ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברק יצחקי נגד דוד טל :

לפני כבוד הרשם הבכיר אריה דורני-דורון

התובע:
ברק יצחקי

נגד

הנתבעים:

  1. דוד טל
  2. דוד טל החזקות (ד.ט. 2013) בע"מ

בית המשפט התייחס גם בדיון לכלי ניהול פיקוח או אף הסדרת מניעה או כינוס שאינם עיקול זמני על זכויות עתיד בוודאות חסרה . יש ליצוק תוכן של ניהול משותף של הצדדים באמצעות גורם מוסכם מקצועי, כדי להתנהל לייצור הכנסות דווקא בתקופת " הקורונה " המורכבת לרבות מימוש זכויות מול משרדי ממשלה, אלא שלא זו הבקשה לפניי והשלמת ניהול זה אינו בכלל הבקשות למרות שהוצע לבאי כוח הצדדים הנכבדים בדיון.

החלטה

לפניי בקשה לביטול צו הרחבה מיום 20.4.20 לעיקול הזמני המקורי מ28.2.20 .

על החלטת צו העיקול הזמני המקורי הוגשה בקשת רשות ערעור רע"א 8537-04-20, שנדחתה ביום 19.4.20 על ידי כבוד השופטת אביגיל כהן שופטת בית המשפט המחוזי .

צו ההרחבה עוסק בהרחבת הצו המקורי על הזכויות הכספיות שכימותם המדויק הינו תלוי בהכנסות עתידיות חודשיות שלאחר מועד הצו שהם כתוצאה מהמשך הפעלת העסק המשותף , אך הזכות הקבועה לאחוזים מוגדרים הוגדרה לפני מתן הצו – סעיפים 6, ו 9 לבקשה שעניינה המהותי מוגדר מתוכה ובנימוקיה .

טענת התובע מבקש הצו היא שמדובר באחוזים ברורים, שנפסקו בפסק דין הבורר ולכן מדובר בכספים הניתנים לעיקול, והתנהלות הצד שכנגד, אינה בתום לב כי כל מטרתה להשתמט מתשלום חוב משך תקופה ארוכה .

טענות הנתבעים הינן בשני מישורים עיקרים : הראשון דיוני פרוצדוראלי : התובע ו/או בא כוחו לא ביצעו מסירה והמצאה כדין של צו ההרחבה לידי הנתבע או בא כוחו, בכך ששלחו העתק הצו למייל בא כוח הצד שכנגד ,בניגוד לכללי ההמצאה כדין ועל הצו נודע לו במקרה .בכך הודה בא כוח התובע בהגינותו כי סבור היה שבמשלוח למייל יש לראות ידיעת הצד שכנגד , ושניתן היה לצפות בנט המשפט , והבהיר כי לא היה בכך משום חוסר תום לב.( עמ 5 ש 1-6 לפרוטוקול ותגובת בא כוח התובע עמ 6 ש ש 6-7 לפרוטוקול ) .

במישור השני , המהותי, טענו הנתבעים כי לא ניתן בהתאם לדין, להטיל עיקול זמני על כספי הכנסה עתידיים מעסק , ושתפיסת הצו נכסים אפשרית עד ליום מתן הצו בלבד. כמו כן חזרו על הטענה מהדיון הקודם בצו המקורי, לפיה על פי ההכנסות בניכוי הוצאות לא נותר כמעט חוב בלתי אם מינורי ביותר והעיקול המקורי כבר תפס מעבר לסכום זה .

הצדדים הסכימו כי בית המשפט יפסוק בהתאם למובא בפניו וכן הוסכם כי הבקשה האחרונה לא תהיה חלק מהחומר או הטענות להן יזדקק בית המשפט .

לאחר ששמעתי טענות הצדדים בדיון ובהתאם להסכמה הדיונית, החלטתי לקבל את בקשת ביטול צו ההרחבה , וזאת מן הטעמים הבאים :

נכון הוא כי תקופת החירום הקורונה פגעה בכל התנהלות החיים ודפוסי השגרה והכללים ובכלל זה גם דרכי המסירות ופתיחת משרדים, כך גם בדברי בא כוח הנתבעים עצמו. תקופת החירום לרבות בבתי המשפט , לא הטיבה עם הליכים פרוצדוראליים בין משרדי עורכי הדין , ורבים הם העניינים, בהם ביקשו באי כוח למצוא חלופות ולא אחת הוגבלו בהתנהלותם.

אולם, כללי הצו בדבר מסירות כדין , אינם עניין שולי שניתן לעקיפה בקלות בתום לב , גם אם מסתננת באופן טבעי תחושת צדק בלב תובעים, כי אין להשגיח בפרוצדורה. בסוגיות הסעד הזמני לפרוצדורה יש משקל . היא האיזון ובדרך כלל ולמעט תוצאות קשות מנשוא המ צדיקות "נימוקים מיוחדים", היא השער היחיד להיכנס בו אל הסעד הזמני שניתן במעמד צד אחד . צו ההרחבה ניתן על ידי כבוד הרשם יעקובי בתקופת החירום במעמד צד אחד. משניתן כך על התובע היה להקפיד על אחת כמה וכמה שתנאיו ימולאו כדין. בא כוח התובע הנכבד ראה לנגד עיניו את החוב, אך לא עמד על החובה במשקלה הנגדי המחייב להמצאה כדין ובמועד.

אין מדובר בפרוצדורה בלבד שדרכם של בתי המשפט לשקול שיקולי " אמת ויציב " . מדובר בתנאי שהוא חלק אינהרנטי לצו במעמד צד אחד . אי הקפדה בו כמוה כלקבל פסק דין ללא המצאה כדין. צו ההרחבה בחירום ניתן בפועל במעמד צד אחד גם אם טוען התובע כי לא הוגש ככזה. תנאי פקיעתו נכתבו בו . הם חלק מהדין. המדיניות השיפוטית מקפידה כי כללו של דבר יבוטל העיקול למרות האפשרות לשקול שיקולים של " פקיעה יחסית" . אם כל מקרה רגיל של צו עיקול יסתיים בהותרת הצו על כנו בהוצאות, ייעקרו תנאי ההמצאה בדין והיכולת לבקר את הצו בפרק זמן מידי, תפנה מקומה ליצירת עיקולים במעמד צד אחד ו שיקולי הוצאות כסיכון מחושב .

אמנם בסמכותו של בית המשפט לשקול שיקול נרחב בנוגע " לפקיעה יחסית" של העיקול אך יש לעשות שימוש בכלי זה במקרים המתאימים לו והיאים לחריגותו . לא כל המקרים ראוי ים לביטול מעיקרה, אך מנגד דרך המלך היא שאי עמידה בתנאי ההמצאה כדין, תביא לביטולו של העיקול, אלא אם כן קיימים נימוקים מיוחדים, ואין לך בעל דין שמקרהו אינו מיוחד לצורך הכשרת המחדל.

בר"ע (י-ם) 3193/07 מיראל תעשיות טקסטיל בע"מ נ' ציון טכנולוגיות צביעה ואשפרה שותפות מוגבלת :

" מהי, אפוא, הנפקות המשפטית למצב דברים בו הצו בדבר הסעד הזמני לא הומצא למשיב על פי הוראות תקנה 367(ב) לתקנות.

שני בעלי הדין לא השכילו להפנות להוראותיה של תקנה 370 לתקנות הדנה ב"פקיעת הסעד הזמני". תקנה זו קובעת, כי סעד זמני יפקע במספר מצבים, ובהם "(3) אם הצו הזמני ניתן במעמד צד אחד, למעט צו מניעה זמני, ולא הומצא למשיב במסירה אישית כאמור בתקנה 367(ב), זולת אם בית המשפט קבע אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו". לכאורה, אפוא, אי המצאת צו עיקול זמני גוררת עימה את פקיעת העיקול. ואולם תוצאה "פשטנית" זו איננה מחוייבת המציאות. חברי, השופט זילברטל, נדרש לסוגיה זו בהחלטתו החשובה ב-בש"א (י-ם) 3559/06 TONEDOOR Ltd. נ' יובנק בע"מ (לשעבר בנק אינווסטק כללי בע"מ) , תק-מח 2006(4) 8922. מסקנתו היתה, כי "פקיעת העיקול גם היא אינה בכל מצב 'פקיעה מדעיקרא' אלא 'פקיעה יחסית' (על משקל 'בטלות יחסית'). לא בכל ההקשרים נכון יהיה להתייחס לעיקול, שניתן במעמד צד אחד ושפקע מתוקף הוראת תקנה 370 לתקנות, כאל עיקול שכמוהו כאין וכאפס, כאילו מעולם לא היה קיים".

במקרה דנן, לא מצאתי סיבה המכשירה המצאה במייל, בשיטת " שגר סמוך ושכח " ללא טלפון עדכון בין עורכי דין, טלפון שאינו תלוי קורונה . העדר המצאה על ידי שליח. בקשה להארכת מועד . תום לב לא יכול לבדו להותיר העיקול על כנו בניגוד לתנאיו שלו ובניגוד לתקנות. אין מדובר באיחור של יום אלא בזניחת ההמצאה כדין . " יציאת ידי חובה" הרחוקה ממילוי החובה בסבירות .לפיכך , בטל התנאי – בטל העיקול כאמור בו . כאמור בתקנות .

אין משמעות הדבר שלא יכול התובע להגיש בקשה לעיקול כפוף לכל דין , שתעמוד בתנאי הצו , אולם משידו של בית המשפט העניקה הסעד , מוטלת על התובע הייתה החובה למלא אחריו בהקפדה, ואם נדרש התובע לארכה יכול היה לבקשה , ואם ניצב בפני מגבלה יכול היה לבקש חלופה. בית המשפט נכון וקשוב לתקלות לרפאן, אך מכאן ועד משלוח במייל ולטעון כי דרכם של עורכי הדין בקורונה לעיין בנט או במייל - רחוקה הדרך .

דומה כי בכך סיימתי ההחלטה ואולם , כדי שלא יהא סבור התובע כי רק בשל מחדל פרוצדוראלי ותקלה טכנית הוכרעה הבקשה, ביקשתי להרחיב שגם מן הפן המהותי כפי שהוסבר גם בדיון, אין לקבל ההרחבה, ומנגד להבהיר כי ביטול צו ההרחבה אין פירושו בהכרח אובדן היכולת לעקל כספים קיימים ממשיים לכשמתגבשים הם בפועל או לבקש סעדים מתאימים יותר ביכולת התאמתם לסוג הזכויות לטווח ואף זאת נאמר בדיון.

זכויות עתידיות :

כעקרון, ניתן לעקל בעיקול זמני , זכויות עתידיות בהתאם לתקנה 372 לתקסד"א והגדרת המונח " נכסים " בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי : לרבות כל חוב, בין אם הגיע מועד פרעונו ובין אם לאו , וכן כל זכות בין אם הגיע מועד מימושה ובין אם לאו "

העיקרון החל בבדיקת הזכות הקיימת אם לאו, שהעילה כבר באה לעולם, מועד הפ ירעון הוא לעתיד ולא רק ציפייה לכך. מידת הוודאות היא חלק אינהרנטי להגדרת הזכות כברת עיקול אם לאו . ראו בר"ע 232/75יוסף ועמרם אטבה נ' דן רצבי פ"ד ל (1 ) 477,478) וכן ע"א 6574/99 מדינת ישראל משרד השיכון נגד בנימין קרייתי פ"ד נ"ח (3 ) 313, 320) .

אין אנו עוסקים בהבדלים שבין ההוצאה לפועל לעיקול בית המשפט. גם לא באבחנה בין תכלית ה גבייה בהוצאה לפועל לבין הקפאת המצב דיונית למניעת פסק דין עקר- אותיות חסרות נפקות והליך סרק . ההבדל בין המשטרים ברור לרבות פרק הזמן אליו ובגידרו נכללים נכסים לגבייה ועיקול 3 חודשים בהתאם לחוק ההוצאה לפועל, בשונה ממשטרו של בית המשפט הנוגע לגיבוש העיקול על נכסים עד ליום מתן הצו . הגישה במשטר הוצאה לפועל כהליך גבייה משליכה על פתיחותו גם לגישות גמישות כגון זו של פרופ' שלום לרנר ובכללן לציפייה לקבל זכות לעתיד " כנכס בר המחאה " ראו שלום לרנר המחאת חיובים דיני חיובים חלק כללי 21, עמ' 81 ואילך ( ד' פרידמן עורך ,1994 ) . בשל התכלית ונקודת האיזון השונה בהיבט הקנייני ,הגישה בסעד הזמני בבית המשפט בשלב טרום הבירור המשפטי של תביעה , מצמצמת ואינה מאפשרת פתיחות זו . ראו רע"א 6621/08 תק –על 2008 ( 3 ) 2800 ( 2008 ) וכן ראו משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי כרך ב , עמ 858 ( מהדורה 15 , 2007) .

אמנם ישנו חוזה. ישנו פסק בורר . האחוזים שעל פיהם ייגזר הסכום הכספי בהתאם להכנסות דבר חודש בחודשו , נקבעו . ( עמ' 1 ש 23-27 לפרוטוקול ) אך עדיין מדובר בזכות עקרונית בלבד ( עמ' 5 ש 6-18 להחלטת ביהמ"ש המחוזי ברע"א 8537-04-20 ) ועתה תלויה היא בהתהוות מציאות לא ברורה של הכנסה של סכומים לא ידועים מראש. אין מדובר בעיקול סכום מוגדר שהתגבש בבהירותו לפני הצו ורק מימושו הכימותי הברור הינו עתידי כהמחאה בנקאית , אלא בציפייה ל הכנסה וממנה ייגזר אחוז קבוע לשיטתו של צד ואחוז בניכוי לשיטתו של צד שני , וההכנסה עצמה מי ידעה לפני היווצרותה על ידי עוברי אורח במהלך הקורונה ואחריה ועד מתי במחלוקות עירייה ושכירות , והרי על זה התביעה כולה.

הכנסות של עסק התלוי בסגר ובפתיחתו בתקופת קורונה, והמייחל ללקוחות בהשפעת האטמוספירה הכלכלית והבריאותית, אינה אלא ציפייה להכנסה. ואין לך הבדל בין 100% זכות מציפייה להכנסה ל6.7% של אותה ציפייה . סוג זה של נכס הוא עתידי . למרות חוסר הנוחות להכשיר בקשות נוספות עת יתגבשו כספים. הסכום לא התגבש לפני הצו . טרם עבר הלקוח וטרם רכש מוצרי המזון בקיוסק . הפוטנציאל קיים אך הנכס טרם בא לעולם.

פסק הדין המחייב בהקשר זה הינו : רע"א 10826/05אדר גלוב בע"מ נ' יחיא שאול ואחרים תק -על 2008 ( 2 ) 3459 ( 2008) .

" ... עיקול על פי תקנות סדר הדין האזרחי מאפשר לנושה לעקל נכס של חייב אף בטרם הוכרע הסכסוך ביניהם, ובטרם נקבע דבר קיומו של החוב ושיעורו כחוב פ סוק. זו הזמניות בה דיברנו מעלה.... לעומת זאת בעיקול זמני ראוי לצמצם את הפגיעה בנתבע ובקניינו, שהרי טרם הוכרעו הזכויות, ולפיכך יש מקום להגביל את הצו לנכסים הנמצאים בידי המחזיק בעת הטלת הצו.
מצינו, איפוא, כי התחקות אחר תכלית העיקול על פי תקנות סדר הדין האזרחי אל מול תכליתו על פי חוקי ההוצאה לפועל מובילה אל המסקנה, כי צו עיקול על פי תקנות סדר הדין האזרחי "לוכד" אך את הנכסים ביום הוצאתו. תוצאה זו אף עולה בקנה אחד עם לשונה של תקנה 360 בעבר, מכבר אשר עניינה ב"נכסים של הנתבע שבידי אדם אחר (להלן -מחזיק), לרבות כל חוב וזכות, בין שהגיע זמן פרעונם ובין אם לאו", ותקנה 374 דהיום המדברת ב"נכסים של המשיב שברשותו, ברשות המבקש או ברשות מחזיק" לשון זו מתייחסת למצב דברים קיים, ואין היא מתייחסת לחוב או זכות הנולדים לאחר המועד הרלבנטי."

לפיכך , ובמכלול השיקולים הפרוצדוראליים ולמעלה מן הצורך גם המהותיים, במקרה דנן, אין להותיר את צו ההרחבה הספציפי על כנו כפי שהוא בהיותו מנוגד להלכת בית המשפט העליון, בכל הנוגע לזכויות עתידיות שלא התגבשו די צורכן כדי עיקול זמני במשטר בית המשפט ותכליתו .

בית המשפט התייחס גם בדיון לכלי ניהול פיקוח או אף הסדרת מניעה או כינוס שאינם עיקול זמני על זכויות עתיד בוודאות חסרה . יש ליצוק תוכן של ניהול משותף של הצדדים באמצעות גורם מוסכם מקצועי, כדי להתנהל לייצור הכנסות דווקא בתקופת " הקורונה " המורכבת לרבות מימוש זכויות מול משרדי ממשלה, אלא שלא זו הבקשה לפניי והשלמת ניהול זה אינו בכלל הבקשות למרות שהוצע לבאי כוח הצדדים הנכבדים בדיון.

אין מדובר בביטול שאחריו אין ולא כלום, אלא ההיפך . דווקא העתיד טומן בחובו סיכוי להשבת החוב בכלי בקרה וניהול משותפים או אכיפים , וצו הבטל מעיקרו עשוי לשוב על הכנסות ככל שהסכומים מגובשים דיים וברורים בסכומם והנמצאים בקופה . יובהר כפי שהוסבר כי גם לנכסים שלא באו לעולם אך ישנה ציפייה סבירה כי יתגבשו, יכולים להיות פתרונות משפטיים מבלי לחוות דעה באשר להיתכנותם בכל מקרה ומקרה כגון : כגון צווי כינוס זמניים , מינוי רו"ח או מנהל נאמן ,צווי מניעה ועשה זמניים שילוב ביניהם ועוד .

יש להניח פוטנציאלית כי העסק המשותף עשוי לחזור ולהניב פירות משמעותיים, וראוי לבנות ולייצר מנגנון שיתוף פעולה, בקרה חשבונאות ותיאום כדי למקסם רווחים ולמזער תקלות ומצגים חד צדדיים.

לא נדרשתי לאחר שהכרעתי הבקשה בנימוקים דלעיל , לדון בשאר טענות ושוב חסרונו של רו"ח ובקשות הדקה התשעים להשלמות , נמחקו בהסכמה, ודי בכך אם ייאמר כי המצב הראייתי לא השתנה מהותית , ומה שהיה ראוי לתיק העיקרי יישמע וייבחן בהליך העיקרי . ( עמ' 6 ש 7-13 וכן עמ' 10 ש 13-16 לפרוטוקול להחלטת בית המשפט המחוזי מ19.4.20 ) . יובהר כי כספים קיימים בפועל ראויים לעיקול בכל עת כאמור בפסק הדין מפורשות. כספי ציפייה מעסק ראויים להליכים שונים אחרים. עיקול זמני אינו אחד מהם .

ה סכום המעוקל בסעד המקורי ( עמ' 2 ש 20-23 לפרוטוקול ) יישאר על כנו . העיקול המורחב ( עמ1 ש 24 לפרוטוקול ) מבוטל . אין מדובר בביטול הסיכוי היחיד י להמשיך ולהקפיא כספים מהכנסות ככל שתתגבשנה לסכומים בפועל או בדרך של סעדים מתאימים אחרים.
עיניו של בית המשפט לא טחו מראות הטענות לעניין כולו בהתנהלות הצדדים ובטענות לגופה של תביעה והתנהלותה מאז הבוררות ובחינת תום הלב , ואין לראות בקבלת הבקשה לביטול צו ההרחבה, אלא ביטול חניה בתחנה שגויה ולא שינוי מהותי או העדרו של מסלול.

לאור האמור הריני מורה כדלקמן :

הבקשה לביטול צו ההרחבה מתקבלת . העיקול המורחב מבוטל .
יובהר כי העיקול המקורי נותר על כנו .
נפסקות בזה הוצאות משפט והוצאות שכ"ט עו"ד לטובת הנתבעים יחד בסכום כולל של 4,000 ₪ .
בהמשך לאמור בדיון מוזמנים הצדדים לשקול :

א. ניהול משותף מפוקח מוסכם של העסק לרבות מיצוי זכויות " הקורונה " מול המדינה .
ב. הפקדות כספים בקופת נאמנות משותפת לבאי כוח הצדדים לצורך ניהול העסק ולמניעת בקשות חוזרות ונשנות לצווי מניעה / עשה זמניים ולצווי כינוס זמניים .
ג. העברת התיק להמשך והשלמה בבוררות בהסכמה כלפי כלל הנתבעים כולם, בהגבלות והסכמות דיוניות כגון : מספר עדים, משך זמן ההוכחות, סעדים זמניים , מועדי סיכומים וסיום הבוררות בפסק דין.

בית המשפט מאחל לצדדים לבאי כוחם ולמשפחותיהם , בריאות איתנה והידברות כנה .

ניתנה היום, י' סיוון תש"פ, 02 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ברק יצחקי
נתבע: דוד טל
שופט :
עורכי דין: