ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאור אביטל נגד קופת חולים כללית :

לפני:

כבוד השופט אלעד שביון
נציג ציבור עובדים מר משה בן דוד
נציג ציבור מעסיקים מר אבי אילון

התובע:
ליאור אביטל
-
הנתבעת:
קופת חולים כללית
ע"י ב"כ עו"ד חני מור

פסק דין

בתאריך 1.7.19 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבעת במסגרתה עתר לתשלום החזר עבור טיפול בקנאביס רפואי בסך 4,820 ₪.

בתאריך 27.10.19 הגישה הנתבעת הודעה חלף כתב הגנה במסגרתה ציינה, כי עוד בחודש 2/19 אישרה הקופה לתובע זכאות לקבלת החזר עבור רכישת קנאביס רפואי בכפוף להמצאת המסמכים הנדרשים ובדיקה ואישור ההחזר לו זכאי. המסמכים הנדרשים הומצאו בשלהי שנת 2018. משאושרה הזכאות בידי התובע לקבל החזרים עבור רכישת הקנאביס כנגד המצאת חשבוניות מס וקבלות מקוריות בצירוף לרישיונות משרד הבריאות לתקופות המתאימות. על יסוד המסמכים שהגיש התובע לאחר הגשת התביעה, אושר לתובע החזר בסך 16,170 ₪, מעבר לסכום שנתבע בכתב התביעה. הנתבעת לא אישרה החזר עבור קבלות המהוות כפל רכישת קנאביס באותו החודש. לנוכח האמור התבקש ביה"ד להורות על מחיקת התביעה.

בתגובה ציין התובע, כי לא מדובר בחשבוניות כפולות, כי אם חשבוניות נוספות לאלו שאושרו וכי טרם שולם לו הסך של 16,170 ₪. כמו כן עתר התובע לתיקון כתב התביעה ולתשלום נוסף בסך 940 ₪.

ביום 22.12.19 התקיים דיון אליו לא התייצבה הנתבעת וביום 12.1.20 התקיים דיון נוסף. במסגרת הדיון הצדדים הסכימו על הגשת סיכומים בכתב לעניין שתי הקבלות שנותרו במחלוקת (ע"ס 940 ₪).
בתאריך 23.1.20 הגיש התובע סיכום טענות במסגרתו ציין, כי בתאריך 22.1.20 הועבר אליו סך של 16,540 ₪, אולם נותר חוב בסך 1,410 ₪ עבור 3 טיפולים נוספים.

ביום 29.1.20 הגישה הנתבעת הודעה ובקשה במסגרתה ציינה, כי בסיכומיו עתר התובע לקבלת סכום שונה מסכום המחלוקת וזאת עבור חודשים אחרים. הסיכומים מעלים טענות עובדתיות ומשפטיות חדשות. בנסיבות אלו ככל שהתובע עותר לקבלת סעד שונה וטוען טענות עובדתיות ומשפטיות חדשות, עליו להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה. לאור האמור אין בידי הנתבעת להגיש סיכומים מטעמה משהמדובר בסעד שונה ובטענות עובדתיות ומשפטיות שונות לחלוטין.

לאחר הגשת תגובה מטעם התובע ותשובה מטעם הנתבעת ניתנה ביום 29.2.20 החלטה כדלקמן: "... 4. בנסיבות אלו בהן מחד הוגשה בקשה לתיקון כתב התביעה במסגרתה נתבע סכום העולה על שווין של שלוש החשבוניות המפורטות בסיכומי התובע ומנגד הועמדה המחלוקת להכרעה בעניין שתי חשבוניות בלבד ועל מנת לייעל את ההליך מצאתי להורות כדלקמן: כתב התביעה יתוקן כמבוקש; לא מצאתי מקום למחיקת סיכומי התובע והנתבעת תהא רשאית להתייחס למכלול טענות התובע כפי שהועלו בסיכומיו במסגרת הסיכומים מטעמה ותוכל לצרף לסיכומיה ראיות התומכות בטענותיה".

ביום 8.3.20 הגישה הנתבעת הודעה חלף סיכומים. הנתבעת הבהירה, כי היא עומדת על הטענה העובדתית והמשפטית לפיה השאלה היחידה שבמחלוקת הינה אך ורק שאלת זכאות התובע להשבה עבור רכישות כפולות בחודשים מאי 2017 וספטמבר 2019 בגינן כבר קיבל החזר. לגרסת הנתבעת, בניגוד לאמור לעיל התובע ביקש לראשונה בסיכומיו החזרים עבור חודשים יולי 2017, דצמבר 2018 ואוקטובר 2019 באופן המחייב הגשת כתב תביעה חדש/מתוקן . עם זאת וכדי למנוע המשך התדיינות מיותרת וכדי לחסוך מזמנו של ביה"ד נאותה הנתבעת, לפנים משורת הדין, להשיב לתובע את הסך של 1,410 ₪ בתנאי שהתובע יציג קבלה עבור רכישה ביום 11.1.17 וקבלה עבור רכישה ביום 30.12.18. בנוסף נכונה הנתבעת על אף התנהלות התובע לאורך ההליך, להיענות לבקשתו שלא לעמוד על דרישתה לחיובו בהוצאות.

ביום 22.3.20 הגיש התובע התייחסות וציין, כי היקף המחלוקת הוכרע בהחלטת ביה"ד מיום 29.2.20; הנתבעת אינה רשאית להשיב לו סכומים לפנים משורת הדין; לצד עניינו האישי ורצונו הכן להגיע להסכמות, התובע רואה חשיבות ציבורית לבחינת עמדת הקופה באופן שקוף ופומבי; בירור תביעתו ייטיב עם משאבי מערכת המשפט וימנע הליכים עתידיים. ס ברה זו מתבססת בין היתר על נתונים להם נחשף התובע מהם עולה לכאורה כי מקרה זה הינו חלק מהתנהלותה השיטתית של הקופה כנגד התובעים החזר עבור טיפול בקנאביס רפואי; מספר הקבלה מיום 11.1.17 הינו 447 והוא מופיע בטבלה אותה הגישה הקופה לביה"ד; לעניין קבלה 6354 היא הועברה ביום 28.11.19. להתייחסות צרף התובע העתק מהקבלה והצהרה כי הקבלה נאמנה למקור; חשבונית 479 הופקה ביום העסקים האחרון של חודש 9/17. בחודש העוקב התובע לא רכש קנאביס רפואי; התובע דוחה את הבהרות הנתבעת לפיהן הוא נדרש להמציא קבלות מדי חודש בחודשו ועומד על זכותו להגיש את הקבלות שברשותו מעת לעת ובכפוף לדין.

לנוכח הבהרת הנתבעת בהודעה חלף סיכומים לפיה היא תשיב לתובע סך של 1,410 ₪ בכפוף להמצאת קבלות עבור רכישות בתאריכים 11.1.17 ו-30.12.18 והבהרות התובע בסעיף 6 להתייחסות להודעת הנתבעת לגבי הקבלות (אישור בדבר קבלה מספר 447 צוין במסגרת טבלה שהגישה הנתבעת ביום 14.11.19 וקבלה מספר 6354 צורפה להתייחסות התובע להודעה חלף סיכומי הנתבעת), מצאנו לחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 1,410 ₪ בתוך 30 ימים מהיום. לנוכח האמור לעיל התייתר הצורך לדון בתביעה לגופה (בייחוד כאשר בקשת התובע בעניין זה נסמכת על נתונים שלטענתו נחשף אליהם ואשר לא היוו חלק מהראיות בתיק).

לאחר ששקלנו את ההליכים שהתנהלו בתיק (קבלת תביעת התובע מחד והוצאות שנגרמו לנתבעת מאידך עקב הבקשה לתיקון כתב התביעה והרחבת המחלוקת במסגרת סיכומי התובע), מצאנו לחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות בסך 1,000 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים מהיום.

ניתן היום, י' אייר תש"פ, (04 מאי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר משה בן דוד, נציג ציבור עובדים

אלעד שביון, שופט - אב"ד

מר אבי אילון, נציג ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: ליאור אביטל
נתבע: קופת חולים כללית
שופט :
עורכי דין: