.
3. על פי הנטען בכתב התביעה, הנתבע, שהוא כאמור בנו של המנוח ושל הנתבעת מס' 2, הוא יורשו של המנוח ויש לראותו כמעסיק במשותף של התובעת, יחד עם הנתבעות 2 ו – 4.
4. בכתב הגנה מטעם הנתבעים מס' 1 -3 הוכחשו טענות התובעת כאילו טיפלה גם בנתבעת מס' 2 וכן הטענות המופנות כלפי הנתבע.
5. עם הגשת כתב ההגנה על ידי הנתבעים מס' 1-3, הגיש הנתבע בקשה לסילוק על הסף של התביעה כנגדו.

6. תמצית טענות הצדדים בבקשה
א. לטענת הנתבע (המבקש), יש לסלק את התביעה כנגדו מחמת "העדר יריבות" או "העדר עילה", מאחר שאינו היורש של עזבון המנוח (הנתבע מס' 1) , הנתבעת מס' 2 היא יורשת יחידה שלו. לעניין זה הוצגה צוואה משותפת וכן אישור הצוואה. בנוסף, נטען שאין תשתית מינימלית לתמיכה בטענה לפיה הנתבע היה מעסיק במשותף של התובעת. הנתבע הפנה לעניין זה לכך שאשרת העבודה איפשרה לתובעת לעבוד אך ורק אצל המנוח, הסכם ההעסקה היה על שם המנוח וגם התשלומים לתובעת בוצעו על ידי המנוח והנתבעת מס' 4 (ולא על ידו). גם לא נטען בכתב התביעה לפיקוח שבוצע על ידו על עבודת התובעת.

בתשובה לטענות התובעת, הנתבע הוסיף כי גם בתגובתה היא מתקשה לטעון באופן ברור כי בינה לבינו התקיימו יחסי עובד ומעסיק וכי השיקולים לצירופו להליך אינם עניינים או רלבנטיים וכי הדבר גורם לו נזקים ממשיים.

ב. לטענת התובעת יש לדחות את הבקשה וזאת ממספר טעמים. נטען שיש להשאיר את המבקש כנתבע בהליך, מאחר שהוא בנו של המנוח, ועזבונו אינו כשיר להיתבע, ואילו לגבי הנתבעת מס' 2 - לא ברור מה מצבה ואם תוכל להעיד. כלומר, התובעת עלולה למצוא עצמה בפני שוקת שבורה, אם הנתבע לא ישאר צד להליך. בנוסף, אם הנתבעת מס' 2 תלך לעולמה, הרי שהנתבע הוא אחד משלושה יורשים וגם מסיבה זו אין למחוק את התביעה כנגדו.

התובעת הפנתה לכך ש הבקשה לצו קיום צוואה הוגשה על ידי הנתבע. עוד הוסיפה וטענה שהנתבע התנהל מולה והיה "המוציא והמביא" מבין הנתבעים בכל הקשור להעסקתה (לרבות מול מתנדבי קו לעובד, בסיום העסקתה).

העובדה שצורף תצהיר למבקשה מעידה על כך שיש לבצע בירור עובדתי ואין מקום למחיקת ההליך כנגד הנתבע.

דיון והכרעה
7. לאחר שעיינו בטענות הצדדים הגענו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל, מהטעמים שיפורטו להלן.

8. מחיקת תביעה על הסף מוסדרת בתקנות 45 – 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, אשר קובעות כי בית הדין רשאי בכל עת, לבקשת בעל דין או אף בלא בקשה כזאת לסלק על הסף כתב טענות.

מדיניות בית הדין לעבודה היא הכרעה בהליך הבא בפניו לגופו של עניין והוא ייענה לבקשת דחייה או מחיקה על הסף רק במקרים קיצוניים. בית המשפט ישתמש בסמכותו למחוק תביעה על הסף רק במקרים בהם יהיה ברור, כי בשום פנים ואופן אין התובע יכול לקבל, על יסוד הטענות המבססות את תביעתו, את הסעד המבוקש. בית המשפט – בבואו לשקול אפשרות זו – ינהג בזהירות רבה וישתמש בסמכותו רק במקרים קיצוניים ויוצאי דופן. על בית המשפט הדן בבקשות לסילוק על הסף לפלס דרכו בין אינטרסים נוגדים - נוגדים לא רק בין בעלי הדין אלא גם מבחינת המדיניות השיפוטית. מחד גיסא, עשיית צדק מחייבת פתיחתם של שערי משפט; מאידך גיסא צדק הוא גם מניעתם של הליכי סרק, הטרדת בעלי הדין שכנגד והעמסת יומנו של בית המשפט. מכאן הזהירות הנדרשת (ר' למשל, ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרוייקטים בע"מ נ' מיכה צח חברה לקבלנות כללית בע"מ 4.6.2007) .

9. מעיון בכתב התביעה עולה כי למעט טענה כללית לפי הנתבע הוא יורשו של המנוח (טענה שאינה מדויקת, כפי שיובהר להלן) וכי יש לראותו כמעסיק במשותף של התובעת, אין כל פירוט עובדתי לגבי חבותו של הנתבע. גם הטענות העובדתיות לגבי מעורבותו של הנתבע בהעסקתה של התובעת, אינן נתמכות בתצהיר ואין ראשית ראיה בתמיכה לטיעון זה.

לעומת זאת, מצו קיום הצוואה והצוואה ההדדית שצורפו לבקשה לסילוק על הסף (כנספח א') עולה כי הנתבעת מס' 2 היא היורשת היחידה של המנוח וכי רק לאחר פטירתה, העיזבון יחולק לשלושת ילדיהם (ביניהם הנתבע) בחלקים שווים (סעיפים 3, 7 – 9 לצוואה). משכך, הנתבע אינו יורש של המנוח , אלא הנתבעת מס' 2 , ו אין בעצם היותו יורש לאחר פטירתה, כדי להצדיק את צירופו להליך העוסקת ביחסי העבודה של התובעת עם המנוח ועם הנתבעת מס' 2 (ככל שיוכחו).

כלומר, משהטענה כי הנתבע הוא יורשו של המנוח אינה מדויקת, וזו בלשון זהירה, טיעון זה אינו יכול להצדיק את התביעה כנגדו.

10. אשר לטיעון שבכתב התביעה - כפי שצוין לעיל, שם נטען שהנתבע היה "מעסיק במשותף" של התובעת. טענה זו נטענה בעלמא והתובעת לא פירט ה בכתב התביעה תשתית עובדתית מינימלית לתמיכה בטענה זו. כך למשל, לא צוין שהתובעת היתה בקשר עם הנתבע, בין במהלך תקופת העסקתה ובין בסיומה. גם לא נטענו טענות עובדתיות אחרות שיכולות לקשור בין התובעת ובין הנתבע, למשל בנושא תשלום שכרה, מתן הנחיות או פיקוח על עבודתה על ידי הנתבע.

11. נקודת המוצא המשפטית בשאלת העסקת מטפל סיעודי היא שעל פי רוב המטופל הזקוק לסיוע הסיעודי הוא המעסיק של העובד. גם אם קיימים בפסיקה מקרים חריגים בהם נקבע כי בן או בת להורים סיעודיים ייחשבו כמי שהיו שותפים להעסקת המטפל הסיעודי, קביעות אלה מבוססות על תשתית עובדתית מתאימה. על פי כתב התביעה ובהעדר תצהיר מטעם התובעת, התומך בטיעון העובדתי המוצג שם, לא ניתן לומר שהוצגה תשתית עובדתית מינימלית המצביעה על מעורבות של הנתבע בהעסקתה.

12. לאמור לעיל יש להוסיף כי טענות התובעת לגבי מצבה של הנתבעת מס' 2 נטענו בעלמא. אין בכתב התביעה טענה ב נושא זה. נהפוך הוא, נטען שם כי הנתבעת היא שפיטרה את התובעת (סעיף 10 לכתב התביעה) . בכל מקרה, גם אם חלילה, מצבה הרפואי של הנתבעת מס' 2 רעוע, אין בכך להעיד שהיא "פסולת דין" (טענה שאף לא נטענה על ידי התובעת) ואין גם בכך כדי להצדיק את צירופו של הנתבע להליך. כך גם חששות עתידיים שהתובעת הביעה בתגובתה לבקשה.

13. לאור כל האמור לעיל, הבקשה למחיקה על הסף של התביעה כנגד הנתבע 3, מתקבלת.

התובעת תשא בהוצאות הנתבע מס' 3 בסך 2,000 ₪ שאם לא ישולמו בתוך 30 ימים, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד התשלום בפועל.

ניתנה היום, י' אייר תש"פ, (04 מאי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

שוש ברוך, נציגת ציבור (ע ובדים)

דגית ויסמן, שופטת

אברהם גלאי, נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: תמרה רוסו
נתבע: עיזבון יצחק נחאיסי ז"ל
שופט :
עורכי דין: